İhale kayıt numarası:
2019/***465
İhale başlığı:
Kadastro Güncelleme Hizmeti Alınacaktır
Yayın tarihi:
10 Eylül 2019 Salı
Teklif tarihi:
24 Eylül 2019 Salı (10:30)
Sektör adı:
71250000-5 : Mimarlık, Mühendislik ve Etüt Hazırlama Hizmetleri
Kategori:
Mühendislik - Mimarlık - Danışmanlık
İhale türü:
Hizmet Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Antalya
İhalenin yapılacağı yer:
***
Antalya
İşin yapılacağı yer:
***
Teklifin verileceği yer:
***
Antalya
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
İşin süresi:
1 yıl
İş başlangıç tarihi:
22 Ekim 2019 Salı
İşin süresi: 1 yıl
İş bitiş tarihi:
21 Ekim 2020 Çarşamba
Kalan süre: 7 ay, 22 gün
Toplam teklif sayısı:
***
Geçerli teklif sayısı:
***
Toplam sözleşme sayısı:
1
Toplam sözleşme bedeli:
***
Toplam yaklaşık maliyet:
***
Toplam tenzilat:
***
Yüklenici adı:
Uda Mühendislik Harita İmar Eml. İnş. Taah. Trz. T. Lt. Şti
İş başlangıç tarihi:
22 Ekim 2019 Salı
İş bitiş tarihi:
21 Ekim 2020 Çarşamba
Sözleşme tarihi:
21 Ekim 2019 Pazartesi
Sözleşme bedeli:
***
Yaklaşık maliyet:
***
Tenzilat:
***
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Tapu Kayıt Örneklerinin Güncellenmesi, Karşılaştırma Yapılması ve Bilgisayar Kayıtlarının Alınması, Tapu Kayıtlarına Uygun Olarak Paftaların ve Fen Klasörlerinin Güncellenmesi, Kadastro Güncelleme Alanındaki Mevcut Bilgi, Belge ve Paftaların Elektronik Ortamda Hazır Edilmesi, Geçici Koordinatların Üretilmesi ve Kontrolü-Ortak Noktaların Ölçülmesi ve Dönüşüm.
*(Bu iş adımları için toplam ödeme miktarının Sözleşme toplam bedelinin % 20'sini geçmesi halinde fazlaya dair ödemeler bilgilendirme ilanından sonra değerlendirilecektir.)
**(Bu maddede belirtilen hususlar teklif aşamasında veya sözleşmenin uygulamasında zorunlu nedenler ile belirlenen oranların aşılması halinde fazlaya dair değerlendirme Bilgilendirme ilanından sonra yapılacaktır)
parsel3.912
2Ada Bölüm Krokisi Düzenlenmesi, Sınırlandırma Çalışmalarının Yapılması ve Sınırlandırma Krokilerinin düzenlenmesiparsel3.912
3Jeodezik Çalışmalar, Nivelman İşleri, Ölçü İşlerinin Yapılması, Ölçü ve Sınırlandırma Krokilerinin Düzenlenmesiparsel3.912
4Mülkiyete yönelik talebe bağlı işlemleri (intikal, taksim, ifrazen taksim, cins değişikliği) ve düzeltme işlemleri (kadastro kaynaklı hisse hataları, nüfus bilgilerinin düzeltilmesi, orman haritalarındaki teknik hataların düzeltilmesi)
*(Bu iş adımı için öngörülen keşif miktarı ihale edilen parsel sayısının % 40 ı olarak kabul edilmiş olup, Yükleniciye yapılacak ödemeler gerçekleşen parsel sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu madde kapsamında yapılan işlerin hakediş ödemelerine yansıtılmasında parsel üzerinde birden fazla işlem yapılmış olsa bile bir parsel olarak değerlendirilecektir.)
parsel368
5Yüz ölçümü Hesapları ve Karşılaştırmaparsel3.912
6Ada/Sayısallaştırma Raporunun Düzenlenmesiparsel3.912
7Kadastro Güncelleme Tutanaklarının Düzenlenmesiparsel922
8Geçici Çizim, Pafta Çizimi, Askı İlanı, Tescil ve Devir İşlemleri İle Fen Klasörlerinin Düzenlenmesiparsel3.912
9MALZEME KULLANIMI VE DİĞER GİDERLER : ( Muhtar ve Bilirkişi ücretleri, kontrol amaçlı çalışmalar için gerekli olacak giderler, çalışma süresince görevlilerin kullandıkları mekanların kira, elektrik, su, ısınma, mutfak ve iaşe giderleri, çalışan her bir uygulama ekibi için özel teknik şartnamde belirtilen mobil araçlar ve ihtiyaç olabilecek diğer araç, gereç ve donanımlar uygulama ekipleri ve komisyonda görevli personelin ulaşım, iaşe ve konaklama ihtiyaçları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. )
*( Bu iş adımı için toplam tutar Sözleşme toplam bedelinin % 10'unu geçmesi halinde fazlaya dair ödemeler Geçici Kabul Hakedişinde yapılacaktır.)
**(Bu iş adımı için Yükleniciye yapılacak ara ödemeler; Sözleşmenin ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleşecektir.)
adet1
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum