Sınır değer hesaplama:
İhale kayıt numarası:
2020/***281
İhale başlığı:
Etüd Proje Hizmeti Alınacaktır
Yayın tarihi:
20 Kasım 2020 Cuma
Teklif tarihi:
14 Aralık 2020 Pazartesi (10:00)
Sektör adı:
71250000-5 : Mimarlık, Mühendislik ve Etüt Hazırlama Hizmetleri
Kategori:
Mühendislik - Mimarlık - Danışmanlık
İhale türü:
Hizmet Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilemez
Birim fiyat usulü
E-ihale
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
İdare adresi:
***
Kars
İhalenin yapılacağı yer:
***
Kars
İşin yapılacağı yer:
***
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
Sınır değer katsayısı:
***
İşin süresi:
1 Yıl, 4 Ay, 15 Gün
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1JH-13 -Taş Ocağı Etüdüadet4
2JH-15 -Ocak Etüdü Raporu Yazım Bedeli (Su Ocakları Hariç Her Bir Ocak İçin)adet4
3JH-17 -İnce Kesit Yapımı,Taşların Mineralojik/Petrografik Nicel ve Nitel Tanımlanmasıadet4
4JH-19 -Minerolojik ve Petrografik İnceleme Raporuadet4
5JH-21 -Zemin veya Kayanın Fiziksel Özelliklerini Belirlemek için Yeterli Miktarda Numune Alımıadet20
6JH-22 -Zeminlerde 0.00-30.00 Metre Arasında Sondaj Kuyusu Açılmasımetre150
7JH-23 -Zeminlerde 30.01 Metreden Daha Derinde Sondaj Kuyusu Açılmasımetre75
8JH-24 -Kayalarda 0.00-100.00 Metre Arasında Sondaj Kuyusu Açılması (Karotlu)metre1.200
9JH-37 -Sondaj Raporu Yazım Bedeli (5 Sondaj Kuyusuna Kadar) (Bkz. Not-15)adet4
10JH-47 -Her cins ve klastaki zeminde (Taşıyıcıya bindirilmiş sondaj makinası için) Tip II servis yolu yapımıkilometre8
11Z.2.1 -Parça Kayadan Numune Alınmasıadet40
12Z.2.2 -Karot Yüzeylerinin Düzeltilmesiadet40
13Z.2.3 -Yoğunluk Tayiniadet40
14Z.2.9 -Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı Tayini (Hazır Karot Numunesinde ) (Tek Numune İçin)adet20
15Ü.1.37 -Metilen Mavisi Deneyi (Bir numune)adet20
16Ü.3.8.-1 -Agregaların Parçalanma Direncinin Tayini (Los Angeles Metodu) (1 Num.)adet20
17Ü.3.184 -Kaba Agrega Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayiniadet20
18M.1.12 -İnce Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme Oranıadet20
19M.1.142 -Bir Çeşit Agregadan Kırmataş Hazırlama (50 Kg)adet20
20M.1.173 -Termal ve Bozunma Özellikleri Mağnezyum Sülfat Deneyi (Kum-Çakılda)(1 numune)adet4
21EP-1002/1 -Düz arazide harita üretilmesihektar36
22EP-1002/2 -Dalgalı arazide harita üretilmesihektar36
23EP-1002/3 -Dağlık arazide harita üretilmesihektar36
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum