İhale kayıt numarası:
2014/***23
İhale başlığı:
Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Tünel, Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel, Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
28 Mart 2014 Cuma
Teklif tarihi:
30 Eylül 2014 Salı (14:30)
Sektör adı:
45200000-9 : Kısmi Ya Da Bütün İnşaat ve İnşaat Mühendisliği İşleri
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Belli istekliler
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Birim fiyat usulü
Ortak Girişim
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Giresun
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
Dökümanın görüleceği yer:
***
Ankara
Döküman bedeli:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İş başlangıç tarihi:
29 Aralık 2014 Pazartesi
İşin süresi: 5 Yıl, 4 Ay
İş bitiş tarihi:
1 Mayıs 2020 Cuma
Tamamlandı
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Mön İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi
Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
29 Aralık 2014 Pazartesi
İş bitiş tarihi:
1 Mayıs 2020 Cuma
Sözleşme tarihi:
5 Aralık 2014 Cuma
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1ETU/01Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması (Tünel portal kazıları dahil)
m3329.849
2ETU/02Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması
m3129.022
3ETU/03Her cins ve klastaki zeminde reglaj
km2,441
4ETU/04Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının el ile tokmaklanarak sıkıştırılması
m3739
5ETU/05Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)m310.485
6ETU/06Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılması
m35.381
7ETU/07Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m3360
8ETU/08Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)
m31.777
9ETU/09Kutu menfezlerde kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m32.367
10ETU/10Ocak taşı ile moloz taş inşaat
m324.542
11ETU/11Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu
m32.367
12ETU/12Ø 400 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)
m755
13ETU/13Menfezlerde 6 m. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)
m33.071
14ETU/14Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılması
kg2.580
15ETU/15Katran badana
m23.041
16ETU/16Moloz ve çaplanmış moloz taş inşaat yüzlerine gömme oluklu derz yapılması
m27.070
17ETU/17Elenmemiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılmasım3516
18ETU/18Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılmasım3420
19ETU/19Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
m400
20ETU/20Kanaviçeli tecrit
m260
21ETU/21Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği
ton224
22ETU/22Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)
m1.700
23ETU/23Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)m310.714
24ETU/24Geçirimli poröz beton hazırlanması
m34.801
25ETU/25Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m313.728
26ETU/26Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her sınıfta demirsiz beton
m332.692
27ETU/27Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her sınıfta demirli beton
m38.740
28ETU/28Baca kapağı tipi prekast elemanların imali ve yerine konulması (Her ebat ve kalınlıkta)
m32.448
29ETU/29Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması
ton2.300
30ETU/30Ø 400 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)
m13.486
31ETU/31Hasır çelikten iksa yapılması
kg34.243
32ETU/32Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılması
kg19.680
33ETU/33Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre her sınıf kayada (Taban kemerli veya taban kemersiz) tünel kazısı
m31.135.012
34ETU/34Tünelde püskürtme betonu (shotcrete) yapılması (20 N/mm2 lik beton ile)
m341.088
35ETU/35Tünelde 2" diş çapında çelik boru ile enjeksiyonlu süren yapılması
m87.394
36ETU/36Tünelde 28 mm çapında SN tipi kaya bulonu tesis edilmesi
m120.126
37ETU/37Tünelde 28 mm çapında PG tipi kaya bulonu tesis edilmesi
m116.526
38ETU/38Tünelde hazır nervürlü hasır çelikten iksa yapılması
ton2.208
39ETU/39Tünelde su yalıtımı yapılması (Geotekstil ve Membran ile)
m2343.428
40ETU/40Tünelde nihai beton kaplamasının yapılması (30 N/mm2 lik demirsiz beton ile)
m3184.382
41ETU/41Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılmasım317.800
42ETU/42Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
m40.460
43ETU/43Profilli demirden kirişler, başlıklar, bağlantılar işçiliği (Malzeme bedeli dahil, boyama hariç)
ton833
44ETU/44Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği
ton1.379
45ETU/45Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda barbakan deliği delinmesi ve tesis edilmesi (Geotekstil sarımlı)
m10.666
46ETU/46Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda bulon deliği delinmesi ve tesis edilmesim8.888
47ETU/47Çimento enjeksiyonu yapılması
m3200
48ETU/48Plent-miks alttemel ve plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)
ton113.919
49ETU/4919 cm. sıkışmış kalınlıkta kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım yapılması [9 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (Tip-A), 6 cm. asfalt betonu binder tabakası ve performans artırıcı katkı maddeleri kullanarak 4 cm. taş mastik asfalt (TMA) aşınma tabakası (Tip-1) yapılması]m2133.508
50ETU/50Bitümlü sıcak temel tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Astarsız temel üzerine) (Tip-A)ton2.024
51ETU/51Asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)
ton1.584
52ETU/52Bakım için asfalt betonu binder karışımı temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Karışımın taşınması yüklenici kamyonları ile)
ton5.000
53ETU/53Asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)
ton1.320
54ETU/54İnşaat bünyesine giren bitümlü malzemenin zati bedeli ve taşınması
ton3.043
55ETU/55Bitümlü bordürün yerinde imal edilmesi (7,5cm x 15cm)
m1.631
56ETU/56Sınır taşı hazırlanması ve yerine konulması
adet36
57ETU/57CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesi
adet152
58ETU/58Trafik emniyetinin trafik sinyalizasyonu ile sağlanması
km1
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum