İhale kayıt numarası:
2019/***38
İhale başlığı:
Kit ve Kit Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır
Yayın tarihi:
7 Şubat 2019 Perşembe
Teklif tarihi:
11 Mart 2019 Pazartesi (14:00)
Sektör adı:
33100000-1 : Tıbbi Cihazlar
33690000-3 : Çeşitli Tıbbi Ürünler
33692000-7 : Tıbbi Solüsyonlar, Çözeltiler
38000000-5 : Laboratuar, Optik ve Hassas Ekipmanları (Gözlük Hariç)
38911000-4 : Manuel Çubuk Testi Kitleri
Kategori:
Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları
İhale türü:
Mal Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilebilir
Birim fiyat usulü
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Afyonkarahisar
İhalenin yapılacağı yer:
***
Afyonkarahisar
İşin yapılacağı yer:
***
Teklifin verileceği yer:
***
Afyonkarahisar
Dökümanın görüleceği yer:
***
Afyonkarahisar
Döküman bedeli:
***
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
İşin süresi:
1 Yıl, 9 Ay, 20 Gün
İş başlangıç tarihi:
12 Nisan 2019 Cuma
İşin süresi: 1 Yıl, 8 Ay, 19 Gün
İş bitiş tarihi:
31 Aralık 2020 Perşembe
Kalan süre: 4 Ay, 21 Gün
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
4
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Hüsniye Tali
İş başlangıç tarihi:
18 Nisan 2019 Perşembe
İş bitiş tarihi:
31 Aralık 2020 Perşembe
Sözleşme tarihi:
18 Nisan 2019 Perşembe
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Mal/Hizmet Listesi:
Yüklenici adı:
Detsan Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
İş başlangıç tarihi:
17 Nisan 2019 Çarşamba
İş bitiş tarihi:
31 Aralık 2020 Perşembe
Sözleşme tarihi:
17 Nisan 2019 Çarşamba
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Nukleus Sağlık Ürünleri Tanı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
İş başlangıç tarihi:
16 Nisan 2019 Salı
İş bitiş tarihi:
31 Aralık 2020 Perşembe
Sözleşme tarihi:
16 Nisan 2019 Salı
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Mal/Hizmet Listesi:
Yüklenici adı:
Roche Diagnostics Turkey Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
12 Nisan 2019 Cuma
İş bitiş tarihi:
31 Aralık 2020 Perşembe
Sözleşme tarihi:
12 Nisan 2019 Cuma
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Mal/Hizmet Listesi:
1. KISIM (1. KISIM İMMUN FLORESAN (İFA) TESTLERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1ANA IFAtestÇoklu antinükleer antikor (ANA) tarama IVD, kit, floresan immunoassay(Multiple antinuclear antibody (ANA) screening IVD, kit, fluorescent immunoassay)12.000
2ANTİ - DNA IFAtestAnti-deoksiribonükleik asit antikor kontrolü(Double stranded DNA antibody (anti-dsDNA) IVD, control)3.600
3ANTİ-ENDOMİSYUM IFA
testEndomisyum antikor (EMA) IVD, kit, floresan immunoassay(Endomysium antibody (EMA) IVD, kit, fluorescent immunoassay)3.600
4ANCA IFA
testÇoklu anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) IVD, kit, floresan immunoassay(Multiple anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) IVD, kit, fluorescent immunoassay)3.600
5ASMA IFA
testDüz kas antikor IVD, kit, floresan immunoassay(Smooth muscle antibody IVD, kit, fluorescent immunoassay)1.000
6ANTİ GMB IFA
testGlomerüler bazal membran antikor (Goodpasture antikor) IVD, kit, floresan immunoassay(Glomerular basement membrane antibody (Goodpasture antibody) IVD, kit, fluorescent immunoassay)600
7EKINOKOK IFA
testKIST HIDATIK (ECHINOCOCCUS ) IFAT600
2. KISIM (2. KISIM TAM OTOMATİK BAKTERİ - MAYA TANI, DUYARLILIK TESTLERİ )
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1OTOMATİZE BAKTERİ İDENTİFİKASYONU PANELİ
testOTOMATIZE IDENTIFIKASYON VE ANTIBIYOGRAM TESTI6.000
2OTOMATİZE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK PANELİ
testOTOMATIZE IDENTIFIKASYON VE ANTIBIYOGRAM TESTI8.000
3OTOMATİZE MAYA TANI PANELİ
testTAM OTOMATİK MAYA IDENTIFIKASYON TESTI600
4OTOMATİZE ANTİFUNGAL DUYARLILIK PANELİ
testMANTAR TANIMLANMASI VE ANTIFUNGAL DUYARLILIK TESTI (OTOMATIK SISTEM )600
5MUHTELİF E TESTtestMINIMAL INHIBITÖR KONSANTRASYONU (E TESTI ILE)2.500
6KANLI AGAR
adetKOYUN KANLI AGAR %520.000
7EMB AGAR
adetEMB AGAR HAZIR PLAK BESIYERI20.000
8ÇUKULATA AGAR
adetÇUKULATA AGAR PLAK BESİYERİ10.000
9KROMOJEN BESİYERİ,SEPTALI
adetKROMOJEN AGAR (IDRAR KÜLTÜRÜ IÇIN)18.000
10SABOROUD DEKSTROZ AGAR
adetSABOURAUD DEKSTROZ AGAR HAZIR BESIYERI5.000
11GRAM BOYA SETİ
setGRAM BOYA SETI OTOMATİK50
12PNEUMO LATEKS TESTİ
testSARF200
13SS AGAR
adetSS AGAR BESİYERİ2.000
14MUELLER HİNGTON FASTİDİOUS AGAR
adetMÜLLER HİNTON F AGAR(TAM PETRİ KABINDA)1.000
15MUHTELİF ANTİBİYOTİK DİSKLERİ
kartuşANTİBİYOGRAM DİSKİ(HER BİR DİSK İÇİN)1.000
3. KISIM (3. KISIM TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜRÜ SİSTEMİ TEMİNİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ AEROB ERİŞKİN ŞİŞEtestKAN KÜLTÜR ŞIŞESI4.000
2TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜR SİSTEMİ AEROB PEDİATRİK ŞİŞE
testKAN KÜLTÜR ŞIŞESI (PEDIATRIK)3.000
4. KISIM (4. KISIM ROSE-BENGAL TESTİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1ROSE-BENGAL TESTİtestBRUCELLA LAM AGLÜTINASYON TESTI (ROSE BENGAL)3.000
5. KISIM (5. KISIM BRUCELLA İMMUNCAPTURE TESTİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1BRUCELLA İMMUNCAPTURE TESTİ
testBRUCELLACAPT TESTI (96'LIK) (COOMS+STA)960
6. KISIM (6. KISIM BRUCELLA TÜP AGLİNİTASYON ANTİJENİ ( 50ML ))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1BRUCELLA TÜP AGLİNİTASYON ANTİJENİ ( 50ML )adetBRUCELLA TÜP AGLÜTINASYONU (WRIGHT)40
7. KISIM ( 7. KISIM ECHİNOCOCCUS IHA)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1ECHİNOCOCCUS IHAtestKIST HIDATIK (EKINOKOKUS GRANULOSUS) (INDIREKT HEMAGLÜTINASYON)400
8. KISIM (8. KISIM MİKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1ANTİ GLİADİN IGGtestANTI GLIADIN IGG960
2ANTİ GLİADİN IGA
testANTI GLIADIN IGA4.032
3TRANSGLUTAMİNAZ IGGtestDOKU TRANSGLUTAMINAZ IG G960
4TRANSGLUTAMİNAZ IGAtestDOKU TRANSGLUTAMINAZ IG A4.032
5ANTİ CCP IGG
testANTI CCP5.088
6ANTİ HSV 2 IGM
testHERPES SIMPLEKS TIP 2 IGM1.920
7ANTİ HSV 2 IGG
testHERPES SIMPLEKS TIP 2 IGG1.920
8ANTİ CARDİOLİPİN IG M
testANTI KARDIYOLIPIN IGM3.072
9ANTİ CARDİOLİPİN IGGtestANTI KARDIYOLIPIN IGG3.072
10EBV VCA IGM
testEBV VCA IGM1.920
11EBV VCA IGG
testEBV VCA IGG1.920
12EBV EBNA IGG
testEBV EBNA IGG960
13ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGM
testVARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IG M768
14ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGG
testVARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IG G768
15ANTİ BRUCELLA IGM
testBRUCELLA IG M (ELISA)384
16ANTİ BRUCELLA IGG
testBRUCELLA IG G (ELISA)384
17RUBELLA AVİDİTE IGG
testRUBELLA IGG AVIDITE384
9. KISIM (9. KISIM WESTERN BLOT TESTLERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1ANA İMMUNBLOT PANEL
testANA PROFİL DOĞRULAMA (İMMÜNOBLOTTİNG)4.800
2AMA LKM WESTERN BLOT
testKARACIĞER PROFILI (LKM1-LC-1,AMA M2, SLA/LP)1.008
10. KISIM (10. KISIM OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR SİSTEMİ TESTLERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR ŞİŞESİşişeMIKOBAKTERI KÜLTÜRÜ (ÜREME KONTROLLÜ OTOMATIK SISTEM)3.600
11. KISIM (11. KISIM MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ MALZEMELERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1LÖWENSTEİN JENSEN BESİYERİ-GLİSEROLLÜ
adetLÖWENSTEİN HAZIR BESİYERİ (GLİSERİNLİ)3.600
2MİKOBAKTERİYOLOJİK ÖRNEK DEKONTAMİNASYON KONSANTRASYON SETİ
adetMİKOBAKTERİ DEKONTAMİNASYON KİTİ4.000
3ARB BOYA SETİ (4X250ML)
kutuARB BOYA SETİ60
12. KISIM (12. KISIM İMMERSİON İOL (1 LT))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1İMMERSİON İOL (1 LT)şişeIMMERSIYON YAĞI10
13. KISIM (13. KISIM LAM (RODAJSIZ))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1LAM (RODAJSIZ)
adetRODAJSIZ LAM10.000
14. KISIM ( 14. KISIM LAM (RODAJLI))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1LAM, (RODAJLI)adetBEYAZ RODAJLI LAM10.000
15. KISIM (15. KISIM TRANSPORT BESİYERLİ EKÜVYON ÇUBUĞU)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1TRANSPORT BESİYERLİ EKÜVYON ÇUBUĞU
adetBESIYERLI STERIL EKÜVYON ÇUBUĞU TRANSPORT SWAP4.000
16. KISIM (16. KISIM PASTÖR PİPETİ(NONSTERİL-PLASTİK))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1PASTÖR PİPETİ(NONSTERİL-PLASTİK)
adetPASTÖR PIPET NON-STERIL2.000
17. KISIM (17. KISIM LUGOL SOLÜSYONU)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1LUGOL SOLÜSYONU
setLUGOL SOLÜSYON15
18. KISIM (18. KISIM YUVARLAK VE İĞNE UÇLU ÖZE)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1YUVARLAK VE İĞNE UÇLU ÖZEadetMETAL ÖZE5
19. KISIM (19. KISIM METAL ÖZE UCU)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1METAL ÖZE UCUadetÖZE UCU100
20. KISIM (20. KISIM GİEMSA (500 ML))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1GİEMSA (500 ML)adetGIEMSA DOKU BOYASI (500 ML)30
21. KISIM (21. KISIM WRİGHT BOYASI(500ML))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1WRİGHT BOYASI(500ML)adetWRIGHT BOYAMA30
22. KISIM (22. KISIM PARAFİLM)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1PARAFİLMadetLABORATUVARDA KULLANIMA UYGUN PARAFILM15
23. KISIM (23. KISIM BONCUKLU STOK BESİYERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1BONCUKLU STOK BESİYERİadetBAKTERİ SAKLAMA BONCUKLU BESİYERİ500
24. KISIM (24. KISIM FALKON TÜP STERİL 15ML)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1FALKON TÜP STERİL 15MLadetTÜP FALKON 15 ML2.000
25. KISIM (25. KISIM FALKON TÜPÜ 50ML)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1FALKON TÜPÜ 50MLadetTÜP FALKON 50 ML2.000
26. KISIM (26. KISIM NONSTERİL PİPET UCU (10ML))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1NONSTERİL PİPET UCU (10ML)adetMIKROPIPET UCU (1-10 MİKROLİTRE)1.000
27. KISIM (27. KISIM NONSTERİL PİPET UCU (100ML))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1NONSTERİL PİPET UCU (100ML)adetPIPET UCU 100 MIKROLITRE1.000
28. KISIM (28. KISIM NONSTERİL PİPET UCU (1000ML))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1NONSTERİL PİPET UCU (1000ML)adetPIPET UCU 1000 MIKROLITRE1.000
29. KISIM (29. KISIM STERİL PİPET UCU (10ML))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1STERİL PİPET UCU (10ML)adetPIPET UCU STERİL FİLTRELİ 10UL1.000
30. KISIM (30. KISIM STERİL PİPET UCU(100ML))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1STERİL PİPET UCU(100ML)adetPIPET UCU STERİL FİLTRELİ 100UL1.000
31. KISIM (31. KISIM STERİL PİPET UCU(1000ML))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1STERİL PİPET UCU(1000ML)
adetPIPET UCU STERİL FİLTRELİ 1000UL1.000
32. KISIM (32. KISIM ŞİŞE CAM VİDA KAPAKLI 500CC)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1ŞİŞE CAM VİDA KAPAKLI 500CCadetVİDA KAPAKLI CAM ŞİŞE (HER BOY)10
33. KISIM (33. KISIM ŞİŞE CAM VİDA KAPAKLI (1000CC))
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1ŞİŞE CAM VİDA KAPAKLI (1000CC)
adetVİDA KAPAKLI CAM ŞİŞE (HER BOY)10
34. KISIM (34. KISIM JEL SANTRİFÜGASYON SİSTEMİ TESTLERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1CROSS-MATCH PANEL KARTItestCROSS MATCH KARTI40.000
2ABO/REVERSE JEL KAN GRUP KARTI (HASTA İÇİN)testKAN GRUBU TAYINI (ABO+RH) TAYINI (FORWARD GRUPLAMA)+ABO REVERSE GRUPLAMA16.000
3ABO/REVERSE JEL KAN GRUP KARTI(DONÖR İÇİN)testKAN GRUBU TAYINI (ABO+RH) TAYINI (FORWARD GRUPLAMA)+ABO REVERSE GRUPLAMA2.500
4DİREKT COOMBS JEL KARTI (IGG/C3D)testDIREKT COOMBS TESTI (IG G)1.500
5YENİDOĞAN + DAT JEL KAN GRUP KARTItestYENIDOĞAN KAN GRUBU TAYINI (A-B-O)2.500
6İNDİREKT COOMBS JEL KARTI (IGG+C3D/NÖTR)
testINDIREKT COOMBS TESTI/ ANTIKOR TARAMA TESTI3.200
7RH-KELL JEL SUBGRUP KARTItestRH SUBGRUP TAYINI500
8NÖTR JEL KART
testNÖTRALIZASYON TESTI3.000
9COOMBS JEL KART(IGG+C3D)testDIREKT COOMBS TESTI (IG G)3.000
35. KISIM (35. KISIM KAN SAYIM SİSTEMİ )
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1TAM KAN SAYIM REAKTİFİ (22 PAREMETRELİK SİSTEM İÇİN)testTam kan sayımı IVD, kit, hücre sayısı(Full blood count IVD, kit, cell count)450.000
2RETİKÜLOSİT SAYIMI
testRETIKÜLOSIT SAYIMI800
36. KISIM ( 36. KISIM BİYOKİMYA TESTLERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1RF
testROMATOID FAKTÖR (RF) (TÜRBIDIMETRIK)10.000
2CRPtestCRP (TÜRBIDIMETRIK)200.000
3ASOtestASO (TÜRBIDIMETRIK)3.000
4C3testC3C (NEFELOMETRİK VEYA TÜRBİDİMETRİK)3.000
5C4testC4 (NEFELOMETRIK VEYA TÜRBIDIMETRIK)3.000
6ANTİTROMBİN - IIItestANTI TROMBIN 3 ANTIJENI1.300
7IGGtestIGG (TÜRBIDIMETRIK)3.200
8IGMtestIGM (TÜRBIDIMETRIK)3.200
9IGAtestIGA TÜRBIDIMETRIK)5.500
10IGEtestTOTAL IGE (IMMUNGLOBÜLIN E)2.300
11HBA1C KİTİtestGlyacted haemoglobin (HbA1C)IVD ,kit ,nephelometry/turbidimetry(Glycated haemoglobin (HbA1c) IVD, kit, nephelometry/turbidimetry)24.000
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum