Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 312 261 07 02
Tel - fax : +90 362 428 11 21
E-posta : mail@ihalebilgileri.com
 
Toplam bulunan: 30.682
İhale sayısı:
4.750
Toplam sözleşme:
82.231.707.619 ₺
İhale sayısı:
2.479
Toplam sözleşme:
62.387.294.665 ₺
İhale sayısı:
2.074
Toplam sözleşme:
45.971.093.476 ₺
İhale sayısı:
1.553
Toplam sözleşme:
22.132.615.601 ₺
İhale sayısı:
1.895
Toplam sözleşme:
20.794.825.916 ₺
İhale sayısı:
188
Toplam sözleşme:
15.943.298.478 ₺
İhale sayısı:
7.651
Toplam sözleşme:
15.917.407.801 ₺
İhale sayısı:
2.702
Toplam sözleşme:
15.894.160.392 ₺
İhale sayısı:
941
Toplam sözleşme:
13.030.109.386 ₺
İhale sayısı:
1.541
Toplam sözleşme:
10.277.182.713 ₺
İhale sayısı:
670
Toplam sözleşme:
9.432.452.020 ₺
İhale sayısı:
29.060
Toplam sözleşme:
9.383.766.141 ₺
İhale sayısı:
968
Toplam sözleşme:
8.361.568.000 ₺
İhale sayısı:
2.852
Toplam sözleşme:
8.102.913.430 ₺
İhale sayısı:
3.208
Toplam sözleşme:
7.712.318.481 ₺
İhale sayısı:
745
Toplam sözleşme:
7.403.067.991 ₺
İhale sayısı:
1.116
Toplam sözleşme:
7.392.378.302 ₺
İhale sayısı:
968
Toplam sözleşme:
7.225.005.621 ₺
İhale sayısı:
967
Toplam sözleşme:
7.092.556.536 ₺
İhale sayısı:
325
Toplam sözleşme:
6.850.388.647 ₺
İhale sayısı:
2.296
Toplam sözleşme:
6.781.594.003 ₺
İhale sayısı:
2.495
Toplam sözleşme:
6.771.169.306 ₺
İhale sayısı:
1.314
Toplam sözleşme:
6.747.153.397 ₺
İhale sayısı:
774
Toplam sözleşme:
6.446.564.043 ₺
İhale sayısı:
5.834
Toplam sözleşme:
6.398.621.592 ₺
İhale sayısı:
805
Toplam sözleşme:
6.316.936.200 ₺
İhale sayısı:
820
Toplam sözleşme:
6.093.381.504 ₺
İhale sayısı:
950
Toplam sözleşme:
6.001.702.559 ₺
İhale sayısı:
2.228
Toplam sözleşme:
5.652.636.541 ₺
İhale sayısı:
303
Toplam sözleşme:
5.632.165.869 ₺
İhale sayısı:
888
Toplam sözleşme:
5.240.681.329 ₺
İhale sayısı:
1.377
Toplam sözleşme:
5.224.605.845 ₺
İhale sayısı:
2.159
Toplam sözleşme:
5.175.457.231 ₺
İhale sayısı:
767
Toplam sözleşme:
4.831.077.494 ₺
İhale sayısı:
4.315
Toplam sözleşme:
4.505.069.565 ₺
İhale sayısı:
768
Toplam sözleşme:
4.271.608.791 ₺
İhale sayısı:
1.231
Toplam sözleşme:
4.168.891.209 ₺
# İdare adı İhale sayısı Toplam sözleşme
1 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 4.750 82.231.707.619 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
2 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2.479 62.387.294.665 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
3 Karayolları Genel Müdürlüğü 2.074 45.971.093.476 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
4 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1.758 39.009.849.775 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
5 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.553 22.132.615.601 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
6 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1.895 20.794.825.916 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
7 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 6.150 16.314.906.927 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
8 Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 188 15.943.298.478 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
9 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 7.651 15.917.407.801 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.702 15.894.160.392 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
11 Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 7.945 14.444.553.762 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
12 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 941 13.030.109.386 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
13 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık 70 10.773.770.133 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
14 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 1.541 10.277.182.713 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
15 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 670 9.432.452.020 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
16 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 29.060 9.383.766.141 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
17 Valilik (Yikob - Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık 6.090 9.279.516.492 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
18 Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Teknik İşler Dairesi Başkanlığı 331 8.514.199.499 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
19 Tcdd 3. Bölge Müdürlüğü 968 8.361.568.000 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
20 Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 1.767 8.333.485.640 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
21 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.852 8.102.913.430 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
22 İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 3.208 7.712.318.481 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
23 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 745 7.403.067.991 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
24 Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 1.116 7.392.378.302 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
25 Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü 968 7.225.005.621 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
26 İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1.000 7.195.303.891 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
27 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü 967 7.092.556.536 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
28 Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 325 6.850.388.647 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
29 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.296 6.781.594.003 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
30 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.495 6.771.169.306 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
31 Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 1.314 6.747.153.397 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
32 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık 5.693 6.582.881.772 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
33 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 774 6.446.564.043 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
34 Valilik (Yikob) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık 5.834 6.398.621.592 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
35 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 805 6.316.936.200 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
36 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 820 6.093.381.504 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
37 Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 950 6.001.702.559 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
38 İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 563 5.908.030.907 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
39 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2.228 5.652.636.541 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
40 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 303 5.632.165.869 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
41 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 888 5.240.681.329 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
42 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.377 5.224.605.845 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
43 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.159 5.175.457.231 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
44 Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 767 4.831.077.494 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
45 Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 64 4.689.259.743 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
46 Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 4.315 4.505.069.565 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
47 Valilik (Yikob - Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı 1.473 4.374.594.406 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
48 Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 768 4.271.608.791 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
49 İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 88 4.233.142.863 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
50 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.231 4.168.891.209 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler