İhale kayıt numarası:
2020/***711
İhale başlığı:
İlaç ve Serum Satın Alınacaktır
Yayın tarihi:
19 Ekim 2020 Pazartesi
Teklif tarihi:
19 Kasım 2020 Perşembe (10:00)
Sektör adı:
336000002-0 : İlaçlar
Kategori:
Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik
İhale türü:
Mal Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilebilir
Birim fiyat usulü
E-ihale
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
İdare adresi:
***
Kars
İhalenin yapılacağı yer:
***
İşin yapılacağı yer:
***
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
İşin süresi:
1 Yıl
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1ADENOZİN 10 MG/ 2 ML AMPUL
adet400
2ALPRAZOLAM 0,5 MG TABLET
adet1.200
3ALTEPLAZ 10 MG FLAKON
adet120
4ALTEPLAZ 50 MG FLAKON
adet100
5AMİODARON HCL 150 MG/ 3ML AMPUL
adet3.000
6AMİODARON HCL 200 MG BÖLÜNEBİLİR TABLET
adet900
7AMİTRİPTİLİN HİDROKLORÜR 10 MG TABLET
adet300
8AMİTRİPTİLİN HİDROKLORÜR 25 MG TABLET
adet400
9AMPİSİLİN SODYUM 250 MG FLAKON
adet1.500
10AMPISILIN 1 GR + SULBAKTAM 0.5 GR IM/IV FLAKON
adet16.000
11ASETILSISTEIN %10 300MG /3ML AMPUL
adet35.000
12ATORVASTATİN KALSİYUM 40 MG FİLM TABLET
adet10.000
13ATRAKÜRYUM BEZİLAT 50 MG İ.V. 5 ML AMPUL
adet100
14AZİTROMİSİN DİHİDRAT 250 MG TABLET
adet2.400
15B12 VİTAMİNİ (SİYANOKOBALAMİN)1000 MCG 1 ML AMPUL
adet250
16BEVASİZUMAB 100 MG 4 ML FLAKON
adet60
17BİPERİDEN LAKTAT 5 MG AMPUL
adet300
18BUPROPİON HİDROKLORÜR 150 MG TABLET
adet300
19CLOSTRİDİUM BOTULİNUM TOKSİN TİP A HEMAGLUTİNİN KOMP. 100 IU
adet10
20D3 VİTAMİNİ (KOLEKALSİFEROL) 300.000 IÜ 1 ML AMPUL
adet500
21DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT 8 MG 2 ML AMPUL
adet4.000
22DİAZEPAM 5 MG TABLET
adet2.500
23DIGOKSIN 0,5 MG/2 ML AMPUL
adet500
24DIMENHIDRINAT 50 MG AMPUL
adet1.500
25DULOKSETİN HİDROKLORÜR 30 MG KAPSÜL
adet840
26ENOKSAPARIN SODYUM 4000 ANTI-XA IU/0,4 ML KULL. HAZIR ENJEKTOR
adet15.000
27ENOKSAPARIN SODYUM 6000 ANTI-XA IU/0,6 ML KULL. HAZIR ENJEKTOR
adet17.000
28EPİRUBİSİN HCL 50 MG/25ML IV FLAKON
adet100
29ESSITALOPRAM OKZALAT 10 MG TABLET
adet2.100
30FENTANİL SİTRAT 0,1 MG 2 ML AMPUL
adet6.000
31FİBRİNOJEN (İNSAN) 1 GR İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ TOZU FLAKON
adet3
32FLORESSEİN SODYUM 500 MG 5 ML FLAKON
adet100
33FLUKONAZOL 2 MG/ML 50 ML FLAKON
adet500
34FLUOKSETİN 20 MG KAPSÜL
adet1.200
35GADOTERİK ASİT 20 ML FLAKON
adet100
36GENTAMISIN SULFAT 20 MG 1 AMPUL
adet500
37GENTAMISIN SULFAT 80 MG 1 AMPUL
adet1.500
38GLUKAGON HCL 1 MG FLAKON
adet3
39HALOPERIDOL 5 MG 1 ML AMPUL
adet1.250
40HALOPERİDOL DAMLA 2 MG/ML 20 ML ŞİŞE
adet50
41HAMAMELIS VİRCİNA DİSTİLATI %25 30 GR MERHEM
adet150
42HEPARIN SODYUM 25000 IU/5 ML FLAKON
adet3.000
43HEPATİT B İMMÜNOGLOBULİNİ (İM/ SC) 200 IU 1 ML HAZIR ENJEKTÖR
adet10
44HİDROKSİPROJESTERON KAPROAT 500 MG/2 ML AMPUL
adet300
45"HUMAN ALBUMIN (PLAZMA INSAN ALBUMINI) %20 50 ML IV
FLAKON"
adet500
46"HUMAN ALBUMIN (PLAZMA INSAN ALBUMINI) %20 100 ML IV
FLAKON"
adet1.500
47HUMAN IMMUNGLOBULIN IV 5 GR/100 ML IV FLAKON
adet100
48IBUPROFEN 400 MG 4 ML İV FLAKON
adet1.000
49IMIPENEM + SILASTATIN SODYUM 500/500 MG IV FLAKON
adet1.500
50INSULIN REGULER 100 IU/ML 10 ML FLAKON
adet500
51İYOHEKSOL 300 MG/100 ML FLAKON (ASKILI)
adet14.000
52"İZOKONAZOL NİTRAT % 1 + DİFLUKORTOLON VALERAT %0,1
DERİ KREMİ 15 GR. TÜP"
adet200
53KAFEİN SİTRAT 20 MG 3ML FLAKON
adet30
54KARBAMAZEPIN 200 MG CR TABLET
adet600
55KETİAPİN FUMARAT 25 MG FILM TABLET
adet900
56KETİAPİN FUMARAT 100 MG FILM TABLET
adet2.400
57KLOMİPRAMİN HİDROKLORÜR 75 MG TABLET
adet600
58KLONAZEPAM 2 MG TABLET
adet1.200
59KLONAZEPAM 2,5 MG DAMLA
adet10
60KONDROİDİN POLISULFAT 445 MG 40 GR KREM
adet100
61LAMOTRİGİN 50 MG ÇİĞNEME TABLETİ
adet900
62LEVOSİMENDAN 2,5 MG/ML 5 ML FLAKON
adet5
63LIDOKAIN HCL %10 50 ML SISE PUMP SPREY
adet100
64LIDOKAIN HCL %2 5ML AMPUL
adet3.000
65LIDOKAIN HCL %10 5ML AMPUL
adet60
66LIDOKAIN HCL + EPINEFRIN 40 MG/0.025MG 2 ML AMPUL
adet3.000
67LORAZEPAM 1 MG EXPİDET TABLET
adet1.000
68LİTYUM KARBONAT 300 MG KAPSÜL
adet500
69"MEGLUMİN DİATRİZOAT 660 MG + SODYUM DİATRİZOAT 100 MG
%76 100 ML SISE"
adet500
70MEROPENEM 1 GR IV ENJ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON
adet2.000
71METAMİZOL SODYUM 1 GR 2 ML AMPUL
adet2.000
72METOPROLOL 50 MG KONT.SAL.FILM TABLETI
adet15.000
73METOPROLOL 5 MG AMPUL
adet1.500
74MİANSERİN HİDROKLORÜR 30 MG TABLET
adet420
75MiRTAZAPiN 30 MG FILM TABLET
adet1.120
76MİTOMİSİN C 20 MG ENJ. FLAKON
adet150
77NİFEDİPİN 30 MG KONTROLLÜ SALIM TABLETİ
adet1.200
78NİTROFURAZON % 0,2 56 GR POMAD
adet800
79OLANZAPİN 10 MG FİLM TABLET
adet1.120
80ORNİDAZOL 500 MG/ 3 ML INF. COZ. ICEREN 1 AMPUL
adet500
81ORNİTİN ASPARTAT 5 GR. İNFÜZYON KONSANTRESİ 10 ML AMPUL
adet50
82PALİPERİDON 3 MG TABLET
adet560
83PENTOKSİFİLİN 100 MG/5 ML AMPUL
adet200
84PETiDiN HCL 100 MG AMPUL
adet1.000
85PİMOZİT 2 MG TABLET
adet300
86PİPERASİLİN+TAZOBAKTAM 4,5 G IV INF. LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
adet8.000
87POLİSTİREN SULFONAT KALSİYUM TUZU 880 MG POŞET
adet100
88PROKSİMETAKAİN (PROPARAKAİN) HCL % 0, 5 MG OFT.SOL 15 ML ŞİŞE.
adet300
89PROPOFOL % 1 200 MG 20 ML AMPUL
adet5.000
90RHO [ D ] İMMÜN GLOBÜLİN 1500 İÜ İ.M. KULL. HAZIR ENJEKTÖR
adet150
91RİSPERİDON 2 MG FILM TABLET
adet900
92RİSPERİDON 4 MG FILM TABLET
adet900
93SENNOSİD A + B, KALSİYUM TUZU 150 ML ŞİŞE
adet500
94SERTRALİN 50 MG FİLM KAPLI TABLET
adet1.400
95SODYUM DİHİDROJEN FOSFAT + DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT 135 ML
adet3.000
96"SODYUM VALPROAT 333 MG +
VALPROİK ASİT 145 MG UZUN ETKİLİ FİLM TABLET"
adet2.100
97SPİRONOLAKTON 25 MG TABLET
adet1.600
98SUGAMMADEKS 200 MG/2 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI FLAKON
adet400
99SUKSAMETONYUM KLORUR %2 5ML AMPUL
adet100
100SUKSİNİLE JELATİN 40 MG/ML 500 ML (SETSİZ)
adet96
101TİKAGRELOR 90 MG FİLM KAPLI TABLET
adet3.640
102TİROFİBAN HCL 12,5 MG/50 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN FLAKON
adet500
103TİYOPENTAL SODYUM 0,5 GR FLAKON
adet1.000
104TRANEKSAMIK ASIT %10 2,5 ML IV ENJ. COZELTI AMPUL
adet1.500
105TRAZODON HCL 50 MG TABLET
adet900
106ZOFENOPRİL KALSİYUM 15 MG FİLM TABLET
adet3.000
107ZUKLOPENTİKSOL ASETAT 50 MG I.M. ENJEKTABL SOLÜSYON 1 ML AMPUL
adet100
108"ENTERAL (TÜPLE) BESLENME SOLÜSYONU
YÜKSEK PROTEİNLİ"
adet1.000
109ENTERAL (TÜPLE) BESLENME SOLÜSYONU STANDART 500 ML LİFSİZ
adet3.000
110%10 ZEYTİN YAĞIBAZLI LİPİD %5,5 AMİNOASİT %20 GLUKOZ 1500 CC
adet1.000
111%0.9 SODYUM KLORUR 1000 ML PVC (SETLİ)
adet40.000
112%0.9 SODYUM KLORUR 3000 ML PVC (SETLİ)
adet7.000
113%0.45 SODYUM KLORUR 1000 ML PVC (SETLİ)
adet250
114%3 HİPERTONİK SODYUM KLORUR 150 ML PVC (SETLİ)
adet500
115%10 DEKSTROZ 500 ML PVC (SETLİ)
adet750
116%20 DEKSTROZ 500 ML PVC (SETLİ)
adet250
117%5 DEKSTROZ %0.2 NACL 500 ML PVC (SETLİ)
adet2.000
118%5 DEKSTROZ %0.45 NACL 500 ML PVC (SETLİ)
adet1.000
119RİNGER PVC 500 ML (SETLİ)
adet600
120%20 MANNİTOL 100 ML PVC (SETLİ)
adet2.000
121%5 MANNİTOL IRRIGASYON SOLUSYONU 3000ML PVC (SETLİ)
adet150
122DEKSTRAN 40 %10 + SODYUM KLORÜR %0.9 500 ML TORBA
adet300
123POLİ (O-2 HİDROKSİETİL) NİŞASTA %6 500 ML TORBA
adet1.000
124KARDİYOPLEJİK SOLÜSYON 1000 ML TORBA (MAGNEZYUM KLORÜR HEKZAHİDRAT 325,3 MG +POTASYUM KLORÜR 119,3 MG+ SODYUM KLORÜR 643 MG+KALSİYUM KLORÜR DİHİDRAT 17,6 MG )
adet36
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum