Çağrı merkezi: +90 212 909 09 00 Telefon: +90 555 962 73 20 E-posta: mail@ihalebilgileri.com Kurumsal bilgiler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Özgürsoft bünyesinde faaliyet gösteren İhale Takip Portalı’nın işletilmesinde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmekteyiz.

VERİ SORUMLUSU

“ATAKUM/SAMSUN” adresinde yer alan “ÖZGÜRSOFT BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, TCKN)

Yetkilisi Olunan Şirket Bilgileri (Unvan, Mersis No)

İletişim Bilgileri (Adres, Telefon, E-Posta)

İhale Bilgileri (Okuduğum, Takip Ettiğim ve Kazandığım İhaleler)

IP Adres Bilgileri

Konum Bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER

Müşterilerin, müşteri adaylarının, tedarikçilerin, tedarikçi temsilcilerinin, yetkililerinin yahut çalışanlarının kişisel verileri kendileri tarafından doldurulmakta olan formlar ile fiziki veya elektronik ortamda iletişime geçilmesi suretiyle otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca ticari ilişkinin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Ayrıca, ticari elektronik ileti gönderilmesi halinde Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’ten doğan kanuni yükümlülükler uyarınca hizmet sağlayıcı sıfatıyla da veri işleme faaliyeti yürütülmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

İşlenen kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt içindeki iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hukuk danışmanlarımıza; talep edilmesi halinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili resmi kurumlara aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz aynı zamanda Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca yurt dışında bulunan Şirket’in hizmet aldığı bulut hizmet sağlayıcılarının sunucularına, iş ortaklarına ve tedarikçilerine yazılı, sözlü, elektronik ve sair şekillerde aktarılabilir.

Yetkili alıcıya ticari elektronik ileti gönderilmesi halinde ise iletişim bilgileri, kanuni yükümlülükler uyarınca İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem verilmektedir ve bu yönde idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ

Kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi mail@ozgursoft.com.tr elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLENMESİ

Özgürsoft, işbu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.