İhale kayıt numarası:
2021/***231
İhale başlığı:
Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır
Yayın tarihi:
26 Mart 2021 Cuma
Teklif tarihi:
26 Nisan 2021 Pazartesi (10:30)
Sektör adı:
38000000-5 : Laboratuar, Optik ve Hassas Ekipmanları (Gözlük Hariç)
Kategori:
Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik
Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları
İhale türü:
Mal Alımı
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilebilir
Birim fiyat usulü
E-ihale
Yerli ve yabancı istekliler
İhale durumu:
İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
İdare adresi:
***
İstanbul
İhalenin yapılacağı yer:
***
İstanbul
İşin yapılacağı yer:
***
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet limiti):
***
İşin süresi:
1 Yıl
Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı
1pH Tampon Çözeltisi Değeri 4.00adet5
2pH Tampon Çözeltisi Değeri 7.00adet10
3pH Tampon Çözeltisi Değeri 10.00adet5
4İletkenlik Kalibrasyon Standardı (147 µs/cm)adet7
5Nitrit Test Kitiadet100
6Nitrat Test Kitiadet100
7Toplam Klor Test Kitiadet400
8Serbest Klor Test Kitiadet400
9Bromthymole Blue (indicator)adet1
10Methyl Red (İndicator )adet1
11Sülfürik Asitadet1
120,1 N Sülfürik Asitadet3
130.1 N KMnO4adet3
140,1 N Okzalik Asitadet3
15Sodyum Tiyosülfatadet2
16H2O-C-PACK Ultra Saf su kartuş filtreadet3
17Nessler Reaktifi (100 ml'lik)adet11
18İletkenlik Kalibrasyon Standardı (1413 µs/cm)adet3
19Acrylamide Standardıadet10
20Pestisit Mix Standardı (Karbamatlı)adet3
21Pestisit Mix Standardı (Organofosforlu)adet3
22PAH Mix Standardıadet4
23Akrilamid Kolonadet4
24Pestisit Kolonadet2
25Etanoladet6
26Falcon Tüp (50 ml)adet55.000
272 mL amberli vialadet9.000
28Pipet Ucu 1000 µladet5.000
29PAH Kolonadet2
300,22 µm PVDF Filtreadet2.000
31İnternal Standartadet2
32Nitrik Asit (Suprapur)adet11
33Hidroklorik Asit (HCl)adet3
34Tune Solüsyonuadet5
35ICP MS Numune Viali (Kapaklı)adet12.000
36Agilent Nickel Skimmer Coneadet5
37Ni sampling Coneadet4
38Multielement Sertifikalı Referans Madde (SRM)adet1
39Cıva Sertifikalı Referans Madde (SRM)adet2
40Multielement Kalibrasyon Standart (1000 ppm)adet1
41Multielement Kalibrasyon Standart (100 ppm)adet1
42Multielement Kalibrasyon Standart (1000 ppm Katyon)adet1
43Pipet Ucu LLG 100 µLadet4.000
44Graphite gasketadet2
45RAININ 0,5-5 mL OTOMATİK PİPET UCUadet10.000
46Nitrat standardıadet2
47Nitrit Standardıadet2
48Kapaklı polivialadet13.500
49Anyon mix Standartadet2
50Katyon mix Standartadet2
51Bromat Standartadet4
52Rotor Sealadet3
53Suppressöradet6
54Fosfat standardıadet2
55GC-MS Purge&Trap Vıaladet2.200
56Vınylchloride Standardıadet10
57Epichlorhydrin Standardıadet10
58VOC Mıx Standardı (1ppm)-6 Parametreadet24
59GC-MS Purge&Trap Vıal Kapağı ve Septasıadet4.000
60GC-MS Raugh Pump Fluid, İnland 45adet6
61VOC Mıx Standardı (1ppm)-4 Parametreadet6
62GC-MS Filamentadet2
63Gold Sealadet4
64THM Mıx Standartı (100 ppm)adet30
65Kimyasal Dökülme Saçılma Kit Setiadet3
66Hekzanadet5
67Bromoform Standardıadet10
68Liner O-RİNGadet50
69Klorlu Pestisit Referans Standartadet5
70Ultra Grade Vakum Pompası Yağıadet1
71Kapaklı Stok Vialadet200
72Siklohekzanadet1
73Asetaldehitadet2
741-Propanoladet2
752-Propanoladet3
76Etanoladet2
77Kanda Alkol Referans Standartadet5
78Shimadzu GCMS QP2010 cihazına uygun FERRULEadet20
79Shimadzu GCMS QP2010 cihazına uygun ORINGadet20
80(+/-)-11-Nor-?9-THC Carboxylic Acidadet1
81(+/-)-11-Nor-?9-THC Carboxylic Acid-D3adet1
82?9-THCadet1
83?9-THC-D3adet1
84Alpha-Hydroxyalprazolamadet1
857-Aminoclonazepamadet1
86Alpha-hydroxymidazolamadet1
87Nordiazepam-D5adet1
88Temazepam-D5adet1
89Hydrocodone-D5adet1
90Oxycodone-D6adet1
91Meperidineadet1
92Meperidine-D4adet1
93Normeperidineadet1
94Norbuprenorphineadet1
956-Acetylmorphineadet1
966-Acetylmorphine-D3adet1
97Norfentanyladet1
98Methadoneadet1
99Buprenorphine-D4adet1
100Mephedroneadet1
101Normephedroneadet1
102AB-FUBINACA METABOLITE 3Aadet1
103AKB-48 N-pentanoic acidadet1
104AKB N-5 Hydroxypentyladet1
105UR-144 N-Pentanoic Acid Metaboliteadet1
106JWH-073 N-(4- hydroxybutyl) metaboliteadet1
107MAM2201 6-hydroxyindoleadet1
108ADBİCA N-Pentanoic Acidadet1
109Ketamineadet1
110Amitriplyneadet1
111Amitriplyne-D3adet1
112Tramadoladet1
113(±)-(cis)-O-Desmethyl cis-tramadoladet1
1145F-MDMB-PINACAadet1
115AMB-FUBINACAadet1
116AB-CHMINACAadet1
117CUMYL-4CN-BINACAadet1
118ADB-FUBINACAadet1
1195F-MDMB-PICAadet1
1204F-MDMB-BINACAadet1
1215F-EDMB-PINACAadet1
122Eutyloneadet1
123N-Ethylpentyloneadet1
124?-PiHPadet1
125Nortriptilinadet1
126Klomipraminadet1
127Opipramoladet1
128creatininşişe1
129TAUROCHOLİC ACİD SODİUM SALT HYDRATE, 250 MGşişe1
130CAFFEİNE SOLUSYON, 1.0 MG/ML İN METHANOLşişe1
131ULTRAMARK 1621, 250 MGşişe1
132MRFA -PEPTİD, 1.0 MGşişe1
133Methoxyamine HCL, 5 gramşişe1
134Piridin, 100 mlşişe1
135MSTFA (with %1 TMCS), 1 mlşişe5
136BSTFA (with %1 TMCS), 1 mlşişe5
137B-GLUVURONİDA SE, Enzim (Şişe 5 ml)şişe10
138İÇ KALİTE KONTROL İKİ SEVİYEşişe20
139İdrar örneği bütünlük/uygunluk (Adulteration Detection/ Specimen validity test) test strip’iadet1.000
140Hekzanşişe5
141Etil asetat (2,5 lt)şişe7
142Formik Asit (50 ml)şişe6
143Metanol (2,5 L)şişe65
144Asetonitril (2,5 L)şişe45
1452-propanol (1 L)şişe10
146Amonyak Çözeltisi %25 lik (1L)şişe2
147ASETİK ASİT (50 ML)şişe2
148Sodyum Asetat (10 GR)şişe3
149Amonyum Formatgram30
150Amonyum Asetatgram50
1512 ml kapaklı cam vialadet7.000
15215 ml kapaklı cam santrifüj tüpüadet7.000
15310 mL LİK VİDA BOYUNLU CAM VİALadet1.000
15410 mL LİK VİDA BOYUNLU CAM VİAL KAPAĞIadet1.000
155Otomatik pipet ucu (1-10 µl'LİK)adet4.000
156Otomatik pipet ucu (2-20 µl'LİK)adet4.000
157Otomatik pipet ucu (10-100 µl'lik)adet45.000
158Otomatik pipet ucu (20-200 µl'lik)adet20.000
159Otomatik pipet ucu (100-1000 µl'lik)adet31.000
160Otomatik pipet ucu (500-5000 µl'lik)adet4.000
161Otomatik pipet ucu (1-10 ml'lik)adet4.000
162Parafilmadet3
163NEEDLE İNSERTadet4
164İON TRANSFER TUBEadet2
165TOKSİKOLOJİ KOLONUadet10
166UHPLC Kolon Filtresiadet20
167Norketaminadet1
168Kanda Uçucular (Alkoller) için İç Kalite Kontrol Numunesişişe2
1691-propanolşişe2
170Asetonşişe2
171etil alkolşişe2
172Etilen glikolşişe2
1731- Butanolşişe2
174GC Kanda Alkol Kolonuadet2
175GC Syringeadet2
176GC Lineradet10
177GC Septumadet10
178GC Oringadet10
179GC Ferruleadet10
180Sodyum Klorüradet1
181Sodyum Nitratadet1
182Sodyum Nitritadet1
183Potasyum Sülfatadet1
184Potasyum di Hidrojen Fosfatadet1
185Sodyum Florüradet1
186Potasyum Klorüradet1
187Nalgene Narrow-Mouth LPDE Bottles with Closureadet500
188Nalgene Narrow-Mouth LPDE Bottles with Closureadet200
189Toplam Alkalinite Standardıadet1
190Bulanıklık Standardıadet1
191Renk Standardıadet2
192Alkalinite Test Kitiadet200
193Sülfür Test Kitiadet100
194Demir+2 Test Kitiadet100
195ED DEDEKTÖR (ICS/6)adet1
196ED CELLadet1
197ELECTROD Assy, REF, AGCLadet1
198PROD, DE, AU, ON PTFE, PK6, 6 GSKadet2
199PROD, COL, IP, AS7 (4 - 250 mm)adet1
200PROD, COL, IP, AG7 (4 – 50 mm)adet1
201Peek Rotor for Low Pressure Valve (PLV)adet2
202Needle Seal Peek, Sıl 20adet2
203Stainless Steel İmporeved Suction Filteradet4
204Mesh Filter, FCV-20A Valveadet4
205Line Filter Assemblyadet3
206Tungsten Lampadet1
207Metering Pump Plunger Assemblyadet1
208Cell Gasketadet2
209PAH Mixadet2
210Siyanürik Asit Test Kitikutu1
211Multielement Calibration Std. (Mix)adet3
212Kontrol Standardı (CRM-Mix)adet4
213Hidroklorik Asit (HCl) Ultrapuradet1
214Hidroklorik Asit (HCl) Suprapuradet1
215Nitrik Asit (HNO3) Ultrapuradet1
216Shield Torch Bonnetadet1
217Pt Shield Plateadet1
218Pestisit Kolonadet3
219Pestisit Mix Standardı (Karbamatlı)adet2
220Pestisit Mix (Organofosforlu)adet2
221Aldicarb Sulfoxideadet1
222Aldicarb Sulfoneadet1
223Oxamyladet1
224Methomyladet1
2253-Hydroxycarbofuranadet1
226Aldicarbadet1
227Propoxuradet1
228Carbofuranadet1
229Carbaryladet1
230Metalaxyladet1
231Atrazineadet1
232Azinphos-methyladet1
233Methiocarbadet1
234Malathionadet1
235Azinphos-ethyladet1
236Tebuconazoleadet1
237Penconazoleadet1
238Quinalphosadet1
239Diazinonadet1
240Diniconazoleadet1
241Disulfotonadet1
242Ethionadet1
243Chlorpyrifos-ethyladet1
244Capillary Assyadet2
245DL Assyadet2
246Azot Jeneratörü Bakım Kiti Filtresiadet4
247Azot Jeneratörü Bakım Kiti Giriş Filtresiadet4
248Kompresör Bakım Kitiadet4
249Ultra Saf Suadet20
250Fitting Bolt, 10-32 (For Double Cone Ferrule Fitting)adet10
251AS/DV Sampling Tip Kitadet2
252Ferrule Fitting, 10-32 Double Coneadet10
253Thermo ICS 5000+ İyon Kromatografi Cihazına Uyumlu MSA Eluent Kartuşadet1
254Thermo ICS 5000+ İyon Kromatografi Cihazına Uyumlu KOH Eluent Kartuşadet2
255Anyon Mix Standartadet2
256IC ADRS 600 Supressadet1
257Ultra Saf Su Cihazı H2O-A-Pack Analitik Kitadet2
258Ultra Saf Su Cihazı 611 Cell UV Lambaadet2
259Ultra Saf Su Cihazı 611 CDU 5 Arium Ultra Filtreadet2
260Ultra Saf Su Cihazı 613 CPFAD Ön Arıtım Kartuşuadet2
261Ultra Saf Su Cihazı 613 CPM 4 RO Modülüadet2
262GCMS P&T Vial, Kapak ve Septaadet6.000
263GC Kolonu (P&T)adet2
264P&T Enjektör İğnesiadet2
265VOC Mix Standartadet24
266THM Mix Standartadet28
267Vinyl Chlorideadet6
268Epichlorhydrinadet6
269Chloroformadet6
270Dibromochloromethaneadet6
271Dichlorobromomethaneadet6
272Benzeneadet6
2731,2-Dichloroethaneadet6
274Trichloroetheneadet6
275Tetrachloroetheneadet6
276Sparger-2adet2
277Cam Balon Joje (20 mL)adet10
278LC MSMS cihazı için Vakum Pompa Yağıadet1
279Klorlu Pestisit Mixadet5
280Heptaclor-endo epoxideadet1
281Alfa -Endosulfanadet1
282Beta Endosulfanadet1
283p.p.DDEadet1
284o.p DDTadet1
285p.p.DDTadet1
286p.p DDDadet1
287Beta- HCHadet1
288Dieldrinadet1
289Endrinadet1
290Aldrinadet1
291DIKLOROMETANadet1
292Anyon Mix Standartadet2
293Assy, Kit 6 Port Valveadet2
294Thermo ICS 5000+ iyon cihazına uyumlu Karıştırıcı Kolon 4mm (Gradient Mixer)adet2
295KLORLU PESTISIT MIXadet1
296Gaz Saflaştırma Trapı(Hidrokarbon)adet1
297Gaz Saflaştırma Trapı(Oksijen)adet1
298Gaz Saflaştırma Trapı(Universal)adet1
299P-T enjektör iğnesiadet1
300Tenaxadet1
301Vinyl Chloride (1000 ppm)adet6
302Pestisit Mix(Karbamatlı)adet2
303Pestisit Mix (Organo Fosforlu)adet2
304Amonyum formatadet1
305UP LC Kolonu (Pestisit)adet4
306UP LC Kolonu (Akrilamid)adet4
307PAH Mix Standardıadet2
308Nitrit Test Kitiadet1
309Nessler Reaktifiadet6
310SRM 1640aadet1
311P-T enjektör iğnesiadet1
312VOC Mix 4lüadet2
313VOC Mix 5'liadet2
314Asit Dökülmeleri için Absorban Maddeadet1
315Alkali Dökülmeleri için Absorban Maddeadet1
316Pipet Kontroleradet2
317Nitrat Standartıadet1
318Amonyum Standartıadet1
319Nitrit Standartıadet1
320CV Inadet2
321Cv Outadet2
322Gaz, Buhar ve Toz içinYarım Yüz Maskesiadet15
323GC MS Purge&Trap Vial kapağı ve Septasıadet7.000
32410 ml lik amber renkli balon jojeadet50
325Pulley Assy for X Direction (ICP-MS 7700)adet1
326Pulley Assy for Y Direction (ICP-MS 7700)adet1
327Trap Coloum 9 X 75 mmadet2
328Sparger - 2adet1
329Dionex Atc - HC 500 (IC 3000)adet1
330Syringe 5 ml (IC 3000)adet1
331KBrO3 (Potasyum Bromat Katı)adet1
332pH Test Kağıdı Çubukları (indikatör şeridi)paket7
333Sülfür Kitiadet2
3343 M KCl Standart Çözeltisiadet1
335Amonyum Asetat (Katı)adet2
336Aldrinadet1
337Dieldrinadet1
338Endrinadet1
339alfa-bhcadet1
340beta-bhcadet1
341gama-bhcadet1
342delta-bhcadet1
343HCBadet1
344Agilent GC-ECD Enjektöradet10
345ELGA Marka Ultra Saf Su Cihazı Kartuşuadet6
346TKA Marka Saf Su Cihazı Kartuşuadet2
347TKA Marka Saf Su Cihazı Kartuşuadet2
348Xenon Lampadet1
349Dihidocodeinadet1
350RXİ-5MS KOLON (60 m)adet1
351GC MS Split/Splitless Lineradet20
352FERRULEpaket2
353VESPEL FERRULEpaket2
354(S)-(+)-EPICHLORHYDRINadet6
355(R)-(-)-EPICHLORHYDRINadet6
356İNSERT VİALadet2.500
357MULTİELEMENT CALİBRATİON Std. (MİX)adet1
358AGİLENT NİKEL SKİMMER CONEadet4
359KLORLU PESTISIT MIX STANDARDI (10 ppm)adet2
360KLORLU PESTISIT MIX STANDARDI (1000 ppm)adet2
361VOC MIX STANDARDI (10 ppm)adet6
362VOC MIX STANDARDI (100 ppm)adet2
363THM MIX STANDARDI (100 ppm)adet3
364THM MIX STANDARDI (1000 ppm)adet1
365GC-MS FİLAMENTadet1
366GC-MS GOLD SEALadet1
367GCMS RAUGH PUMP FLUİD, İNLAND 45adet1
368ACRYLAMİDE (methanol'de)adet1
369AMONYUM KİTİadet1
370ETANOLadet5
371ASETALDEHİDadet2
3720,01 N KMN 04adet5
3731- PROPANOLadet1
374TÜP STANDIadet4
375SPLIT/SPLITLESS LİNERadet4
376THERMO SCİENTİFİC (100-1000 ul) OTOMATİK PİPET UCUadet5.000
377THERMO SCİENTİFİC (20-200ul) OTOMATİK PİPET UCUadet5.000
378EPPENDORF OTOMATİK PİPET UCU (100-1000 ul)adet3.000
379TUNE SOLÜSYONUadet1
380PLUNGER SEALadet4
381TUBİNG (LCMS- MS)adet1
382SPLİT/SPLİTLESS LİNERadet1
383SPLİTLESS LİNERadet1
384İDRAR TOKSİKOLOJİ KONFİRMASYON DÜZEY , İÇ KALİTE KONTROL SETİ (İKİ SEVİYELİ)şişe20
385TAM KAN ALKOLLER İÇ KALİTE KONTROL NUMUNESİşişe2
386BULANIKLIK STANDARDIşişe1
387H2O-A-PACK ULTRA SAF SU CİHAZI KARTUŞ FİLTREadet1
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum