İhale kayıt numarası:
2019/***913
İhale başlığı:
Kit ve Kit Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır
Yayın tarihi:
2 Mayıs 2019 Perşembe
Teklif tarihi:
27 Mayıs 2019 Pazartesi (10:00)
Sektör adı:
24931250-6 : Kültür Hazırlama Araçları
33100000-1 : Tıbbi Cihazlar
33692000-7 : Tıbbi Solüsyonlar, Çözeltiler
33793000-5 : Cam Laboratuar Gereçleri
39300000-5 : Diğer Çeşitli Cihaz ve Aletler
Kategori:
Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik
Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları
İhale türü:
Mal Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilebilir
Birim fiyat usulü
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Afyonkarahisar
İhalenin yapılacağı yer:
***
Afyonkarahisar
İşin yapılacağı yer:
***
Teklifin verileceği yer:
***
Afyonkarahisar
Dökümanın görüleceği yer:
***
Afyonkarahisar
Döküman bedeli:
***
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
İşin süresi:
1 Yıl, 6 Ay, 18 Gün
İş başlangıç tarihi:
11 Temmuz 2019 Perşembe
İşin süresi: 1 Yıl, 5 Ay, 20 Gün
İş bitiş tarihi:
31 Aralık 2020 Perşembe
Kalan süre: 4 Ay, 16 Gün
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Rapida Medikal Sistemler Limited Şirketi
İş başlangıç tarihi:
11 Temmuz 2019 Perşembe
İş bitiş tarihi:
31 Aralık 2020 Perşembe
Sözleşme tarihi:
11 Temmuz 2019 Perşembe
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Mal/Hizmet Listesi:
1. KISIM (1. KISIM İMMUN FLORESAN (İFA) TESTLERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1ANA IFAtestÇoklu antinükleer antikor (ANA) tarama IVD, kit, floresan immunoassay(Multiple antinuclear antibody (ANA) screening IVD, kit, fluorescent immunoassay)10.000
2ANTİ - DNA IFA
testAnti-deoksiribonükleik asit antikor kontrolü(Double stranded DNA antibody (anti-dsDNA) IVD, control)2.700
3ANTİ-ENDOMİSYUM IFA
testEndomisyum antikor (EMA) IVD, kit, floresan immunoassay(Endomysium antibody (EMA) IVD, kit, fluorescent immunoassay)3.000
4ANCA IFA
testÇoklu anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) IVD, kit, floresan immunoassay(Multiple anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) IVD, kit, fluorescent immunoassay)2.700
5ASMA IFA
testDüz kas antikor IVD, kit, floresan immunoassay(Smooth muscle antibody IVD, kit, fluorescent immunoassay)500
6ANTİ GMB IFA
testGlomerüler bazal membran antikor (Goodpasture antikor) IVD, kit, floresan immunoassay(Glomerular basement membrane antibody (Goodpasture antibody) IVD, kit, fluorescent immunoassay)300
7EKINOKOK IFA
testKIST HIDATIK (ECHINOCOCCUS ) IFAT300
2. KISIM (2. KISIM WESTERN BLOT TESTLERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1ANA İMMUNBLOT PANEL
testANA PROFİL DOĞRULAMA (İMMÜNOBLOTTİNG)4.000
2AMA LKM WESTERN BLOT
testKARACIĞER PROFILI (LKM1-LC-1,AMA M2, SLA/LP)800
3. KISIM (3. KISIM MİKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1ANTI GLIADIN IGGtestANTI GLIADIN IGG960
2ANTİ GLİADİN IGA
testANTI GLIADIN IGA4.032
3TRANSGLUTAMİNAZ IGG
testDOKU TRANSGLUTAMINAZ IG G960
4TRANSGLUTAMİNAZ IGA
testDOKU TRANSGLUTAMINAZ IG A4.032
5ANTİ CCP IGG
testANTI CCP5.088
6ANTİ HSV 2 IGM
testHERPES SIMPLEKS TIP 2 IGM1.920
7ANTİ HSV 2 IGG
testHERPES SIMPLEKS TIP 2 IGG1.920
8ANTİ CARDİOLİPİN IG M
testANTI KARDIYOLIPIN IGM3.072
9ANTİ CARDİOLİPİN IGG
testANTI KARDIYOLIPIN IGG3.072
10EBV VCA IGM
testEBV VCA IGM1.920
11EBV VCA IGG
testEBV VCA IGG1.920
12EBV EBNA IGG
testEBV EBNA IGG960
13ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGM
testVARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IG M768
14ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGG
testVARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IG G768
15ANTİ BRUCELLA IGM
testBRUCELLA IG M (ELISA)384
16ANTİ BRUCELLA IGG
testBRUCELLA IG G (ELISA)384
17RUBELLA AVİDİTE IGG
testRUBELLA IGG AVIDITE384
4. KISIM (4. KISIM OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR SİSTEMİ TESTLERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR ŞİŞESİ.
şişeMIKOBAKTERI KÜLTÜRÜ (ÜREME KONTROLLÜ OTOMATIK SISTEM)1.200
5. KISIM (5. KISIM SEDİMANTASYON SİSTEMİ )
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1SEDİMANTASYON TÜPÜ
adetVAKUMLU, SEDIMANTASYON TÜPÜ, SITRATLI, SIYAH KAPAKLI120.000
6. KISIM (6. KISIM ENZİM İMMUN ASSAY SİSTEMİ TESTLERİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
117-OH PROGESTERON
test17-Hidroksi-progesteron IVD, reaktif(17-Hydroxyprogesterone IVD, reagent)2.496
2S.ESTRİOL
testSerbest estriol (Östriol) IVD, reaktif(Free estriol (oestriol) IVD, reagent)1.344
3S.TESTOSTERON
testSerbest testosteron IVD, kit, enzim immunoassay (EIA)(Free testosterone IVD, kit, enzyme immunoassay (EIA))2.496
7. KISIM (7. KISIM JEL ELEKTROFOREZ SİSTEMİ)
Sıra NoAçıklamaBirimiBrans KoduMiktarı
1HEMOGLOBİN ELEKTROFEREZİ JELİ
adetHEMOGLOBIN ELEKTROFOREZI AQAR JEL ILE120
2SERUM PROTEİN ELEKTROFEREZ JELİ
adetProtein elektroforezi IVD, reaktif(Protein electrophoresis IVD, reagent)100
3İMMUN FİKSASYON ELEKTROFOREZ JELİ(SERUM)
adetIMMÜNOFIKSASYON ELEKTROFOREZI300
4İMMUN FİKSASYON ELEKTROFOREZ JELİ (İDRAR)
adetIMMÜNOFIKSASYON ELEKTROFOREZI300
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum