İhale kayıt numarası:
2015/***261
İhale başlığı:
Yol, Köprü ve Tünel Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
27 Ekim 2015 Salı
Teklif tarihi:
1 Aralık 2015 Salı (15:30)
Sektör adı:
45221241-3 : Karayolu Tünel İnşaatı İşi
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
Ortak Girişim
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Artvin
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
Dökümanın görüleceği yer:
***
Ankara
Döküman bedeli:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İş başlangıç tarihi:
2 Mayıs 2016 Pazartesi
İşin süresi: 4 Yıl, 1 Ay, 6 Gün
İş bitiş tarihi:
8 Haziran 2020 Pazartesi
Tamamlandı
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
İmaj Demiryolu Ray Sistemleri Makine Mühendislik İnşaat Madencilik Enerji Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yedigöze İnşaat Danışmanlık Otomotiv İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
İş başlangıç tarihi:
2 Mayıs 2016 Pazartesi
İş bitiş tarihi:
8 Haziran 2020 Pazartesi
Sözleşme tarihi:
15 Nisan 2016 Cuma
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1YBY/01Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması (Tünel portal kazıları dahil)metreküp3.021.497
2YBY/02Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılmasımetreküp45.000
3YBY/03Her cins ve klastaki zeminde reglajkilometre4,79
4YBY/04Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)metreküp18.213
5YBY/05Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılmasımetreküp2.439
6YBY/06Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp6.189
7YBY/07Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp290
8YBY/08Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp4.083
9YBY/09Kutu menfezlerde kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp13.350
10YBY/10Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması (Beton santrali ile)ton39.874
11YBY/11Ø 400 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre1.100
12YBY/12Menfezlerde 6 m. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)metreküp22.956
13YBY/13Menfezlerde 6 m.'den büyük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)metreküp4.968
14YBY/14Hasır çelikten iksa yapılmasıkilogram586.442
15YBY/15Katran badanametrekare39.840
16YBY/16Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılmasımetreküp8.215
17YBY/17Ø 150 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesimetre6.024
18YBY/18Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton1.649
19YBY/19Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)metre1.250
20YBY/20Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda bulon deliği delinmesi ve tesis edilmesimetre124.598
21YBY/21Her derinlikte, her cins ve klâstaki zeminde kuruda veya suda köprü temelinin kazılmasımetreküp83.179
22YBY/22Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılmasımetre1.730
23YBY/23Köprü temellerinde kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp1.050
24YBY/24Köprülerde kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp22.926
25YBY/25Plak ve kompozit köprülerin tabliyelerinde, betornarme kazıkta, kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp3.233
26YBY/26Köprülerin öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her sınıfta demirli betonmetreküp5.762
27YBY/27Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılmasımetrekare10.567
28YBY/28Köprülerde döşeme, kiriş, başlık kirişi ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit köprüler hariç)metreküp43.775
29YBY/29Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılmasıkilogram9.631
30YBY/30Katran badanametrekare9.799
31YBY/31Köprülerde 0-80 mm. boyuna hareket kapasiteli, yapıya ankrajlı, haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilden mamul su geçirmez tip, kauçuk contalı genleşme derzi yapılması ve yerine konulmasımetre177
32YBY/32Profilli demirden korkuluk işçiliği (Boyama ve malzeme bedeli dahil)ton68
33YBY/33Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton4.564
34YBY/34Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası ve işçiliği (Her tip ve çapta, tel, demet veya çubuk)ton290
35YBY/35Neopren (Lastik) mesnet tertibatının zati bedeli ve yerine yerleştirilmesidesimetreküp9.727
36YBY/36Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp29.890
37YBY/37Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp12.060
38YBY/38Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması (Beton santrali ile)ton13.296
39YBY/39Hasır çelikten iksa yapılmasıkilogram131.526
40YBY/40Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre her sınıf zeminde (Taban kemerli veya taban kemersiz) tünel kazısımetreküp1.524.253
41YBY/41Tünelde püskürtme betonu (shotcrete) yapılması (Beton santrali ile)metreküp63.715
42YBY/42Tünelde 28 mm çapında donatı çubuğu ile enjeksiyonsuz süren yapılmasımetre363.285
43YBY/43Tünelde 28 mm çapında SN tipi kaya bulonu tesis edilmesimetre347.858
44YBY/44Tünelde hazır nervürlü hasır çelikten iksa yapılmasıton2.196
45YBY/45Tünelde su yalıtımı yapılması (Geotekstil ve Membran ile)metrekare434.800
46YBY/46Tünelde nihai beton kaplamasının yapılması (C25/30 hazır beton harcı ile)metreküp162.528
47YBY/47Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesimetre50.949
48YBY/48Ø 300 mm. lik PVC drenaj borusu temini ve yerine döşenmesimetre33.966
49YBY/49Profilli demirden kirişler, başlıklar, bağlantılar yapılmasıton2.061
50YBY/50Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton632
51YBY/51Prefabrik beton plak imali ve yerine döşenmesi (5 cm. kalınlıkta)metrekare23.776
52YBY/52Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)metre33.966
53YBY/53Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda barbakan deliği delinmesi ve tesis edilmesi (Geotekstil sarımlı)metre14.424
54YBY/54Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda bulon deliği delinmesi ve tesis edilmesimetre32.400
55YBY/55Plent-miks alttemel ve plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)ton170.384
56YBY/5619 cm. sıkışmış kalınlıkta, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım [8 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (Tip-A), 6 cm. asfalt betonu binder tabakası ve 5 cm. aşınma tabakası (Tip-1)] yapılmasımetrekare204.771
57YBY/575 cm.sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip-1)metrekare5.764
58YBY/58Bitümlü sıcak temel tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Astarsız temel üzerine) (Tip-A)ton2.024
59YBY/59Asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)ton1.584
60YBY/60Bakım için asfalt betonu binder karışımı temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Karışımın taşınması yüklenici kamyonları ile)ton5.000
61YBY/61Asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)ton1.320
62YBY/62İnşaat bünyesine giren bitümlü malzemenin zati bedeli ve taşınmasıton4.336
63YBY/63Sınır taşı hazırlanması ve yerine konulmasıadet160
64YBY/64CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesiadet559
65YBY/65Trafik emniyetinin trafik sinyalizasyonu ile sağlanmasıkilometre5
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum