İhale kayıt numarası:
2019/***497
İhale başlığı:
Etüt - Proje Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır
Yayın tarihi:
3 Eylül 2019 Salı
Teklif tarihi:
8 Ocak 2020 Çarşamba (10:00)
Sektör adı:
71311210-6 : Karayolları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
Kategori:
Mühendislik - Mimarlık - Danışmanlık
İhale türü:
Hizmet Alımı
İhale usulü:
Belli istekliler
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Ankara
İhalenin yapılacağı yer:
***
Ankara
İşin yapılacağı yer:
***
Ağrı
Teklifin verileceği yer:
***
Ankara
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
İşin süresi:
2 yıl, 19 gün
İş başlangıç tarihi:
3 Mart 2020 Salı
İşin süresi: 2 yıl, 21 gün
İş bitiş tarihi:
24 Mart 2022 Perşembe
Başlamadı
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik Anonim Şirketi
İş başlangıç tarihi:
3 Mart 2020 Salı
İş bitiş tarihi:
24 Mart 2022 Perşembe
Sözleşme tarihi:
17 Şubat 2020 Pazartesi
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1EP1002 Her Türlü Arazide Harita Üretilmesi
hektar80
2EP1003 Her Türlü Arazide Yatay ve Düşey Hat Çizimi ve Raporlarının Hazırlanması
kilometre38
3EP1004 Her Türlü Arazide Hidrolik ve Hidrolojik Etütlerin Yapılmasıkilometre38
4EP1005 Kavşak projelerinin hazırlanması
adet2
5EP1006 Proje Hacimsel Elemanlarının Çizim ve Hesaplarının Yapılması
kilometre38
6EP1007 Proje Paftaları ve Proje Sonu Raporunun Hazırlanması
kilometre38
7EP1008 Drenaj Projelerinin Yapılması
kilometre38
8EP1009 Metraj Dosyasının Hazırlanması
kilometre38
9EP1010 Plankote Hazırlanması ve Çizilmesi
adet1
10KP2000 Köprü Projelerinin Hazırlanması
metrekare1.618,95
11KSP2500 Küçük Sanat Yapıları Projelerinin Hazırlanması
metrekare350
12KSP2600 İksa ve İstinad Duvarı Projelerinin Hazırlanması
metrekare250
13TGP3001 Trafik Güvenliği Etüt Çalışmalarının Yapılması
kilometre38
14TGP3002 Kavşak Dışındaki Kesimlerde Yatay ve Düşey İşaretlemenin Yapılması
kilometre38
15TGP3003 Kavşak Trafik İşaretleme Projesinin Yapılması
adet2
16TGP3009 Proje Özeti ve Metraj Kitabı Hazırlanması
kilometre38
17JH-2 1/25000 Ölçekli jeolojik-jeoteknik elverişlilik etüdü ve rapor yazımı
kilometre38
18JH-6 Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etütleri-1/1000-1/2000 Ölçekli jeolojik etüt
kilometre38
19JH-7 Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etütleri-1/1000-1/2000 Ölçekli hidrojeolojik etüt
kilometre38
20JH-8 Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etütleri-1/1000-1/2000 Ölçekli mühendislik jeolojisi etüdükilometre38
21JH-9 Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etütleri-1/1000-1/2000 Ölçekli kesin proje jeolojik, hidrojeolojik ve mühendislik jeolojisi etüt raporu yazımı
kilometre38
22JH-10 Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etütleri-1/1000-1/2000 Ölçekli kesin proje jeoteknik etüt ve rapor yazımı
kilometre38
23JH-11 Malzeme Ocakları Etüdü-Ariyet veya seçme malzeme etüdü
adet1
24JH-12 Malzeme Ocakları Etüdü-Agrega ocağı etüdü (Kum-Çakıl Ocağı)
adet1
25JH-13 Malzeme Ocakları Etüdü-Taş ocağı etüdü
adet2
26JH-14 Malzeme Ocakları Etüdü-Su ocağı temin etüdü
adet2
27JH-15 Malzeme Ocakları Etüdü-Ocak etüdü raporu yazım bedeli (Su ocakları hariç herbir ocak için)
adet4
28JH-20 Araştırma veya Gözlem çukuru açılması ve numune alınması-TOPRAK, KÜSKÜ VE YUMUŞAK KAYADA ARAŞTIRMA VE GÖZLEM ÇUKURU AÇILMASI 0.00-8.00 metre arasında
metre259
29JH-21 Araştırma veya Gözlem çukuru açılması ve numune alınması-Zemin veya kayanın fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek için yeterli miktarda numune alımı
adet74
30JH-22 ZEMİNLERDE JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (İnce, iri ve bloklu-molozlu her tür zeminde)-Zeminlerde 0.00-30.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması
metre500
31JH-23 ZEMİNLERDE JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (İnce, iri ve bloklu-molozlu her tür zeminde)-Zeminlerde 30.01 m'den daha derin sondaj kuyusu açılması
metre50
32JH-24 KAYALARDA JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSU AÇILMASI-0.00-100.00 metre arasında (karotlu)
metre650
33JH-27 ZEMİNLERDE JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSUNDAN ÖRSELENMEMİŞ NUMUNE ALINMASI 0.00-30.00 metre arasında
adet40
34JH-29 JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSUNDA YERİNDE DENEY (SPT+ÖRSELENMİŞ NUMUNE ALINMASI) 0.00-30.00 metre arasında
adet330
35JH-30 JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSUNDA YERİNDE DENEY (SPT+ÖRSELENMİŞ NUMUNE ALINMASI) 30.01 m'den daha derin
adet33
36JH-34 JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSUNDA DENEY (PRESİYOMETRE, DİLATOMETRE, CPTU ve SPTU) YAPILMASI-0.00-30.00 metre arasında-PRESİYOMETRE DENEYİ YAPILMASI
adet3
37JH-35 JEOTEKNİK AMAÇLI SONDAJ KUYUSUNDA DENEY (PRESİYOMETRE, DİLATOMETRE, CPTU ve SPTU) YAPILMASI-30.01 metreden daha derin-PRESİYOMETRE DENEYİ YAPILMASI
adet1
38JH-37 "SONDAJ ve ARAZİ DENEY HİZMETLERİ RAPOR YAZIMI-Sondaj raporu yazım bedeli
(5 sondaj kuyusuna kadar)"
adet8
39JH-47 Servis Yolu Yapımı-Her cins ve klastaki zeminde, taşıyıcıya bindirilmiş sondaj makinesi için, Tip II servis yolu
kilometre1
40JH-48 İNKLİNOMETRE Yerleştirilmesi ve Ölçümleri-İnkilometre borusu, aksesuarları, montaj ekipmanları ve tesisi, referans okumanın alınması
metre350
41JH-50 İNKLİNOMETRE Yerleştirilmesi ve Ölçümleri-İnklinometre okuma ekip ve ekipmanı nakli (Gidiş-Dönüş)
sefer3
42JH-84 İNKLİNOMETRE Yerleştirilmesi ve Ölçümleri-İnkilometre ölçümlerinin okunması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesimetre1.050
43TNL.3.5 Aç-Kapa Yapısı Projelerinin Hazırlanması
paket2
44Z.1.GPB/P1 Zemin Mekaniği Proje Hizmetleri-Taşıma Gücü Hesabı
adet5
45Z.1.GPB/P2 Zemin Mekaniği Proje Hizmetleri-Zamana Bağlı Oturma Tasarımı
adet5
46Z.1.GPB/P3 Zemin Mekaniği Proje Hizmetleri-Yüzeysel Viyadük Temel Tasarımı
adet2
47Z.1.GPB/P4 Zemin Mekaniği Proje Hizmetleri-Dolgu veya Yarma Şev Tasarımı
adet10
48Z.1.GPB/P5 Zemin Mekaniği Proje Hizmetleri-Heyelan Tasarımı
adet5
49Z.1.GPB/P6 Zemin Mekaniği Proje Hizmetleri-Gözlem Projesi Tasarımı
adet1
50Z.1.GPB/P7 Zemin Mekaniği Proje Hizmetleri-Zemin İyileştirme Tasarımı
adet1
51Z.1.GPB/P8 Zemin Mekaniği Proje Hizmetleri-İstinat Duvar Tasarımına ait Geoteknik Proje Raporu
adet3
52Z.1.GPB/P9 Zemin Mekaniği Proje Hizmetleri-Derin Temel Tasarımına ait Geoteknik Proje Raporu
adet2
53Z.1.GPB/P11 Zemin Mekaniği Proje Hizmetleri-Sıvılaşma Riski Tasarımı
adet1
54Z.1.GPB/P12 Zemin Mekaniği Proje Hizmetleri-Kazıklı Perde Tasarımı
adet5
55Z.1.4 Zemin Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Su muhtevası ölçümü
set50
56Z.1.15 Zemin Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Tek yönlü konsalidasyon özelliklerinin tayini ( ?s , ?n, ve Wn Dahil)
adet15
57Z.1.21 Zemin Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Kohezyonlu Zeminlerde Serbest (Tek Eksenli) Basınç Deneyi (Örselenmemiş numune üzerinde)
set7
58Z.1.28 Zemin Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Kayma direncinin üç eksenli hücrede (konsolidasyonsuz-drenajsız) boşluk suyu basıncı ölçülmeden tayini (UU) (SET 3 NUMUNE)
set15
59Z.1.29 Zemin Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Üç Eksenli Basınç Deneyleri ( ?n ve Wn Dahil) Konsolidasyonlu-Drenajsız Boşluk Suyu Basıncı Ölçümlü İzotropik konsolidasyon (CIU)
(SET 3 NUMUNE)
set3
60Z.2.2 Kaya Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Karot Yüzeylerinin Düzeltilmesi
adet50
61Z.2.3 Kaya Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Yoğunluk Tayini
adet50
62Z.2.9 Kaya Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı Tayini (Hazır Karot Numunesinde) (Tek Numune İçin)
adet30
63Z.2.10 Kaya Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı Elastisite Modülü ve Poizon Oranı Tayini (Hazır Karot Numunesinde) (Tek Numune İçin)
adet15
64Z.2.15 Kaya Mekaniği Laboratuar Hizmetleri-Kayaçların Üç Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini (Hazır Karot Numunesinde)
set5
65Z.2.19 Kaya Mekaniği Laboratuar Hizmetleri- Nokta yükü indeksi tayini
set15
66Ü.1.3 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Sınıflandırma Deneyleri- Dane Boyutu Dağılımı Tayini- Kuru Metot
adet86
67Ü.1.4 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Sınıflandırma Deneyleri- İri daneli karışık malzemeler Yaş metot
adet369
68Ü.1.5 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Sınıflandırma Deneyleri- İri daneli karışık malzemeler Hidrometre (özgül ağırlık dahil)
adet1
69Ü.1.6 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Sınıflandırma Deneyleri-Atterberg Limitlerinin Tayini Likit Limit (LL) Plastik Limit (PL) ve Plastisite indeksi (PI)
adet455
70Ü.1.8 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su İçeriği Bağıntısının Tayini-Su ve Basınç Altında Dağılabilen Malzemelerin (kiltaşı, kumtaşı,marn...vb.) Deneye Hazırlanması ( 20 Kg için)
adet64
71Ü.1.9 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su İçeriği Bağıntısının Tayini-Standart Proktor İnce daneli topraklarda
adet46
72Ü.1.11 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su İçeriği Bağıntısının Tayini-Standart Proktor İri daneli toprak-agrega karışımlarında
adet46
73Ü.1.14 Toprak ve Toprak-Agrega Karışımlarının Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su İçeriği Bağıntısının Tayini-Modifiye Proktor İri daneli toprak-agrega karışımlarında
adet21
74Ü.1.20 KALİFORNİYA TAŞIMA ORANI TAYİNİ (CBR) Yaş CBR (şişme %`si dahil)
adet113
75Ü.3.1 Agrega Deneyleri-Cilalanma Değeri
adet4
76Ü.3.2 Agrega Deneyleri-Soyulma Mukavemeti (çift deney)
adet2
77M.1.11 Beton Laboratuarı Hizmetleri-Agrega Deneyleri-İri Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme
adet2
78M.1.17 Beton Laboratuarı Hizmetleri-Agrega Deneyleri-İnce Agrega Elek Analizi
adet2
79M.1.23 Beton Laboratuarı Hizmetleri-Agrega Deneyleri-Agregaların Parcalanma Direncinin Tayini (Los Angeles Metodu) (1 Num.)
adet2
80M.1.142 Beton Laboratuarı Hizmetleri-Numune Hazırlama-Bir Çeşit Agregadan Kırmataş Hazırlama (50 Kg)
adet2
81M.1.172 Beton Laboratuarı Hizmetleri-Agrega Deneyleri-Metilen Mavisi Deneyi (1 Num.)
adet2
82M.1.173 Beton Laboratuarı Hizmetleri-Agrega Deneyleri-Termal ve Bozunma Özellikleri Magnezyum Sülfat Deneyi (Yeni su banyosu ile) (Kum-Çakılda) (1 Num.)
adet4
83Ü.2.2 Üstyapı Etüt Proje Hizmetleri-Mevcut Yolda Üstyapı Takviye Projesi Hazırlanması-Sathi Kaplama Üzerinde Bir Adet Araştırma Çukuru Açılması
adet4
84Ü.2.18 Üstyapı Etüt Proje Hizmetleri-Kesinleşmiş Yol Güzergahında Üstyapı Projesinin Hazırlanması-Üst Yapı Etüdü ve Üstyapı Projelendirme Raporunun Hazırlanmasıkilometre38
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum