İhale kayıt numarası:
2019/***566
İhale başlığı:
Kara Yolu İşleri Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır
Yayın tarihi:
19 Haziran 2019 Çarşamba
Teklif tarihi:
29 Ağustos 2019 Perşembe (10:00)
Sektör adı:
71311210-6 : Karayolları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
Kategori:
Mühendislik - Mimarlık - Danışmanlık
İhale türü:
Hizmet Alımı
İhale usulü:
Belli istekliler
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilebilir
Ortak Girişim
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
İstanbul
Konya
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
İşin süresi:
1 Yıl, 9 Ay, 12 Gün
İş başlangıç tarihi:
14 Ekim 2019 Pazartesi
İşin süresi: 1 Yıl, 9 Ay, 12 Gün
İş bitiş tarihi:
26 Temmuz 2021 Pazartesi
Kalan süre: 10 Ay
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
2
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Smo Harita Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi
Nadaş Mühendislik Müşavirlik Ticaret Limited Şirketi
İş başlangıç tarihi:
14 Ekim 2019 Pazartesi
İş bitiş tarihi:
26 Temmuz 2021 Pazartesi
Sözleşme tarihi:
30 Eylül 2019 Pazartesi
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Mal/Hizmet Listesi:
Yüklenici adı:
Hapa Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Kahyaoğlu Harita Mühendislik İnşaat Taahhüt ve Ticaret Sanayi Limited Şirketi
İş başlangıç tarihi:
14 Ekim 2019 Pazartesi
İş bitiş tarihi:
26 Temmuz 2021 Pazartesi
Sözleşme tarihi:
30 Eylül 2019 Pazartesi
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
1. KISIM (1. KISIM:Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Muhtelif Güzergahların (2019) Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık Hizmet Alımı)
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Savunmaya Esas Rapor Düzenlenmesiadet500
2Kamulaştırmaya Tabi Tutulan Taşınmazlarda İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Değişikliklerin Ve Şerhlerin Araştırılmasıadet50
3Ölü Malik Bilgilerinin Ve Nüfus Aile Tablolarının Güncellenmesi, Veraset Ve İştiraklerin Araştırılmasıadet1.500
4Terkin Veya Tescile Esas Belgelerin Hazirlanmasi Ve Sonuçlanmasiadet1.200
5Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti Ve Taşınmazın İdare Adına Tescil Davası Sonucu Mahkeme Kararının Uygulanmasının Sağlanmasıadet400
6Kamu Kurum Ve Kuruluslarina Ait Tasinmazlarin Islemlerinin Sonuçlandirilmasiadet200
7Tecavüz Ve İşgal Tespit Edilen Parsellerde Tecavüz Ve İşgalin Önlenmesi Yönünde Raporların Hazırlanmasıadet60
8Tasınmazların Bosaltılmasıadet30
9Kamulaştırmadan Sonra Alınan Tapu Kaydının İptaliadet20
10İhdas İşlemlerinin Sonuçlandırılmasıadet10
11Pazarlık Görüşmeleri İçin Belgelerin Hazırlanmasıadet1.750
12Ödenek Talebi Evraklarının Hazırlanmasıadet1.750
13Ödeme Evraklarının Hazırlanmasıadet1.750
14Mahkeme Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Gerekli Evrakların Temin Edilmesiadet300
15Kamulaştırma İşlemleri Sebebi ile Taşınmazlar Üzerine Koyulan Şerhlerin Tespitiadet100
16Pazarlık Görüşmelerinde Yapılacak İşlemleradet1.500
17Dava Dosyalarının Hazırlanarak Hukuk Birimine Gönderilmesiadet500
18Zemin ve Fiili Durum Tespiti (Parsellerin mülkiyet durumunu, vasfını, hukuki durumunu, üzerindeki müştemilata ait bilgilerin tespiti)kilometre100
19Raporlamaadet400
2. KISIM (2. KISIM:Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Muhtelif Güzergahların (2019) Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması Danışmanlık Hizmet Alımı)
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Kadastro Altlıklarının Güncellenmesi, Tescil Bildirimi Beyanname) Belgelerinin Düzenlenmesi ve Planlara İşlenmesiadet150
2Güncel Kamulaştırma Plan Çizimikilometre5
3Savunmaya Esas Rapor Düzenlenmesiadet50
4Kamulaştırmaya Tabi Tutulan Taşınmazlarda İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Değişikliklerin Ve Şerhlerin Araştırılmasıadet5
5Ölü Malik Bilgilerinin Ve Nüfus Aile Tablolarının Güncellenmesi, Veraset Ve İştiraklerin Araştırılmasıadet2.000
6Terkin Veya Tescile Esas Belgelerin Hazirlanmasi Ve Sonuçlanmasiadet5.000
7Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti Ve Taşınmazın İdare Adına Tescil Davası Sonucu Mahkeme Kararının Uygulanmasının Sağlanmasıadet50
8Kamu Kurum Ve Kuruluslarina Ait Tasinmazlarin Islemlerinin Sonuçlandirilmasiadet100
9Tecavüz Ve İşgal Tespit Edilen Parsellerde Tecavüz Ve İşgalin Önlenmesi Yönünde Raporların Hazırlanmasıadet50
10Tasınmazların Bosaltılmasıadet5
11Kamulaştırmadan Sonra Alınan Tapu Kaydının İptaliadet50
12İhdas İşlemlerinin Sonuçlandırılmasıadet5
13Pazarlık Görüşmeleri İçin Belgelerin Hazırlanmasıadet4.500
14Ödenek Talebi Evraklarının Hazırlanmasıadet4.500
15Ödeme Evraklarının Hazırlanmasıadet4.500
16Mahkeme Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Gerekli Evrakların Temin Edilmesiadet50
17Kamulaştırma İşlemleri Sebebi ile Taşınmazlar Üzerine Koyulan Şerhlerin Tespitiadet150
18Pazarlık Görüşmelerinde Yapılacak İşlemleradet2.000
19Dava Dosyalarının Hazırlanarak Hukuk Birimine Gönderilmesiadet50
20Zemin ve Fiili Durum Tespiti (Parsellerin mülkiyet durumunu, vasfını, hukuki durumunu, üzerindeki müştemilata ait bilgilerin tespiti)kilometre5
21Raporlamaadet50
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum