İhale kayıt numarası:
2019/***556
İhale başlığı:
Kara Yolu Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır
Yayın tarihi:
2 Eylül 2019 Pazartesi
Teklif tarihi:
30 Ekim 2019 Çarşamba (10:00)
Sektör adı:
71311210-6 : Karayolları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
Kategori:
Mühendislik - Mimarlık - Danışmanlık
İhale türü:
Hizmet Alımı
İhale usulü:
Belli istekliler
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilebilir
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Kars
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
İşin süresi:
1 yıl, 4 ay, 14 gün
İş başlangıç tarihi:
21 Aralık 2019 Cumartesi
İşin süresi: 1 yıl, 4 ay, 13 gün
İş bitiş tarihi:
4 Mayıs 2021 Salı
Kalan süre: 1 yıl, 2 ay, 5 gün
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
2
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Özerler Mühendislik İnşaat Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
21 Aralık 2019 Cumartesi
İş bitiş tarihi:
4 Mayıs 2021 Salı
Sözleşme tarihi:
6 Aralık 2019 Cuma
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Özerler Mühendislik İnşaat Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
21 Aralık 2019 Cumartesi
İş bitiş tarihi:
4 Mayıs 2021 Salı
Sözleşme tarihi:
6 Aralık 2019 Cuma
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
1. KISIM (Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Muhtelif Güzergahların (2019) Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması)
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Dava Dosyaların Hazırlanarak Hukuk Birimine Gönderilmesiadet1.000
2Pazarlık Görüşmeleri İçin Belgelerin Hazırlanmasıadet2.500
3Ödenek Talebi Evraklarının Hazırlanmasıadet2.250
4Terkin veya Tescile Esas Belgelerin Hazırlanması ve Sonuçlanmasıadet2.000
5Ölü Malik Bilgilerinin ve Nüfus Aile Tablolarının Güncellemesi, Veraset ve İştiraklerin Araştırılmasıadet2.600
6Savunmaya Esas Rapor Düzenlenmesiadet200
7Kadastro Altlıklarının Güncellenmesi, Tescil Bildirimi (Beyanname) Belgelerinin Düzenlenmesi ve Planlara İşlenmesiadet650
8Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescil Davası Sonucu Mahkeme Kararının Uygulanmasının Sağlanmasıadet600
9Ödeme Evraklarının Hazırlanmasıadet2.250
10Kamulaştırmaya Tabi Tutulan Taşınmazlarda İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Değişikliklerin ve Şerhlerin Araştırılmasıadet100
11Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Taşınmazların İşlemlerinin Sonuçlandırılmasıadet60
12Raporlamaadet150
13Güncel Plan Çizimikilometre80
14Pazarlık Görüşmelerinde Yapılacak İşlemleradet750
2. KISIM (Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Muhtelif Güzergahların (2019) Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Tamamlanması)
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Kadastro Altlıklarının Güncellenmesi Tescil Bildirimi (Beyanname) Belgelerinin Düzenlenmesi ve Planlara İşlenmesiadet950
2Güncel Kamulaştırma Plan Çizimikilometre85
3Kamulaştırmaya Tabi Tutulan Taşınmazlarda İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Değişikliklerin ve Şerhlerin Araştırılmasıadet5
4Ölü Malik Bilgilerinin Ve Nüfus Aile Tablolarının Güncellenmesi, Veraset Ve İştiraklerin Araştırılmasıadet1.850
5Terkin Veya Tescile Esas Belgelerin Hazirlanmasi Ve Sonuçlanmasiadet1.300
6Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti Ve Taşınmazın İdare Adına Tescil Davası Sonucu Mahkeme Kararının Uygulanmasının Sağlanmasıadet450
7Kamu Kurum Ve Kuruluslarina Ait Tasinmazlarin Islemlerinin Sonuçlandirilmasiadet150
8Tecavüz ve İşgal Tespit Edilen Parsellerde Tecavüz ve İşgal Önlenmesi Yönünde Raporların Hazırlanmasıadet1
9Taşınmazların Boşaltılmasıadet1
10Kamulaştırmadan Sonra Alınan Tapu Kaydının İptaliadet50
11Pazarlık Görüşmeleri İçin Belgelerin Hazırlanmasıadet1.800
12Ödenek Talebi Evraklarının Hazırlanmasıadet1.200
13Ödeme Evraklarının Hazırlanmasıadet1.200
14Mahkeme Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Gerekli Evrakların Temin Edilmesiadet200
15Kamulaştırma İşlemleri Sebebi İle Taşınmazlar Üzerine Koyulan Şerhlerin Tespitiadet150
16Pazarlık Görüşmelerinde Yapılacak İşlemleradet1.000
17Dava Dosyalarının Hazırlanarak Hukuk Birimine Gönderilmesiadet400
18Zemin ve Fiili Durum Tespitiadet85
19Raporlamaadet200
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum