İhale kayıt numarası:
2016/***226
İhale başlığı:
Yol Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
6 Mayıs 2016 Cuma
Teklif tarihi:
15 Haziran 2016 Çarşamba (10:00)
Sektör adı:
452331201-0 : Devlet, İl ve Köy Yolları
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
Ortak Girişim
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Muğla
Antalya
Burdur
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
Dökümanın görüleceği yer:
***
Ankara
Döküman bedeli:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İş başlangıç tarihi:
23 Kasım 2016 Çarşamba
İşin süresi: 4 Yıl, 3 Ay, 20 Gün
İş bitiş tarihi:
15 Mart 2021 Pazartesi
Kalan süre: 7 Ay
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Gürşah Hafriyatinş San Ti Ltdşti
Nehirsu İnşaat Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
23 Kasım 2016 Çarşamba
İş bitiş tarihi:
15 Mart 2021 Pazartesi
Sözleşme tarihi:
8 Kasım 2016 Salı
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1KCF/01Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması (Tünel portal kazıları dahil)metreküp10.959.296
2KCF/02Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılmasımetreküp383.000
3KCF/03Her cins ve klastaki zeminde reglajkilometre56,24
4KCF/04Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç)metreküp275.497
5KCF/05Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin kazılmasımetreküp82.075
6KCF/06Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya su altında menfez büzü ve kafa hendekleri ile bilumum kanalların dar derivasyon şeklindeki kısımlarının kazılmasımetreküp8.415
7KCF/07Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp42.887
8KCF/08Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)metreküp78.239
9KCF/09Sanat yapılarında kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp73.293
10KCF/10Ocak taşı ile moloz taş inşaatmetreküp181.686
11KCF/11Ocak taşı ile istifsiz taş dolgumetreküp75.257
12KCF/1220 cm. kalınlıkta ocak taşı ile harçlı peremetrekare2.937
13KCF/13Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasımetreküp1.000
14KCF/14Ø 400 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre7.428
15KCF/15Ø 500 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre2.064
16KCF/16Ø 600 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre20.304
17KCF/17Ø 800 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları (TS EN 13476-1) (SN 8)metre1.120
18KCF/18Menfezlerde 6 m. ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)metreküp103.050
19KCF/19Menfezlerde 6 m.'den büyük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri (Kompozit menfezler hariç)metreküp31.366
20KCF/20Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılmasıkilogram3.413
21KCF/21Katran badanametrekare103.202
22KCF/22Bordürle çevrili alanlarda, orta refüjlerde, hendek kaplamalarda ve şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya Depo Malzemesinden)metreküp40.000
23KCF/23Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz ve menfez yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılmasımetreküp49.339
24KCF/24Ø 150 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesimetre29.113
25KCF/25Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton6.145
26KCF/26Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi (6 cm.)metrekare48.731
27KCF/27Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi (Yarım kesik bordür)metre55.153
28KCF/28Prekast küçük tip (Tip-1) düşüm oluğu yapılmasımetre2.803
29KCF/29Prekast büyük tip (Tip-2) düşüm oluğu yapılmasımetre2.802
30KCF/30Yağmur suyu alma ve kontrol bacası yapılması (Tretuvar altı ve orta hendek kaplama altına)adet985
31KCF/31Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda köprü temelinin kazılmasımetreküp3.569
32KCF/32Köprü temellerinde kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp74
33KCF/33Köprülerde kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp2.614
34KCF/34Köprülerin öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her sınıfta demirli betonmetreküp638
35KCF/35Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılmasımetrekare1.094
36KCF/36Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılmasıkilogram800
37KCF/37Katran badanametrekare2.362
38KCF/38Köprülerde 0-80 mm. boyuna hareket kapasiteli, yapıya ankrajlı, haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilden mamul su geçirmez tip, kauçuk contalı genleşme derzi yapılması ve yerine konulmasımetre79
39KCF/39Uygun granülometreye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz ve menfez yanlarına şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılmasımetreküp4.937
40KCF/40Profilli demirden korkuluk işçiliği (Boyama ve malzeme bedeli dahil)ton10
41KCF/41Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliğiton318
42KCF/42Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası ve işçiliği (Her tip ve çapta, tel, demet veya çubuk)ton29
43KCF/43Neopren (Lastik) mesnet tertibatının zati bedeli ve yerine yerleştirilmesidesimetreküp880
44KCF/44Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her sınıfta demirsiz betonmetreküp4.402
45KCF/45Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her sınıfta demirli betonmetreküp10.630
46KCF/46Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması (Beton santrali ile)ton1.039
47KCF/47Hasır çelikten iksa yapılmasıkilogram17.000
48KCF/48Yeni Avusturya tünel açma yöntemine göre her sınıf zeminde (Taban kemerli veya taban kemersiz) tünel kazısımetreküp620.344
49KCF/49Tünelde püskürtme betonu (shotcrete) yapılması (Beton santrali ile)metreküp42.451
50KCF/50Tünelde 1,5" dış çapında çelik boru ile enjeksiyonsuz süren yapılmasımetre65.320
51KCF/51Tünelde 2" dış çapında çelik boru ile enjeksiyonlu süren yapılmasımetre10.164
52KCF/52Tünelde 28 mm çapında SN tipi kaya bulonu tesis edilmesimetre134.436
53KCF/53Tünelde 28 mm çapında PG tipi kaya bulonu tesis edilmesimetre11.025
54KCF/54Tünelde hazır nervürlü hasır çelikten iksa yapılmasıton723
55KCF/55Tünelde su yalıtımı yapılması (Geotekstil ve Membran ile)metrekare184.965
56KCF/56Tünelde nihai beton kaplamasının yapılması (C25/30 hazır beton harcı ile)metreküp82.079
57KCF/57Ø 200 mm. lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesimetre22.968
58KCF/58Ø 400 mm. lik spiral sarımlı PVC drenaj borusu temini ve yerine döşenmesimetre7.656
59KCF/59Profilli demirden kirişler, başlıklar, bağlantılar yapılmasıton284
60KCF/60Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması istifi ve işçiliğiton122
61KCF/61Plent-miks alttemel ve plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)ton1.700.156
62KCF/6220 cm. sıkışmış kalınlıkta, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım [8 cm. bitümlü sıcak temel tabakası (Tip-A), 7 cm. asfalt betonu binder tabakası ve performans arttırıcı katkı maddeleri kullanılarak 5 cm. asfalt betonu aşınma tabakası (Tip-1)] yapılması (İdare malı bitüm ile)metrekare1.664.120
63KCF/63Bitümlü bordür yapılması (7,5 cm. x 15,0 cm., h=7,0 cm.)metre20.000
64KCF/64Bitümlü sıcak temel tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Astarsız temel üzerine) (Tip-A) (İdare malı bitüm ile)ton29.348
65KCF/65Asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (İdare malı bitüm ile)ton26.796
66KCF/66Asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip-1) (İdare malı bitüm ile)ton19.140
67KCF/67Sınır taşı hazırlanması ve yerine konulmasıadet2.255
68KCF/68CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesiadet7.250
69KCF/69Bölünmüş yol için yapım, bakım ve onarım sahalarında işaretleme projesine göre geçici trafik işaretlemesi yapılması, emniyet tedbirlerinin alınması (Malzeme Dahil)kilometre65
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum