İhale kayıt numarası:
2019/***948
İhale başlığı:
Mikrobiyoloji Malzemesi Satın Alınacaktır
Yayın tarihi:
20 Ağustos 2019 Salı
Teklif tarihi:
10 Eylül 2019 Salı (14:00)
Sektör adı:
33698100-0 : Mikrobiyolojik Kültürler
Kategori:
Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik
İhale türü:
Mal Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilebilir
Birim fiyat usulü
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ağrı
İhalenin yapılacağı yer:
***
İşin yapılacağı yer:
***
Ağrı
Teklifin verileceği yer:
***
Ağrı
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
İşin süresi:
3 Yıl
İş başlangıç tarihi:
10 Ekim 2019 Perşembe
İşin süresi: 3 Yıl
İş bitiş tarihi:
10 Ekim 2022 Pazartesi
Kalan süre: 2 Yıl, 2 Ay
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
4k Medikal Sağlık Hizmetleri İnşaat Nakliye Temizlik İth. İhr. Sanayi Ticaret Limited Şirketi
İş başlangıç tarihi:
10 Ekim 2019 Perşembe
İş bitiş tarihi:
10 Ekim 2022 Pazartesi
Sözleşme tarihi:
1 Ekim 2019 Salı
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Mal/Hizmet Listesi:
1. KISIM (AĞRI DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI (36 AYLIK))
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1KOYUN KANLI +EMB AGARadet5.000
2KOYUN KANLI AGARadet3.000
3MANNİTOL SALT AGARadet300
4CHROMOGENİC AGARadet10.000
5EMB AGARadet3.000
6SS AGARadet1.500
7ÇİKOLATA AGARadet1.000
8VRE TARAMA BESİYERİadet1.000
9TRİPTİC SOYA BUYYON BESİYERİadet50
10%6,5 SODYUM KLORÜRLÜ TRİPTİK SOYA BUYYON BESİYERİadet500
11BİLE ESCULİN AGARadet500
12MUELLER HİNTON AGAR(150 MM)adet3.000
13%5 KOYUN KANLI MUELLER HİNTON AGAR
(150 MM)
adet200
14HAZIR TRİPLE SUGAR IRON (TSI) AGARadet800
15HAZIR SİMMONS CİTRATE AGARadet800
16HAZIR CRYSTENSEN UREA AGARadet800
17HAZIR MOTİLİTY INDOLE ORNİTİN (MIO) BESİYERİadet800
18GRAM BOYAMA SETİadet8
19H2O2(KATALAZ TESTİ İÇİN HİDROJEN PEROKSİT)adet3
20KURUTMA KAĞIDIadet3
21TEK KULLANIMLIK STERİL ÖZE 1 uadet10.000
22TEK KULLANIMLIK STERİL ÖZE 10 uadet2.000
23MC FARLAND BULANIKLIK EŞELİadet1
24OKSİDAZ STİCKadet200
25SİTRATLI TAVŞAN PLAZMASIadet5
26PYR TESTİadet400
27İMMERSİYON YAĞI (500 ml)adet2
28KOVAKS AYIRACI (100 ml)adet1
29ANTİBİYOTİK DİSKLERİ
Amikasin 30µg 8 PAKET
Amoksisilin/Klavulonik asit 20/10µg 8 PAKET
Ampisilin 10µg 8 PAKET
Ampisilin/Sulbaktam 10/10µg 8 PAKET
Eritromisin 15µg 4 PAKET
Fosfomisin 200µg 8 PAKET
Fusidic acid 10µg 4 PAKET
Gentamisin 10µg 8 PAKET
İmipenem 10µg 8 PAKET
Klindamisin 2µg 4 PAKET
Levofloksasin 5µg 10 PAKET
Linezolid 10µg 4 PAKET
Meropenem 10µg 8 PAKET
Nitrofurantoin 100µg 10 PAKET
Ofloksasin 5µg 8 PAKET
Oksasilin 1µg 1 PAKET
Optokin 5µg 1 PAKET
Penisilin 1 U 4 PAKET
Piperasilin/Tazobaktam 30/6µg 8 PAKET
Streptomisin 300 µg 2 PAKET
Rifampin 5µg 3 PAKET
Sefazolin 30µg 8 PAKET
Sefepim 30µg 8 PAKET
Sefoksitin 30µg 10 PAKET
Tigecycline 15µg 4 PAKET
Sefotaksim 5µg 8 PAKET
Seftazidim 10µg 8 PAKET
Seftriakson 30µg 8 PAKET
Sefuroksim 30µg 8 PAKET
Siprofloksasin 5µg 10 PAKET
Teicoplanin 30µg 4 PAKET
Tetrasiklin 30µg 3 PAKET
Trimetoprim/Sulfamethoksazol 1.25/23.75µg 10 PAKET
Vankomisin 5µg 4 PAKET
Basitrasin 0.04 U 1 PAKET
Kloramfenikol 30 µg 1 PAKET
Ertapenem 10 µg 8 PAKET
Linezolid 30 µg 4 PAKET
Gentamisin 30 µg 3 PAKET
Novobiosin 5 µg 1 PAKET
paket236
30STERİL İDRAR KABI(TEKLİ PAKET)adet5.000
31NONSTERİL KAŞIKLI GAİTA KABI(TEKLİ PAKET)adet10.000
32PLASTİK PUARLI PASTEUR PİPET 1 ML likadet500
33PARAFİLMadet2
34STERİL PAMUKLU ÇUBUK(EKÜVYON)(TEKLİ)adet5.000
35STERİL TAŞIMA BESİYERİ(TEKLİ)(STUART.AMİES VB.)adet10.000
36E TEST STRİBİadet600
3716X100 BRUCELLA DİLÜSTON TÜPÜ(STERİL)adet2.000
38TEK KULLANIMLIK 10 BÖLMELİ SAYMA KAMARASIadet200
39STERİL SIVI ÖRNEK TÜPÜadet2.000
40MANUEL TANIMLAMA KİTİadet150
41COOMBSLU BRUCELLA TESTİ
adet200
2. KISIM (AĞRI DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI (36 AYLIK))
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IG Aadet1.000
2DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IG Gadet1.000
3ANTİGLİADİN IG Aadet1.000
4ANTİGLİADİN IG Gadet1.000
5ANTİ DNAadet500
6ANTİ NUKLEER ANTİKOR (ANA)adet3.000
7ANTİ MİTOKONDRİYAL ANTİKOR(AMA)adet1.500
8ANTİMİKROZOMAL ANTİKOR(TPO)adet2.000
9ANTİ TİROGLOBULİN ANTİKORadet1.000
10ANCA PR3adet300
11ANCA MPOadet300
12ANTİ KARDİYOLİPİN IG Madet200
13ANTİ KARDİYOLİPİN IG Gadet200
14ANTİ CENTROMER ANTİKORadet500
15ANTİ HİSTON ANTİKORadet500
16ANTİ NUKLEOZOM ANTİKORadet500
17ANTI SCL 70 ANTİKORadet500
18ANTİ CCP ANTİKORadet2.000
19ANTİ CCP ANTİKORadet500
20ANTİ SSA ANTİKORadet1.000
21ANTİ SSB ANTİKORadet1.000
22ANTİ JO1 ANTİKORadet500
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum