Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihalebilgileri.com
 
Toplam bulunan: 34.482
İhale sayısı:
4.955
Toplam sözleşme:
89.732.419.598 ₺
İhale sayısı:
2.686
Toplam sözleşme:
74.441.456.468 ₺
İhale sayısı:
2.195
Toplam sözleşme:
51.485.559.387 ₺
İhale sayısı:
1.644
Toplam sözleşme:
24.893.694.821 ₺
İhale sayısı:
2.038
Toplam sözleşme:
23.144.488.192 ₺
İhale sayısı:
202
Toplam sözleşme:
19.571.205.777 ₺
İhale sayısı:
8.395
Toplam sözleşme:
17.357.456.782 ₺
İhale sayısı:
2.855
Toplam sözleşme:
16.625.403.230 ₺
İhale sayısı:
1.045
Toplam sözleşme:
15.404.338.034 ₺
İhale sayısı:
585
Toplam sözleşme:
15.081.228.375 ₺
İhale sayısı:
1.016
Toplam sözleşme:
14.772.981.383 ₺
İhale sayısı:
1.604
Toplam sözleşme:
11.081.826.520 ₺
İhale sayısı:
30.753
Toplam sözleşme:
11.080.640.237 ₺
İdare adı:
İhale sayısı:
674
Toplam sözleşme:
10.565.449.643 ₺
İhale sayısı:
2.481
Toplam sözleşme:
10.339.177.168 ₺
İhale sayısı:
696
Toplam sözleşme:
10.207.416.605 ₺
İhale sayısı:
1.037
Toplam sözleşme:
9.335.795.532 ₺
İhale sayısı:
3.419
Toplam sözleşme:
9.123.796.016 ₺
İhale sayısı:
3.014
Toplam sözleşme:
8.711.809.357 ₺
İhale sayısı:
1.045
Toplam sözleşme:
8.093.874.246 ₺
İhale sayısı:
1.151
Toplam sözleşme:
7.645.470.506 ₺
İhale sayısı:
2.357
Toplam sözleşme:
7.471.520.253 ₺
İhale sayısı:
821
Toplam sözleşme:
7.381.965.172 ₺
İhale sayısı:
1.173
Toplam sözleşme:
7.367.869.019 ₺
İhale sayısı:
993
Toplam sözleşme:
7.325.137.167 ₺
İhale sayısı:
1.344
Toplam sözleşme:
7.246.771.667 ₺
İhale sayısı:
2.629
Toplam sözleşme:
7.202.876.705 ₺
İhale sayısı:
5.963
Toplam sözleşme:
6.987.896.969 ₺
İhale sayısı:
842
Toplam sözleşme:
6.949.623.203 ₺
İhale sayısı:
856
Toplam sözleşme:
6.765.607.528 ₺
İhale sayısı:
5.651
Toplam sözleşme:
6.707.008.786 ₺
İhale sayısı:
997
Toplam sözleşme:
6.528.854.488 ₺
İhale sayısı:
2.840
Toplam sözleşme:
6.423.301.818 ₺
İhale sayısı:
2.365
Toplam sözleşme:
6.351.142.233 ₺
İhale sayısı:
2.504
Toplam sözleşme:
6.142.157.140 ₺
İhale sayısı:
344
Toplam sözleşme:
6.026.686.733 ₺
İhale sayısı:
933
Toplam sözleşme:
5.840.540.028 ₺
İhale sayısı:
1.926
Toplam sözleşme:
5.750.760.228 ₺
İhale sayısı:
1.449
Toplam sözleşme:
5.665.102.294 ₺
İhale sayısı:
790
Toplam sözleşme:
5.305.792.861 ₺
# İdare adı İhale sayısı Toplam sözleşme
1 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 4.955 89.732.419.598 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
2 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2.686 74.441.456.468 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
3 Karayolları Genel Müdürlüğü 2.195 51.485.559.387 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
4 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1.858 41.831.328.686 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
5 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.644 24.893.694.821 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
6 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2.038 23.144.488.192 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
7 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 10.275 22.540.256.189 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
8 Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 202 19.571.205.777 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
9 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 8.395 17.357.456.782 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.855 16.625.403.230 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
11 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 1.045 15.404.338.034 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
12 Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 585 15.081.228.375 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
13 Tcdd 3. Bölge Müdürlüğü 1.016 14.772.981.383 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
14 Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 7.250 12.771.421.821 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
15 Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 1.928 12.230.644.024 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
16 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 1.604 11.081.826.520 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
17 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 30.753 11.080.640.237 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
18 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık 70 10.773.770.132 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
19 Adalet Bakanlığı 674 10.565.449.643 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
20 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2.481 10.339.177.168 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
21 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 696 10.207.416.605 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
22 Valilik (Yikob - Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı 4.908 9.709.303.300 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
23 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü 1.037 9.335.795.532 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
24 İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 3.419 9.123.796.016 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
25 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3.014 8.711.809.357 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
26 İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1.048 8.186.438.154 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
27 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 1.045 8.093.874.246 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
28 Valilik (Yikob - Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık 5.720 8.060.860.940 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
29 Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 1.151 7.645.470.506 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
30 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.357 7.471.520.253 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
31 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 821 7.381.965.172 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
32 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1.173 7.367.869.019 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
33 Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü 993 7.325.137.167 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
34 Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 1.344 7.246.771.667 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
35 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.629 7.202.876.705 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
36 Valilik (Yikob) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık 5.963 6.987.896.969 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
37 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 842 6.949.623.203 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
38 İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 918 6.922.783.774 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
39 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 856 6.765.607.528 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
40 Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 5.651 6.707.008.786 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
41 Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 997 6.528.854.488 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
42 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık 5.525 6.528.280.020 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
43 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2.840 6.423.301.818 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
44 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2.365 6.351.142.233 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
45 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.504 6.142.157.140 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
46 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 344 6.026.686.733 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
47 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 933 5.840.540.028 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
48 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 1.926 5.750.760.228 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
49 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.449 5.665.102.294 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler
50 Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 790 5.305.792.861 ₺ Devam eden işler Tamamlanan işler Tüm sözleşmeler