İhale kayıt numarası:
2016/***17
İhale başlığı:
Yol Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
4 Şubat 2016 Perşembe
Teklif tarihi:
10 Mart 2016 Perşembe (15:30)
Sektör adı:
452331201-0 : Devlet, İl ve Köy Yolları
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
Ortak Girişim
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Adıyaman
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
Dökümanın görüleceği yer:
***
Ankara
Döküman bedeli:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İş başlangıç tarihi:
15 Ağustos 2016 Pazartesi
İşin süresi: 5 Yıl, 17 Gün
İş bitiş tarihi:
1 Eylül 2021 Çarşamba
Kalan süre: 11 Ay, 14 Gün
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Nehirsu İnşaat Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Budakyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
15 Ağustos 2016 Pazartesi
İş bitiş tarihi:
1 Eylül 2021 Çarşamba
Sözleşme tarihi:
28 Temmuz 2016 Perşembe
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1KNY/01Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılmasımetreküp10.556.000
2KNY/02Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılmasımetreküp517.440
3KNY/03Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılmasımetreküp477.125
4KNY/04Her cins ve klastaki zeminde reglajkilometre37,85
5KNY/05Her cins ve klastaki zeminde reglaj (Tali yol bağlantıları ve kavşak kolları)kilometre3,2
6KNY/06Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)metreküp261.400
7KNY/07Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılmasımetreküp179.600
8KNY/08Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya su altında menfez büzü ve kafa hendekleri ile bilumum kanalların dar derivasyon şeklindeki kısımlarının kazılmasımetreküp35.000
9KNY/09Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp8.596
10KNY/10Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)metreküp41.505
11KNY/11Sanat yapılarında kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp119.368
12KNY/12Prefabrik drenaj bacası yapılması ve yerine konulmasımetreküp533
13KNY/13Baca kapağı tipi prekast elemanların imali ve yerine konulması (Her ebat ve kalınlıkta)metreküp160
14KNY/14Ocak taşı ile moloz taş inşaatmetreküp262.467
15KNY/15Ocak taşı ile istifsiz taş dolgumetreküp126.000
16KNY/16Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasımetreküp2.500
17KNY/17Ø 600 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre12.900
18KNY/18Menfezlerde 6 m. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)metreküp49.340
19KNY/19Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılmasıkilogram8.600
20KNY/20Katran badanametrekare60.402
21KNY/21Ocak taşından 0,400 - 2 ton kategorideki taşlar ile tahkimatın yapımı (Dalgakıran ve deniz tahkimatı gibi inşaatta)ton324.000
22KNY/22Ocak taşından 2 - 6 ton kategorideki taşlar ile tahkimatın yapımı (Dalgakıran ve deniz tahkimatı gibi inşaatta)ton756.000
23KNY/23Bordürle çevrili alanlarda, orta refüjlerde, hendek kaplamalarda ve şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya Depo Malzemesinden)metreküp50.400
24KNY/24Elenmemiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılmasımetreküp48.640
25KNY/25Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılmasımetreküp71.800
26KNY/26Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesimetre46.100
27KNY/27Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması istifi ve işçiliğiton7.030
28KNY/28Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (8 cm.)metrekare19.000
29KNY/29Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)metre31.200
30KNY/30Prekast küçük tip (Tip-1) düşüm oluğu yapılmasımetre5.000
31KNY/31Prekast büyük tip (Tip-2) düşüm oluğu yapılmasımetre2.000
32KNY/32Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılmasımetreküp28.000
33KNY/33Her derinlikte, her cins ve klâstaki zeminde kuruda veya suda köprü temelinin kazılmasımetreküp85.000
34KNY/34Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 120 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılmasımetre16.750
35KNY/35Köprü temellerinde kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp2.200
36KNY/36Köprülerde kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp51.000
37KNY/37Köprülerin öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her sınıfta demirli betonmetreküp13.800
38KNY/38Köprülerde prekast cephe elemanı yapılması, taşınması ve yerine konulması (Her ebat ve kalınlıkta)metreküp580
39KNY/39Ocak taşı ile istifli taş dolgumetreküp8.800
40KNY/4030 cm. kalınlıkta ocak taşı ile harçlı peremetrekare21.000
41KNY/41Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılmasımetrekare21.000
42KNY/42Köprülerde döşeme, kiriş, başlık kirişi ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit köprüler hariç)metreküp50.000
43KNY/43Menfez - köprülerde galvanizli sac levha işlerikilogram7.800
44KNY/44Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılmasıkilogram5.000
45KNY/45Katran badanametrekare4.330
46KNY/46Köprülerde 0-160 mm. boyuna hareket kapasiteli, yapıya ankrajlı, haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilden mamul su geçirmez tip, kauçuk contalı genleşme derzi yapılması ve yerine konulmasımetre310
47KNY/47Köprülerde 150 mm. çapında PVC boru temini ve döşenmesimetre3.620
48KNY/48Profilli demirden korkuluk işçiliği (Boyama ve malzeme bedeli dahil)ton160
49KNY/49Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması istifi ve işçiliğiton13.500
50KNY/50Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası ve işçiliği (Her tip ve çapta, tel, demet veya çubuk)ton640
51KNY/51Neopren (Lastik) mesnet tertibatının zati bedeli ve yerine yerleştirilmesidesimetreküp15.200
52KNY/52Plent-miks alttemel ve plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)ton1.026.566
53KNY/534 cm. sıkışmış kalınlıkta taş mastik asfalt (TMA) aşınma tabakası yapılması (Tip-1) (Performans arttırıcı katkı maddeleri ve elyaf kullanılarak, kırılmış ve elenmiş toplama sert taş ve idare malı bitüm ile)metrekare22.313
54KNY/5420 cm. sıkışmış kalınlıkta, kırılmış ve elenmiş toplama sert taş ve idare malı bitüm ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım [9 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (Tip-A), 7 cm. asfalt betonu binder tabakası ve performans artırıcı katkı maddeleri kullanılarak 4 cm. taş mastik asfalt (TMA) aşınma tabakası (Tip-1)] yapılmasımetrekare984.264
55KNY/55Bitümlü sıcak temel tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş toplama sert taş ve idare malı bitüm ile) (Astarsız temel üzerine) (Tip-A)ton8.096
56KNY/56Asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş toplama sert taş ve idare malı bitüm ile)ton7.392
57KNY/57Bakım için asfalt betonu binder karışımı temini (Kırılmış ve elenmiş toplama sert taş ve idare malı bitüm ile) (Karışımın taşınması yüklenici kamyonları ile)ton5.000
58KNY/58Asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş toplama sert taş ve idare malı bitüm ile) (Tip-1)ton5.280
59KNY/59Bitümlü bordür yapılması (7,5 cm. x 15,0 cm., h=7,0 cm.) (Toplama sert taş ile)metre10.250
60KNY/60CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesiadet3.080
61KNY/61H2 engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi yapılması ve montajı (İndirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil)metre2.900
62KNY/62Bölünmüş yol için yapım, bakım ve onarım sahalarında işaretleme projesine göre geçici trafik işaretlemesi yapılması, emniyet tedbirlerinin alınması(malzeme dahil)kilometre40
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum