İhale kayıt numarası:
2013/***56
İhale başlığı:
Yol Kesimleri Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
24 Haziran 2013 Pazartesi
Teklif tarihi:
25 Kasım 2013 Pazartesi (15:30)
Sektör adı:
45200000-9 : Kısmi Ya Da Bütün İnşaat ve İnşaat Mühendisliği İşleri
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Belli istekliler
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Ortak Girişim
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Çanakkale
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
Dökümanın görüleceği yer:
***
Ankara
Döküman bedeli:
***
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
Sınır değer katsayısı:
***
İşin süresi:
3 Yıl, 3 Ay, 13 Gün
İş başlangıç tarihi:
24 Ocak 2014 Cuma
İşin süresi: 4 Yıl, 3 Ay, 7 Gün
İş bitiş tarihi:
1 Mayıs 2018 Salı
Tamamlandı
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Özka İnşaat Anonim Şirketi
Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
24 Ocak 2014 Cuma
İş bitiş tarihi:
1 Mayıs 2018 Salı
Sözleşme tarihi:
9 Ocak 2014 Perşembe
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1ÇEAK/01Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması (Tünel portal kazıları dahil)
m33.275.200
2ÇEAK/02Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılması
m3150.000
3ÇEAK/03Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması
m3185.000
4ÇEAK/04Her cins ve klastaki zeminde reglaj (Ana yol)
km20,57
5ÇEAK/05Her cins ve klastaki zeminde reglaj (Tali yol bağlantıları ve kavşak kolları)
km2,9
6ÇEAK/06Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)

m386.665
7ÇEAK/07Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılması
m312.000
8ÇEAK/08Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya su altında menfez büzü ve kafa hendekleri ile bilumum kanalların dar derivasyon şeklindeki kısımlarının kazılması
m337.656
9ÇEAK/09Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m33.122
10ÇEAK/10Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)
m340.836
11ÇEAK/11Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m34.000
12ÇEAK/12Kutu menfezlerde kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m316.050
13ÇEAK/13Ocak taşı ile moloz taş inşaat
m3164.600
14ÇEAK/14Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu
m368.520
15ÇEAK/15Ocak taşı ile istifli taş dolgu
m310.700
16ÇEAK/16Ø 300 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)
m990
17ÇEAK/17Ø 400 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)
m860
18ÇEAK/18Ø 600 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)
m8.560
19ÇEAK/19Ø 800 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)
m260
20ÇEAK/20Menfezlerde 6 m. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)
m317.520
21ÇEAK/21Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılması
kg35.260
22ÇEAK/22Katran badana
m226.086
23ÇEAK/23Moloz ve çaplanmış moloz taş inşaat yüzlerine gömme oluklu derz yapılması
m226.285
24ÇEAK/24Bordürle çevrili alanlarda, orta refüjlerde, hendek kaplamalarda ve şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya Depo Malzemesinden)
m352.800
25ÇEAK/25Elenmemiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılması

m311.000
26ÇEAK/26Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılması

m335.415
27ÇEAK/27Ø 150 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
m19.810
28ÇEAK/28Profilli demirden korkuluk işçiliği (Boyama ve malzeme bedeli dahil)
ton2
29ÇEAK/29Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği
ton755
30ÇEAK/30Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (6 cm.)
m228.500
31ÇEAK/31Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)
m44.170
32ÇEAK/32Prekast küçük tip (Tip-1) düşüm oluğu yapılması
m2.000
33ÇEAK/33Toprakarme (Donatılı Zemin Duvar) dolgu malzemesinin temini ve kullanılması
m362.000
34ÇEAK/34Toprakarme için prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması (Her ebat ve kalınlıkta)
m3600
35ÇEAK/35Sürtünmeli ankraj şeridi temini (510 N/mm2 kopma mukavemetli her kesitte çelik esaslı)
m16.480
36ÇEAK/36Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması
ton1.320
37ÇEAK/37Hasır çelikten iksa yapılması
kg23.300
38ÇEAK/38Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda bulon deliği delinmesi ve tesis edilmesi
m13.755
39ÇEAK/39Çimento enjeksiyonu yapılması
m373
40ÇEAK/40Her derinlikte, her cins ve klâstaki zeminde kuruda veya suda köprü temelinin kazılması
m386.067
41ÇEAK/41Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması

m10.893
42ÇEAK/42Köprü temellerinde kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m32.596
43ÇEAK/43Köprülerde kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m343.573
44ÇEAK/44Köprülerin öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her sınıfta demirli beton
m38.326
45ÇEAK/45Köprülerde prekast cephe elemanı yapılması, taşınması ve yerine konulması (Her ebat ve kalınlıkta)
m390
46ÇEAK/15Ocak taşı ile istifli taş dolgu
m313.143
47ÇEAK/4630 cm. kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere
m29.000
48ÇEAK/47Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması
m311.000
49ÇEAK/48Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması
m220.156
50ÇEAK/49Köprülerde döşeme, kiriş, başlık kirişi ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit köprüler hariç)
m316.685
51ÇEAK/22Katran badana
m27.677
52ÇEAK/50Köprülerde 0-80 mm. boyuna hareket kapasiteli, yapıya ankrajlı, haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilden mamul su geçirmez tip, kauçuk contalı genleşme derzi yapılması ve yerine konulması

m516
53ÇEAK/51Ocak taşından istifli köprü ve menfez tahkimatı
m36.950
54ÇEAK/52Köprülerde 150 mm. çapında PVC boru temini ve döşenmesi
m4.400
55ÇEAK/53Profilli demirden korkuluk işçiliği (Boyama ve malzeme bedeli dahil)
ton160
56ÇEAK/29Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği
ton8.233
57ÇEAK/54Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası ve işçiliği (Her tip ve çapta, tel, demet veya çubuk)
ton499
58ÇEAK/55Neopren (Lastik) mesnet tertibatının zati bedeli ve yerine yerleştirilmesi
dm32.578
59ÇEAK/56Geçirimli poröz beton hazırlanması
m3695
60ÇEAK/09Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m39.506
61ÇEAK/57Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m31.300
62ÇEAK/11Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m33.891
63ÇEAK/36Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması
ton1.320
64ÇEAK/17Ø 400 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)
m1.952
65ÇEAK/37Hasır çelikten iksa yapılması
kg19.651
66ÇEAK/58Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre her sınıf kayada (Taban kemerli veya taban kemersiz) tünel kazısı
m3179.239
67ÇEAK/59Tünelde püskürtme betonu (shotcrete) yapılması (20 N/mm2 lik beton ile)
m312.719
68ÇEAK/60Tünelde 1,5" diş çapında çelik boru ile enjeksiyonsuz süren yapılması
m5.311
69ÇEAK/61Tünelde 1,5" diş çapında çelik boru ile enjeksiyonlu süren yapılması
m17.850
70ÇEAK/62Tünelde 2" diş çapında çelik boru ile enjeksiyonlu süren yapılması
m36.548
71ÇEAK/63Tünelde 26 mm çapında SN tipi kaya bulonu tesis edilmesi
m42.197
72ÇEAK/64Tünelde 26 mm çapında PG tipi kaya bulonu tesis edilmesi
m72.067
73ÇEAK/65IBO bulonu tesis edilmesi
m73.215
74ÇEAK/66Tünelde umbrella arch metodu ile süren yapılması (3")
m6.677
75ÇEAK/67Tünelde umbrella arch metodu ile süren yapılması (4")
m20.032
76ÇEAK/68Tünelde hazır nervürlü hasır çelikten iksa yapılması
ton424
77ÇEAK/69Tünelde su yalıtımı yapılması (Geotekstil ve Membran ile)
m249.806
78ÇEAK/70Tünelde nihai beton kaplamasının yapılması (30 N/mm2 lik demirsiz beton ile)
m321.342
79ÇEAK/71Tünelde nihai beton kaplamasının yapılması (30 N/mm2 lik demirli beton ile)
m36.205
80ÇEAK/27Ø 150 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
m1.952
81ÇEAK/72Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
m3.904
82ÇEAK/73Profilli demirden kirişler, başlıklar, bağlantılar işçiliği (Malzeme bedeli dahil, boyama hariç)
ton1.017
83ÇEAK/29Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği
ton889
84ÇEAK/74Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda barbakan deliği delinmesi ve tesis edilmesi (Geotekstil sarımlı)
m4.591
85ÇEAK/75Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta ve her açıda zemin çivisi deliğinin delinmesi, imali ve yerine yerleştirilmesi işçiliği
m13.773
86ÇEAK/38Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda bulon deliği delinmesi ve tesis edilmesi
m13.773
87ÇEAK/39Çimento enjeksiyonu yapılması
m31.190
88ÇEAK/76Plent-miks alttemel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)
ton360.436
89ÇEAK/77Plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)
ton533.417
90ÇEAK/7820 cm. sıkışmış kalınlıkta kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım yapılması [8 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (Tip-A), 7 cm. asfalt betonu binder tabakası ve 5 cm. asfalt betonu aşınma tabakası (Tip-1) yapılması]

m2517.047
91ÇEAK/7921 cm. sıkışmış kalınlıkta kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım yapılması [9 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (Tip-A), 7 cm. asfalt betonu binder tabakası ve 5 cm. asfalt betonu aşınma tabakası (Tip-1) yapılması]

m2541.354
92ÇEAK/805 cm.sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip-1)
m2926.860
93ÇEAK/81Bitümlü sıcak temel tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Astarsız temel üzerine) (Tip-A)
ton6.072
94ÇEAK/82Asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)
ton5.544
95ÇEAK/83Bakım için asfalt betonu binder karışımı temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Karışımın taşınması yüklenici kamyonları ile)
ton10.000
96ÇEAK/84Asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip-1)
ton3.960
97ÇEAK/85İnşaat bünyesine giren bitümlü malzemenin zati bedeli ve taşınması
ton28.043
98ÇEAK/86Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamalarının kazılması ve taşınması
m326.650
99ÇEAK/87Tip II servis yolu
km4
100ÇEAK/88Ağaç kesme (Her çapta)
adet1.000
101ÇEAK/89CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesi
adet2.800
102ÇEAK/90Trafik emniyetinin trafik sinyalizasyonu ile sağlanması
km30
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum