İhale kayıt numarası:
2012/***900
İhale başlığı:
Yol İkmal İnşaatı Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
30 Kasım 2012 Cuma
Teklif tarihi:
18 Mart 2013 Pazartesi (11:30)
Sektör adı:
45200000-9 : Kısmi Ya Da Bütün İnşaat ve İnşaat Mühendisliği İşleri
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Belli istekliler
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Ortak Girişim
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Kahramanmaraş
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
Dökümanın görüleceği yer:
***
Ankara
Döküman bedeli:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İş başlangıç tarihi:
28 Mayıs 2013 Salı
İşin süresi: 4 Yıl, 8 Ay, 4 Gün
İş bitiş tarihi:
1 Şubat 2018 Perşembe
Tamamlandı
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
28 Mayıs 2013 Salı
İş bitiş tarihi:
1 Şubat 2018 Perşembe
Sözleşme tarihi:
13 Mayıs 2013 Pazartesi
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1KGY/01Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması (Tünel portal kazıları dahil)
m33.359.999,000
2KGY/02Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılması
m3242.500,000
3KGY/03Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılmasım3130.932,000
4KGY/04Her cins ve klastaki zeminde reglaj
km15,000
5KGY/05Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)
m3159.429,000
6KGY/06Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılmasım355.383,000
7KGY/07Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya su altında menfez büzü ve kafa hendekleri ile bilumum kanalların dar derivasyon şeklindeki kısımlarının kazılmasım39.802,000
8KGY/08Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılmasım62.950,000
9KGY/09Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m35.920,000
10KGY/10Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m33.000,000
11KGY/11Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)
m339.241,000
12KGY/12Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her sınıfta demirli betonm313.314,000
13KGY/13Kutu menfezlerde kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m334.143,000
14KGY/14Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması
ton114.455,000
15KGY/15Ocak taşı ile moloz taş inşaat
m3188.359,000
16KGY/16Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu
m347.090,000
17KGY/17Dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması
m337.425,000
18KGY/1830 cm. kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere
m23.000,000
19KGY/19Ø 500 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)m4.000,000
20KGY/20Ø 800 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)m24.050,000
21KGY/21Ø 1000 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)m2.000,000
22KGY/22Menfezlerde 6 m. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)m313.883,000
23KGY/23Menfezlerde 6 m. den büyük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)m332.946,000
24KGY/24Hasır çelikten iksa yapılması
kg1.122.291,000
25KGY/25Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılması
kg60.125,000
26KGY/26Katran badana
m240.230,000
27KGY/27Moloz ve çaplanmış moloz taş inşaat yüzlerine gömme oluklu derz yapılması
m2141.269,000
28KGY/28Ocak taşından 0,400 - 2 ton kategorideki taşlar ile tahkimatın yapımı (Dalgakıran ve deniz tahkimatı gibi inşaatta)ton132.463,000
29KGY/29Ocak taşından 2 - 6 ton kategorideki taşlar ile tahkimatın yapımı (Dalgakıran ve deniz tahkimatı gibi inşaatta)ton176.618,000
30KGY/30Ocak taşından 6 - 15 ton kategorideki taşlar ile tahkimatın yapımı (Dalgakıran ve deniz tahkimatı gibi inşaatta)ton132.463,000
31KGY/31Bordürle çevrili alanlarda, orta refüjlerde, hendek kaplamalarda ve şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya Depo Malzemesinden)m380.517,000
32KGY/32Elenmemiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılmasım335.000,000
33KGY/33Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılmasım325.744,000
34KGY/3450 cm. kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere
m23.000,000
35KGY/35Ø 150 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
m8.988,000
36KGY/36Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
m21.033,000
37KGY/37Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton14.508,000
38KGY/38Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (8 cm.)
m252.708,000
39KGY/39Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)
m20.000,000
40KGY/40Toprakarme (Donatılı Zemin Duvar) dolgu malzemesinin temini ve kullanılması
m3690.395,000
41KGY/41Toprakarme için prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması (Her ebat ve kalınlıkta)
m310.356,000
42KGY/42Sürtünmeli ankraj şeridi temini (510 N/mm2 kopma mukavemetli her kesitte çelik esaslı)m1.634.812,000
43KGY/43Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda bulon deliği delinmesi ve tesis edilmesim667.928,000
44KGY/44Çimento enjeksiyonu yapılması
m38.180,000
45KGY/45Her derinlikte, her cins ve klâstaki zeminde kuruda veya suda köprü temelinin kazılması
m3101.279,000
46KGY/08Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılmasım45.544,000
47KGY/46Köprü temellerinde kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m32.427,000
48KGY/47Köprülerde kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m344.152,000
49KGY/48Köprülerin öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her sınıfta demirli betonm321.321,000
50KGY/49Köprülerde prekast cephe elemanı yapılması, taşınması ve yerine konulması (Her ebat ve kalınlıkta)m3159,000
51KGY/50Ocak taşı ile istifli taş dolgu
m36.107,000
52KGY/51Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması
m237.072,000
53KGY/52Köprülerde döşeme, kiriş, başlık kirişi ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit köprüler hariç)
m34.200,000
54KGY/53Köprülerde 0-80 mm. boyuna hareket kapasiteli, yapıya ankrajlı, haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilden mamul su geçirmez tip, kauçuk contalı genleşme derzi yapılması ve yerine konulmasım485,000
55KGY/54Ocak taşından istifli köprü ve menfez tahkimatı
m397.240,000
56KGY/55Köprülerde 150 mm. çapında PVC boru temini ve döşenmesim7.952,000
57KGY/56Profilli demirden korkuluk işçiliği (Boyama ve malzeme bedeli dahil)ton218,000
58KGY/37Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton15.806,000
59KGY/57Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası ve işçiliği (Her tip ve çapta, tel, demet veya çubuk)ton968,000
60KGY/58Neopren (Lastik) mesnet tertibatının zati bedeli ve yerine yerleştirilmesi
dm342.813,000
61KGY/05Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)m32.423,000
62KGY/09Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m319.377,000
63KGY/11Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)
m3114,000
64KGY/12Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m31.373,000
65KGY/14Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması
ton1.615,000
66KGY/24Hasır çelikten iksa yapılması
kg1.293,000
67KGY/59Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre B2 sınıfı zeminde tünel kazısı
m312.305,000
68KGY/60Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre C2 sınıfı zeminde tünel kazısı
m354.085,000
69KGY/61Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre C3 sınıfı zeminde tünel kazısı
m3109.685,000
70KGY/62Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre B3 sınıfı zeminde tünel kazısı, ters kemerli (İnvertli)
m334.108,000
71KGY/63Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre B3 sınıfı zeminde tünel kazısı, ters kemersiz (İnvertsiz)
m38.508,000
72KGY/64Tünelde püskürtme betonu (shotcrete) yapılması (20 N/mm2 lik beton ile)
m311.304,000
73KGY/65Tünelde 1,5" diş çapında çelik boru ile enjeksiyonsuz süren yapılması
m29.065,000
74KGY/66Tünelde 1,5" diş çapında çelik boru ile enjeksiyonlu süren yapılması
m24.000,000
75KGY/67Tünelde 28 mm çapında SN tipi kaya bulonu tesis edilmesi
m64.587,000
76KGY/68Tünelde 28 mm çapında PG tipi kaya bulonu tesis edilmesi
m32.294,000
77KGY/69IBO bulonu tesis edilmesi
m16.083,000
78KGY/70Tünelde hazır nervürlü hasır çelikten iksa yapılması
ton146,000
79KGY/71Tünelde su yalıtımı yapılması (Geotekstil ve Membran ile)
m245.211,000
80KGY/72Tünelde nihai beton kaplamasının yapılması (30 N/mm2 lik demirsiz beton ile)
m324.221,000
81KGY/36Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
m4.651,000
82KGY/73Ø 200 mm. lik PVC drenaj borusu temini ve yerine döşenmesi
m2.326,000
83KGY/56Profilli demirden korkuluk işçiliği (Malzeme ve boyama bedeli dahil)
ton86,000
84KGY/74Profilli demirden kirişler, başlıklar, bağlantılar işçiliği (Malzeme bedeli dahil, boyama hariç)
ton490,000
85KGY/37Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton132,000
86KGY/75Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda barbakan deliği delinmesi ve tesis edilmesi (Geotekstil sarımlı)m6.460,000
87KGY/43Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda bulon deliği delinmesi ve tesis edilmesim20.022,000
88KGY/44Çimento enjeksiyonu yapılması
m3155,000
89KGY/76Plent-miks alttemel yapılması (Kırılmış ocak taşı ile)ton297.150,000
90KGY/77Plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)ton399.405,000
91KGY/7810 cm.sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu bitümlü sıcak temel tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Astarsız temel üzerine) (Tip-A)m21.053.645,000
92KGY/797 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)m21.053.645,000
93KGY/80Bakım için asfalt betonu binder karışımı temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Karışımın taşınması yüklenici kamyonları ile)ton20.000,000
94KGY/814 cm. sıkışmış kalınlıkta taş mastik asfalt (TMA) aşınma tabakası yapılması (Tip-1) (Performans arttırıcı katkı maddeleri ve elyaf kullanılarak, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)m21.053.645,000
95KGY/82İnşaat bünyesine giren bitümlü malzemenin zati bedeli ve taşınması
ton22.683,000
96KGY/83Tip II servis yolu
km15,000
97KGY/842 mm. kalınlığındaki galvanizli sacdan 135 cm. kenarlı eşkenar üçgen levha yapılması
adet144,000
98KGY/852 mm. kalınlığındaki galvanizli sacdan 90 cm. yuvarlak levha yapılması
adet60,000
99KGY/862 mm. kalınlığındaki galvanizli sacdan 90 cm. lik sekizgen levha yapılması (Anahtar ağzı olan sekizgen)adet60,000
100KGY/872 mm. kalınlığındaki galvanizli sacdan muhtelif ebatlarda dörtgen levha yapılması
m2180,000
101KGY/882 mm. kalınlığındaki galvanizli sacdan tehlikeli viraj yön levhası yapılması T - 33 b (60 x 180 cm.) levhasıadet60,000
102KGY/89Galvanizli sac profilden trafik bilgi levhası yapılması (1,5 mm. kalınlığında)
m2936,000
103KGY/90Galvanizli sac profilden trafik bilgi levhası yapılması (2 mm. kalınlığında)
m296,000
104KGY/91Trafik işaret levhası direği yapılması ve galvanizlenmesi (5 mm. kalınlığında, 170 mm. açılımında)
m2.160,000
105KGY/92Trafik bilgi ve yön levhaları için direk yapılması ve galvaniz kaplanması (Muhtelif ebat NPI profilden ankrajlı tip)kg4.800,000
106KGY/93Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonu imali ve galvaniz kaplanması (T ve L tipi dahil)
kg102.000,000
107KGY/94Levhaya tam reflektif malzeme yapıştırılması (Standart ve bilgi trafik işaret levhaları)
m21.320,000
108KGY/95Levhaya standart hazır retroreflektif trafik işaretinin yapıştırılması
adet660,000
109KGY/96Levhaya tek kat reflektif malzeme yapıştırılması (Standart ve bilgi trafik işaret levhaları)
m2360,000
110KGY/97Standart trafik işaret levha direğinin yerine konulması (Tehlike uyarı, trafik tanzim, bilgi, durma ve park levhaları)adet720,000
111KGY/98Trafik bilgi levhalarına temel yapımı ve levha direği montajı
adet108,000
112KGY/99Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonunun komple yerine konulması (T ve L tipi dahil)
adet42,000
113KGY/100Standart trafik işaret levhalarının yerine konulması (Tehlike uyarı, trafik tanzim, bilgi, durma ve park levhaları)adet660,000
114KGY/101Trafik bilgi levhalarının yerine konulması
m2108,000
115KGY/102Kaplama üstü bilgi levhalarının yerine konulması (T ve L tipi dahil)
m2628,000
116KGY/103Termoplastik boya ile püskürtme (Sprey) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile) (2 mm. kalınlıkta)m235.000,000
117KGY/104Çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi (2 mm. kalınlıkta)m2500,000
118KGY/105Çift kompenantlı boya ile ofset taraması çizilmesi (2 mm. kalınlıkta)
m2500,000
119KGY/106Çift kompenantlı boya ile standart ok ve yazıların çizilmesi (2 mm. kalınlıkta)
adet200,000
120KGY/107Çift kompenantlı boya ile standart çift ok çizilmesi (2 mm. kalınlıkta)
adet50,000
121KGY/108Otokorkuluk rayı yapılması ve montajı (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)
m100.510,000
122KGY/109Otokorkuluk dikmesi yapılması ve montajı (Sigma profilden) (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)adet50.446,000
123KGY/110Otokorkuluk bağlantı plakası yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)
adet108.412,000
124KGY/111Otokorkuluk takozu (L=480 mm) ile ara bağlantı parçasının yapılması ve (Bağlantı plakası dahil) montajı (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)adet54.206,000
125KGY/112Otokorkuluk gergi kuşağı yapılması ve montajı (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)
m100.200,000
126KGY/113Otokorkuluk uç parçası yapılması ve montajı (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)
adet60,000
127KGY/114Otokorkuluk ray başlık parçası yapılması ve montajı (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)
adet10,000
128KGY/115Köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesi yapılması (Sigma profilden) (Plakalar ve ankraj dahil) ve montajı (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)adet3.760,000
129KGY/116Otokorkuluk genleşme eki (80-160 mm) yapılması ve montajı (Ral-Rg 620) (Normal raydan ve gergi kuşağından fark olarak) (Malzeme bedeli dahil)adet40,000
130KGY/117Otokorkuluk için tek yönlü reflektör yapılması ve montajı (Bağlantı elemanı ve malzeme bedeli dahil)adet8.300,000
131KGY/118Sınır taşı hazırlanması ve yerine konulması
adet302,000
132KGY/119CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesiadet2.860,000
133KGY/120Trafik emniyetinin trafik sinyalizasyonu ile sağlanmasıkm10,000
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum