İhale kayıt numarası:
2019/***900
İhale başlığı:
Laboratuvar Kitleri Satın Alınacaktır
Yayın tarihi:
9 Nisan 2019 Salı
Teklif tarihi:
9 Mayıs 2019 Perşembe (14:30)
Sektör adı:
38000000-5 : Laboratuar, Optik ve Hassas Ekipmanları (Gözlük Hariç)
Kategori:
Elektronik - Bilgisayar - İletişim - Ölçü Aletleri
Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları
İhale türü:
Mal Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilebilir
Birim fiyat usulü
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Rize
İhalenin yapılacağı yer:
***
Rize
İşin yapılacağı yer:
***
Rize
Teklifin verileceği yer:
***
Rize
Dökümanın görüleceği yer:
***
Rize
Döküman bedeli:
***
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
İşin süresi:
2 Yıl, 8 Ay
İş başlangıç tarihi:
1 Temmuz 2019 Pazartesi
İşin süresi: 2 Yıl, 6 Ay
İş bitiş tarihi:
31 Aralık 2021 Cuma
Kalan süre: 1 Yıl, 3 Ay
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
3
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Turmed Turizm İnşaat Tıbbi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
İş başlangıç tarihi:
3 Temmuz 2019 Çarşamba
İş bitiş tarihi:
31 Aralık 2021 Cuma
Sözleşme tarihi:
3 Temmuz 2019 Çarşamba
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Mal/Hizmet Listesi:
Yüklenici adı:
Akademi Pazarlama İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi
İş başlangıç tarihi:
3 Temmuz 2019 Çarşamba
İş bitiş tarihi:
31 Aralık 2021 Cuma
Sözleşme tarihi:
3 Temmuz 2019 Çarşamba
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Detay Medikal ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi
İş başlangıç tarihi:
1 Temmuz 2019 Pazartesi
İş bitiş tarihi:
31 Aralık 2021 Cuma
Sözleşme tarihi:
1 Temmuz 2019 Pazartesi
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Mal/Hizmet Listesi:
1. KISIM (PSİKOAKTİF MADDE CİHAZI KİTLERİ ALIMI )
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1Psikoaktif Madde Analizi KitleritestİDRAR ANALİZ KİTİ8.000
2. KISIM (MOLEKÜLER CİHAZI (ANALİZÖR) KİTLERİ ALIMI)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1HBV DNAtestHEPATİT B VİRÜSÜ YÜZEY ANTİJENİ DOĞRULAMA KİTİ10.000
2HCV RNA
testHepatit C virüsü total antikor IVD, kit, enzim immunoassay (EIA)(Hepatitis C virus total antibody IVD, kit, enzyme immunoassay (EIA))2.000
3HIV RNA
testHIV1 antijen IVD, kit, floresan immunoassay(HIV1 antigen IVD, kit, fluorescent immunoassay)1.000
4Mycobacterium Tuberculosis Kompleks (Mikobakteri PCR)adetYersinia pseudotuberculosis total antikor IVD, kit, immunoblot(Yersinia pseudotuberculosis total antibody IVD, kit, immunoblot)2.000
3. KISIM (KOAGÜLOMETRİ CİHAZI KİTLERİ ALIMI )
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1PTtestPROTROMBIN ZAMANI (PT) TAYIN KITI252.000
2APTTtestAktive edilmiş kısmi tromboplastin süresi hızlı testi(Activated partial thromboplastin time (APTT) IVD, kit, clotting, rapid)217.000
3FİBRİNOJENtestFIBRINOJEN TAYIN KITI50.000
4. KISIM (BİYOKİMYA ANALİZÖR CİHAZI KİTLERİ ALIMI )
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1Glukoz
testGlukoz IVD, kit, elektrometri(Glucose IVD, kit, electrometry)1.000.000
2Üre
testKan Üre Nitrojeni (BUN) IVD, kit, enzim spektrofotometri(Blood Urea Nitrogen (BUN) IVD, kit, enzyme spectrophotometry)1.000.000
3Kreatinin
testKreatinin IVD, kiti, spektrofotometri(Creatinine IVD, kit, spectrophotometry)1.140.000
4Ürik Asit
testÜrik Asit IVD Kiti,enzim spektrofotometri(Uric acid IVD, kit, enzyme spectrophotometry)210.000
5Total Protein
testToplam protein IVD, kit, nefelometri/turbidimetri(Total protein IVD, kit, nephelometry/turbidimetry)305.000
6Albumin
testAlbumin IVD, kit, nefelometri/turbidimetri(Albumin IVD, kit, nephelometry/turbidimetry)445.000
7Total Bilirubin
testTotal bilirubin IVD, kit, enzim spektrofotometresi(Total bilirubin IVD, kit, enzyme spectrophotometry)610.000
8Direkt Bilirubin
testİdrar bilirubin IVD, kit, kolorimetrik test çubuğu, hızlı(Urine bilirubin IVD, kit, colorimetric dipstick, rapid)450.000
9Kolesterol
testTotal kolesterol IVD, kit, enzim spektrofotometri(Total cholesterol lipid IVD, kit, enzyme spectrophotometry)250.000
10Trigliserid
testTrigliserid IVD, kit enzim spektrofotometri(Triglyceride IVD, kit, enzyme spectrophotometry)240.000
11HDL-CtestYüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol IVD, kit, enzim spektrofotometri(High density lipoprotein (HDL) cholesterol IVD, kit, enzyme spectrophotometry)235.000
12Direkt LDL
testDüşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol IVD, kit, kemilüminesan immünoassay(Low density lipoprotein (LDL) cholesterol IVD, kit, chemiluminescent immunoassay)8.000
13Alkalen Fosfataz
testİnsan plasental alkalin fosfataz (hPLAP) IVD, kit, enzim immünohistokimyası(Human placental alkaline phosphatase (hPLAP) IVD, kit, enzyme immunohistochemistry)365.000
14ALT
testAlanin aminotransferaz ( ALT ) IVD Kit enzim spektrofotomerisi(Alanine aminotransferase (ALT) IVD, kit, enzyme spectrophotometry)1.000.000
15ASTtestTOTAL ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ ( AST ) IVD KİT, ENZİM SPEKTROFOTOMERİ955.000
16GGT
testGamma - glutamiltransferaz ( GGT ) IVD kiti, enzim spektrofotometri(Gamma-glutamyltransferase (GGT) IVD, kit, enzyme spectrophotometry)500.000
17LDH
testLaktat dehidrojenaz total aktivite kontrolü(Total lactate dehydrogenase (LDH) IVD, control)465.000
18Sodyum
testSodyum (Na+) IVD kit, iyon-seçici elektrot (ISE)(Sodium (Na+) IVD, kit, ion-selective electrode (ISE))800.000
19Potasyum
testPotasyum (K+) IVD,kit, iyon-seçici elektrot (ISE)(Potassium (K+) IVD, kit, ion-selective electrode (ISE))805.000
20Klor
testKlorür (Cl-) IVD, kalibratör(Chloride (Cl-) IVD, calibrator)500.000
21KalsiyumtestKalsiyum ( Ca2 + ) IVD, kiti, spektrofotometri(Calcium (Ca2+) IVD, kit, spectrophotometry)630.000
22CPK(CK)
testKreatin kinaz (CK) çok izoenzimi IVD, kit, gaz kromatografisi(Creatine kinase (CK) multiple isoenzyme IVD, kit, gas chromatography)280.000
23Demir
testDEMİR TEST KİTİ170.000
24Demir Bağlama
testToplam demir bağlama kapasitesi (TIBC) IVD, kit, atomik spektroskopi(Total iron binding capacity (TIBC) IVD, kit, atomic spectroscopy)165.000
25Fosfor
testGlikojen fosforilaz BB IVD, kit, enzim immünoassay (ÇED)(Glycogen phosphorylase BB IVD, kit, enzyme immunoassay (EIA))170.000
26Amilaz
testAmilaz izoenzimi IVD, kit, elektroforez(Amylase isoenzyme IVD, kit, electrophoresis)400.000
27HBA1C
testGlükoz/hemoglobin (Hb) IVD, kit, enzim spektrofotometresi(Glucose/haemoglobin (Hb) IVD, kit, enzyme spectrophotometry)55.000
28ASO
testBeta-hemolitik A Grubu Streptokok streptolizin O antikoru IVD, kit, floresan immüno-tahlil(Beta-haemolytic Group A Streptococcus streptolysin O antibody IVD, kit, fluorescent immunoassay)20.000
29CRP
testC-reaktif protein (CRP) IVD, kit, enzim spektrofotometresi(C-reActive protein (CRP) IVD, kit, enzyme spectrophotometry)735.000
30RFtestRomatoid faktör IVD, kit, multipleks(Rheumatoid factor IVD, kit, multiplex)34.000
31Magnezyum
testMagnezyum ( Mg2 + ) IVD, kiti, spektrofotometri(Magnesium (Mg2+) IVD, kit, spectrophotometry)205.000
32Mikroprotein
testMikroprotein, IVD, kit spektrofotometri(Microprotein IVD, kit, spectrophotometry)19.000
33LİTYUMtestLityum terapötik ilaç izleme IVD, kit, spektrofotometre(Lithium therapeutic drug monitoring IVD, kit, spectrophotometry)2.000
34MİKROALBUMİNtestMikroalbümin IVD, kit, nefelometri / türbidimetri(Microalbumin IVD, kit, nephelometry/turbidimetry)10.000
35IGMtestEnterovirüs immunglobulin M (IgM) antikoru (serotipler 68-71) IVD, kontrol(Enterovirus immunoglobulin M (IgM) antibody (serotypes 68-71) IVD, control)5.000
36IGAtestAdenovirüs immünglobulin A (IgA) antikor IVD, kontrol(Adenovirus immunoglobulin A (IgA) antibody IVD, control)5.000
37IGGtestDengue virüsü immünglobulin A (IgA) / IgG / IgM antikor IVD, kit, floresan immunoassay(Dengue virus immunoglobulin A (IgA)/IgG/IgM antibody IVD, kit, fluorescent immunoassay)5.000
38BİKARBONAT(TOTAL CO2)testBikarbonat (HCO3-) IVD, kit, enzim spektrofotometri(Bicarbonate (HCO3-) IVD, kit, enzyme spectrophotometry)9.000
39D-DimertestD-dimer IVD, kit, aglütinasyon(D-dimer IVD, kit, agglutination)20.000
5. KISIM (İMMUNODİAGNOSTİK SİSTEM ANALİZÖRLERİ (HORMON, TÜMÖR MARKERLARI vb.) CİHAZI KİTLERİ ALIMI)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1TSH
testTiroid uyarıcı hormon (TSH) IVD, kit, enzim immünoassay (ÇED)(Thyroid stimulating hormone (TSH) IVD, kit, enzyme immunoassay (EIA))378.000
2Serbest T3
testTirozin IVD, kit, floresan immüno-tahlil(Tyrosine IVD, kit, fluorescent immunoassay)115.000
3Serbest T4
testSerbest tiroksin (FT4) IVD, kit, enzim immünoassay (ÇED)(Free thyroxine (FT4) IVD, kit, enzyme immunoassay (EIA))243.000
4Vitamin B12
testVitamin B12 IVD, kit, sıvı kromatografi(Vitamin B12 IVD, kit, liquid chromatography)182.000
5Beta HCG / Total HCG
testBeta-insan koryonik gonadotropin kalibratörü(Human chorionic gonadotropin beta-subunit (beta-HCG) IVD, calibrator)76.000
6Ferritin
testFerritin IVD, kit, enzim immunoassay (EIA)(Ferritin IVD, kit, enzyme immunoassay (EIA))192.000
7Total PSA
testToplam prostat spesifik antijen (PSA) IVD, kit, enzim immünoassay (ÇED)(Total prostate specific antigen (PSA) IVD, kit, enzyme immunoassay (EIA))28.000
8Free PSA
testSerbest prostat spesifik antijen kontrolü(Free (unbound) prostate specific antigen (PSA) IVD, control)11.000
9Troponin
testTroponin I IVD, kit, immünokromatografik test (ICT), hızlı(Troponin I IVD, kit, immunochromatographic test (ICT), rapid)191.000
10CK-MB(Kütle)
testKreatin kinaz (CK) çok izoenzimi IVD, kit, gaz kromatografisi(Creatine kinase (CK) multiple isoenzyme IVD, kit, gas chromatography)191.000
11HBS AGtestHemoglobin tespit IVD, kontrol(Haemoglobin detection IVD, control)17.000
12ANTİ HBStestHemoglobin tespit IVD, antikor(Haemoglobin detection IVD, antibody)17.000
13ANTİ HCVtestHepatit C virüsü toplam antikor kalibratörü(Hepatitis C virus total antibody IVD, calibrator)17.000
14ANTİ HIVtestHIV1/HIV2 antijen IVD, kit, kemüminesans immunoassay(HIV1/HIV2 antigen IVD, kit, chemiluminescent immunoassay)17.000
15Folik Asit
testFolat (vitamin B9) IVD, kit, sıvı kromatografisi(Folate (vitamin B9) IVD, kit, liquid chromatography)106.000
16Estradiol
testEstradiyol (Östradiyol) (E2) IVD, Kit, Kemilüminesan immünolojik tetkik(Estradiol (oestradiol) (E2) IVD, kit, chemiluminescent immunoassay)25.000
17Prolaktin
testProlaktin IVD, kit, enzim immünoassay (ÇED)(Prolactin IVD, kit, enzyme immunoassay (EIA))34.000
18LH
testLuteinize edici hormon kontrolü(Luteinizing hormone (LH) IVD, control)25.000
19FSH
testFolikül uyarıcı hormon kontrolü(Follicle stimulating hormone (FSH) IVD, control)32.000
20CEA
testKanser antijeni 15-3 kontrolü(Cancer antigen 15-3 (CA15-3) IVD, control)16.000
21AFP
testApolipoprotein E genotipleme kiti(Apolipoprotein E genotype IVD, kit, nucleic acid technique (NAT))14.000
22CA 15-3
testKanser antijeni 15-3 kontrolü(Cancer antigen 15-3 (CA15-3) IVD, control)13.000
23CA 125
testKanser antijeni 125 kontrolü(Cancer antigen 125 (CA125) IVD, control)13.000
24CA 19-9
testKanser antijeni 19-9 kontrolü(Cancer antigen 19-9 (CA19-9) IVD, control)13.000
25PTH
testSağal paratiroid hormonu (PTH) IVD, kit, radyoimünoassay(Intact parathyroid hormone (PTH) IVD, kit, radioimmunoassay)40.000
26Testesteron
testTotal testosteron IVD, kit, radyoimünoassay(Total testosterone IVD, kit, radioimmunoassay)10.000
27Progesteron
testProgesteron IVD, kit, kemilüminesan immunoassay(Progesterone IVD, kit, chemiluminescent immunoassay)4.000
28D VİTAMİNİtestÇok formlu 25-hidroksi D vitamini IVD, kit, sıvı kromatografisi(Multiple form 25-hydroxy Vitamin D IVD, kit, liquid chromatography)130.000
29TİROGLOBULİNtestTiroglobulin antikor IVD, kit, floresan immunoassay(Thyroglobulin antibody IVD, kit, fluorescent immunoassay)5.000
30ANTİ-TGtestTiroglobulin antikor IVD, kit, floresan immunoassay(Thyroglobulin antibody IVD, kit, fluorescent immunoassay)17.000
31KORTİZOL
testTotal kortizol IVD, kit, radyoimünoassay(Total cortisol IVD, kit, radioimmunoassay)6.000
32ANTİ-TPOtestTiroid peroksidaz antikor (anti-TPO/microsomal antikor) IVD, kit, floresan immunoassay(Thyroid peroxidase antibody (anti-TPO/microsomal antibody) IVD, kit, fluorescent immunoassay)15.000
33İNSÜLİNtestİnsülin IVD, kit, kemilüminesan immunoassay(Insulin IVD, kit, chemiluminescent immunoassay)24.000
6. KISIM (OTOMATİZE KAN KÜLTÜRÜ CİHAZI ŞİŞESİ ALIMI)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1Otomatize Kan Kültür Cihazı ŞişesitestANALİZÖR, KAN GAZI, EKSTRAKORPOREAL24.000
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum