İhale kayıt numarası:
2012/***00
İhale başlığı:
Yol Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
4 Nisan 2012 Çarşamba
Teklif tarihi:
16 Ağustos 2012 Perşembe (10:30)
Sektör adı:
45200000-9 : Kısmi Ya Da Bütün İnşaat ve İnşaat Mühendisliği İşleri
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Belli istekliler
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Bingöl
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
Dökümanın görüleceği yer:
***
Ankara
Döküman bedeli:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İş başlangıç tarihi:
19 Ekim 2012 Cuma
İşin süresi: 3 Yıl, 5 Ay, 13 Gün
İş bitiş tarihi:
1 Nisan 2016 Cuma
Tamamlandı
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
19 Ekim 2012 Cuma
İş bitiş tarihi:
1 Nisan 2016 Cuma
Sözleşme tarihi:
4 Ekim 2012 Perşembe
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1KYY/01Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması (Tünel portal kazıları dahil)
m37960000,000
2KYY/02Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılması
m31200000,000
3KYY/03Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak v.s.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması
m3630000,000
4KYY/04Her cins ve klastaki zeminde reglaj
km37,970
5KYY/05Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)
m3190400,000
6KYY/06Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılması
m313108,000
7KYY/07Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya su altında menfez büzü ve kafa hendekleri ile bilumum kanalların dar derivasyon şeklindeki kısımlarının kazılması
m382300,000
8KYY/08Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m36100,000
9KYY/09Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m37500,000
10KYY/10Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)
m35000,000
11KYY/11Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m3280000,000
12KYY/12Kutu menfezlerde kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m324600,000
13KYY/13Ocak taşı ile moloz taş inşaat
m3171600,000
14KYY/14Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu
m3120000,000
15KYY/1520 cm. kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere
m23000,000
16KYY/16Ø 300 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)
m14500,000
17KYY/17Ø 400 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)
m6500,000
18KYY/18Ø 600 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)
m2000,000
19KYY/19Menfezlerde 6 m. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)
m328500,000
20KYY/20Menfezlerde 6 m. den büyük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)
m349934,000
21KYY/21Katran badana
m247030,000
22KYY/22Moloz ve çaplanmış moloz taş inşaat yüzlerine gömme oluklu derz yapılması
m240000,000
23KYY/23Elenmemiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kırmataş tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kırmataş dolgu yapılması
m347603,000
24KYY/24Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılması
m36500,000
25KYY/25Ø 150 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
m6000,000
26KYY/26Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği
ton5250,000
27KYY/27Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (8 cm.)
m22500,000
28KYY/28Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)
m4000,000
29KYY/29Her derinlikte, her cins ve klâstaki zeminde kuruda veya suda köprü temelinin kazılması
m319378,000
30KYY/30Köprülerde Ø 100 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması
m1150,000
31KYY/31Köprülerde Ø 120 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması
m2485,000
32KYY/32Köprü temellerinde kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m3850,000
33KYY/33Köprülerde kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m37500,000
34KYY/34Köprülerin öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her sınıfta demirli beton
m31950,000
35KYY/35Köprülerde prekast cephe elemanı yapılması, taşınması ve yerine konulması (Her ebat ve kalınlıkta)
m375,000
36KYY/36Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması
m23568,000
37KYY/37Köprülerde döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit köprüler hariç)
m39273,000
38KYY/38Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılması
kg924,000
39KYY/39Köprülerde 0-80 mm. Boyuna hareket kapasiteli, yapıya ankrajlı, haddelenmş veya ekstrüde özel çelik profilden mamul su geçirmez tip, kauçuk contalı genleşme derzi yapılması ve yerine konulması
m48,000
40KYY/40Köprülerde 150 mm. çapında PVC boru temini ve döşenmesi
m2291,000
41KYY/41Profilli demirden korkuluk işçiliği (Malzeme ve boyama bedeli dahil)
ton30,000
42KYY/42Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği
ton4179,000
43KYY/43Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası ve işçiliği (Her tip ve çapta, tel, demet veya çubuk)
ton120,000
44KYY/44Neopren (Lastik) mesnet tertibatının zati bedeli ve yerine yerleştirilmesi
dm33197,000
45KYY/45Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)
m356025,000
46KYY/46Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m310600,000
47KYY/47Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)
m35125,000
48KYY/48Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m316770,000
49KYY/49Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması
ton96150,000
50KYY/50Hasır çelikten iksa yapılması
kg310250,000
51KYY/51Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre A2 sınıfı zeminde tünel kazısı
m388500,000
52KYY/52Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre B1 sınıfı zeminde tünel kazısı
m3129500,000
53KYY/53Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre B2 sınıfı zeminde tünel kazısı (İnvertsiz)
m3211500,000
54KYY/54Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre C2 sınıfı zeminde tünel kazısı
m381500,000
55KYY/55Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre B3 sınıfı zeminde tünel kazısı, ters kemerli (İnvertli)
m3167000,000
56KYY/56Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre B3 sınıfı zeminde tünel kazısı, ters kemersiz (İnvertsiz)m3165500,000
57KYY/57Tünelde püskürtme betonu (shotcrete) yapılması (20 N/mm2 lik beton ile)
m365150,000
58KYY/58Tünelde 1,5" diş çapında çelik boru ile enjeksiyonsuz süren yapılması
m25650,000
59KYY/59Tünelde 28 mm çapında SN tipi kaya bulonu tesis edilmesi
m512250,000
60KYY/60Tünelde hazır nervürlü hasır çelikten iksa yapılması
ton561,000
61KYY/61Tünelde su yalıtımı yapılması (Geotekstil ve Membran ile)
m2205000,000
62KYY/62Tünelde nihai beton kaplamasının yapılması (30 N/mm2 lik demirsiz beton ile)
m3104600,000
63KYY/63Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
m20650,000
64KYY/64Ø 200 mm. lik PVC drenaj borusu temini ve yerine döşenmesi
m13125,000
65KYY/65Profilli demirden korkuluk işçiliği (Malzeme ve boyama bedeli dahil)
ton416,000
66KYY/66Profilli demirden kirişler, başlıklar, bağlantılar işçiliği (Malzeme bedeli dahil, boyama hariç)
ton1001,000
67KYY/67Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği
ton2495,000
68KYY/68Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta ve her açıda barbakan deliğinin delinmesi ve tesis edilmesi
m45020,000
69KYY/69Delgi makinesiyle her türlü kaya sınıfında, her uzunlukta, her çapta ve her açıda bulon deliğinin delinmesi, imali ve yerine yerleştirilmesi işçiliği
m208100,000
70KYY/70Enjeksiyon yapılması
m33130,000
71KYY/71Plent-miks alttemel yapılması (Kırılmış ocak taşı ile)
ton258603,000
72KYY/72Plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)
ton244049,000
73KYY/73Ocak taşından istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı temini
m314745,000
74KYY/74Tip II servis yolu
km8,000
75KYY/75Ağaç kesme (Her çapta)
adet37510,000
76KYY/76Sınır taşı hazırlanması ve yerine konulması
adet2900,000
77KYY/77CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesi
adet3100,000
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum