Sınır değer hesaplama:
İhale kayıt numarası:
2021/***
İhale başlığı:
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Yapım İşleri Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
20 Ocak 2021 Çarşamba
Teklif tarihi:
10 Şubat 2021 Çarşamba (14:00)
Sektör adı:
452470003-0 : Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Yapım İşleri
452470004-0 : Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Yapım İşleri
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat
Mühendislik - Mimarlık - Danışmanlık
> (A) XX. Grup: Tarımsal Altyapı İşleri
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilebilir
Birim fiyat usulü
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
E-posta:
***
İdare adresi:
***
Samsun
İhalenin yapılacağı yer:
***
Samsun
İşin yapılacağı yer:
***
Sinop
Teklifin verileceği yer:
***
Samsun
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet (Limit):
***
Sınır değer katsayısı:
***
İşin süresi:
1 Yıl, 4 Ay, 13 Gün
1. KISIM (Mühendislik İşleri)
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Saraydüzü-01Arazi toplulaştırmasına giren paftaların taranarak, parsellerin sayısallaştırılması, Tapu kayıtlarının Bilgisayara Girilmesi, Tapuya şerh verilmesi, Alan kontrolü, çizimi, Kadastro kontrolünün yapılması, Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının CAD/CBS ortamında eşleştirilmesiadet7.791
2Saraydüzü-02Önceden Hiç Planı Yapılmamış Sahanın Blok Planlamasının Yapılması (Sulama ve Drenaj Planı var ise 0,40 çarpan ile çarpılır.)adet42
3Saraydüzü-03Mülakatların değerlendirilip, parselasyon planın yapılmasıhektar202
4Saraydüzü-04Planlama sonucu oluşan parsellere ait listelerin tanzimi, Parselasyon planlamasının bilgisayarda çizimi ve ahşap kazıkla araziye aplike edilmesiadet3.506
5Saraydüzü-05Kesinleşen Arazi toplulaştırması projesi sonrası, yeni parselleri arazi sahiplerine teslim edilmesi, ada ve parsel köşe noktalarının aplikasyonu, ayırma çapı varsa dosyasının hazırlanması, Teknik dosyanın Kadastro kontrolü ve Tapuda tescil işlemleri, yeni tapu senetlerin düzenlenmesiadet3.506
2. KISIM (İnşaat İşleri)
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1Saraydüzü-06Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) (Yol Geçidi ) (Şev Kazısı)metreküp512.000
2Saraydüzü-07Tarla Sınırlarındaki anların kaldırılmasımetre194.750
3Saraydüzü-08Makine ile Fundalık temizliğiar100
4Saraydüzü-094 m Genişliğinde Tarla İçi Yol Platformu Hazırlanmasıkilometre80
5Saraydüzü-105 m Genişliğinde Tarla İçi Yol Platformu Hazırlanmasıkilometre50
6Saraydüzü-116 m Genişliğinde Tarla İçi Yol Platformu Hazırlanmasıkilometre40
7Saraydüzü-12Stabilize Malzeme Nakliton445.440
8Saraydüzü-13Stabilize Malzemenin; Temini, Figüresi, serilmesi, sulanması, sıkıştırılmasımetreküp278.400
9Saraydüzü-14Koruge Boru Döşenmesi (Ø300mm) (nakil dahil)metre105
10Saraydüzü-15Koruge Boru Döşenmesi (Ø400mm) (nakil dahil)metre66
11Saraydüzü-16Koruge Boru Döşenmesi (Ø600mm) (nakil dahil)metre47
12Saraydüzü-17Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C16/20 ile C 20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesimetreküp378
13Saraydüzü-18Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesimetreküp706
14Saraydüzü-19Nervürlü Betonarme Demiri ve Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulmasıton64,239
15Saraydüzü-20Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi (11-30 cm)adet9.275
16Saraydüzü-21Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi (31-50 cm)adet8.055
17Saraydüzü-22Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi (51-80 cm)adet3.985
18Saraydüzü-23Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi (>80 cm den büyük)adet120
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum