İhale kayıt numarası:
2016/***786
İhale başlığı:
Köprü ve Toprak Tesfiye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
13 Nisan 2016 Çarşamba
Teklif tarihi:
17 Mayıs 2016 Salı (10:00)
Sektör adı:
45221241-3 : Karayolu Tünel İnşaatı İşi
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
Enerji - Aydınlatma - Sinyalizasyon - Elektrik Tesisatı
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Artvin
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
Dökümanın görüleceği yer:
***
Ankara
Döküman bedeli:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İş başlangıç tarihi:
26 Ağustos 2016 Cuma
İşin süresi: 4 Yıl, 4 Ay
İş bitiş tarihi:
21 Aralık 2020 Pazartesi
Kalan süre: 4 Ay, 15 Gün
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
26 Ağustos 2016 Cuma
İş bitiş tarihi:
21 Aralık 2020 Pazartesi
Sözleşme tarihi:
15 Ağustos 2016 Pazartesi
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1YAY/01Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması (Tünel portal kazıları dahil)metreküp2.282.619
2YAY/02Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılmasımetreküp18.472
3YAY/03Her cins ve klastaki zeminde reglajkilometre6,801
4YAY/04Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)metreküp10.105
5YAY/05Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılmasımetreküp67.155
6YAY/06Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp4.659
7YAY/07Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp542
8YAY/08Sanat yapılarında kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp10.229
9YAY/0920 cm. kalınlıkta ocak taşı ile harçlı peremetrekare2.189
10YAY/10Ø 400 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre1.080
11YAY/11PVC su ve enjeksiyon tutucuların temin ve yer altında veya yer üstündeki yapılarda yerine konulmasıkilogram454
12YAY/12Menfezlerde 6 m. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)metreküp18.326
13YAY/13Menfezlerde 6 m.'den büyük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)metreküp1.238
14YAY/14Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılmasıkilogram2.300
15YAY/15Katran badanametrekare41.514
16YAY/16Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılmasımetreküp2.879
17YAY/17Ø 100 mm. lik PVC drenaj borusu temini ve yerine döşenmesimetre567
18YAY/18Ø 150 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesimetre2.645
19YAY/19Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton1.052
20YAY/20Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)metre1.557
21YAY/21Her derinlikte, her cins ve klâstaki zeminde kuruda veya suda köprü temelinin kazılmasımetreküp50.971
22YAY/22Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø120 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılmasımetre2.050
23YAY/23Köprü temellerinde kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp828
24YAY/24Köprülerde kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp27.256
25YAY/25Köprülerin öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her sınıfta demirli betonmetreküp6.576
26YAY/26Köprülerde prekast cephe elemanı yapılması, taşınması ve yerine konulması (Her ebat ve kalınlıkta)metreküp1.323
27YAY/27Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılmasımetrekare7.861
28YAY/28Köprülerde döşeme, kiriş, başlık kirişi ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit köprüler hariç)metreküp22.854
29YAY/29Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılmasıkilogram5.026
30YAY/30Katran badanametrekare7.252
31YAY/31Köprülerde 0-80 mm. boyuna hareket kapasiteli, yapıya ankrajlı, haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilden mamul su geçirmez tip, kauçuk contalı genleşme derzi yapılması ve yerine konulmasımetre385
32YAY/32Ø 200 mm. lik PVC drenaj borusu temini ve yerine döşenmesimetre2.382
33YAY/33Profilli demirden korkuluk işçiliği (Boyama ve malzeme bedeli dahil)ton117
34YAY/34Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton5.674
35YAY/35Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası ve işçiliği (Her tip ve çapta, tel, demet veya çubuk)ton354
36YAY/36Neopren (Lastik) mesnet tertibatının zati bedeli ve yerine yerleştirilmesidesimetreküp25.521
37YAY/37Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp40.306
38YAY/38Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp8.201
39YAY/39Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması (Beton santrali ile)ton17.784
40YAY/40Hasır çelikten iksa yapılmasıkilogram89.714
41YAY/41Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre her sınıf zeminde (Taban kemerli veya taban kemersiz) tünel kazısımetreküp2.041.739
42YAY/42Tünelde püskürtme betonu (shotcrete) yapılması (Beton santrali ile)metreküp77.472
43YAY/43Tünelde 28 mm çapında donatı çubuğu ile enjeksiyonsuz süren yapılmasımetre343.620
44YAY/44Tünelde 28 mm çapında SN tipi kaya bulonu tesis edilmesimetre442.827
45YAY/45Tünelde hazır nervürlü hasır çelikten iksa yapılmasıton2.767
46YAY/46Tünelde su yalıtımı yapılması (Geotekstil ve Membran ile)metrekare583.747
47YAY/47Tünelde nihai beton kaplamasının yapılması (C25/30 hazır beton harcı ile)metreküp219.163
48YAY/48Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesimetre68.523
49YAY/49Ø 300 mm. lik PVC drenaj borusu temini ve yerine döşenmesimetre45.682
50YAY/50Profilli demirden kirişler, başlıklar, bağlantılar yapılmasıton1.936
51YAY/51Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton614
52YAY/52Prefabrik beton plak imali ve yerine döşenmesi (5 cm. kalınlıkta)metrekare32.061
53YAY/53Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)metre45.802
54YAY/54Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda barbakan deliği delinmesi ve tesis edilmesi (Geotekstil sarımlı)metre9.828
55YAY/55Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda bulon deliği delinmesi ve tesis edilmesimetre22.100
56YAY/56Plent-miks alttemel ve plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)ton234.158
57YAY/5719 cm. sıkışmış kalınlıkta, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve idare malı bitüm ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım [8 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (Tip-A), 6 cm. asfalt betonu binder tabakası ve 5 cm. aşınma tabakası (Tip-1)] yapılmasımetrekare296.832
58YAY/585 cm.sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve idare malı bitüm ile) (Tip-1)metrekare12.178
59YAY/59CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesiadet136
60YAY/60Trafik emniyetinin trafik sinyalizasyonu ile sağlanmasıkilometre6
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum