Sınır değer hesaplama:
İhale kayıt numarası:
2021/***806
İhale başlığı:
Sanat Yapıları İnşaatı Yaptırılacaktır
Yayın tarihi:
29 Nisan 2021 Perşembe
Teklif tarihi:
25 Mayıs 2021 Salı (11:00)
Sektör adı:
452331201-0 : Devlet, İl ve Köy Yolları
Kategori:
İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapı Malzemeleri
İhale türü:
Yapım İşi
İhale usulü:
Açık ihale usulü
İhale kaynağı:
Ekap
Teklif türü:
Kısmi teklif verilebilir
Birim fiyat usulü
E-ihale
Sadece yerli istekliler
İhale durumu:
İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İdare adı:
***
Tel - fax:
***
İdare adresi:
***
Trabzon
İhalenin yapılacağı yer:
***
İşin yapılacağı yer:
***
Trabzon
Bayburt
İtirazen şikayet bedeli:
***
Yaklaşık maliyet limiti:
***
Sınır değer katsayısı:
***
İşin süresi:
7 Ay
1. KISIM (1.KISIM -Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 105.Şube Şefliğine (Trabzon) Bağlı 61-26 ve 61-29 K.K.Nolu İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Sanat Yapıları Yapılması İşi )
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1SYKHer derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması ve depoya nakli
metreküp5.800
2YHKYHer Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet ile Heyelan vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli
metreküp3.000
3TBDSHer türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)
metreküp270
4KMBKutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her şey dahil)
metreküp190
5Menfezlerde her boyuttaki göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve taşıyıcı iskeleleri
metreküp450
6BDLHer türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirli beton (30/37 Hazır beton harcı ile) (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)
metreküp3.200
7BÇİ"Betonarme için Ø 8–32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği
(Nakli dâhil)"
ton230
8TDVROcak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır Beton harcı ile )(Nakliyeler ve herşey dahil)
metreküp1.700
9DLGHer türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması
(nakliye dahil)"
metreküp7.700
10İTDOcak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil)
metreküp3.900
11TTDB200Ø 200 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
(Boru nakli dahil)
metre500
12EKÇDElenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil)metreküp500
13KRG 600Ø 600 mm spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon borusu (hpde) tip2 Temini, Nakli ve Döşenmesi
metre20
14KRG 800Ø 800 mm spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon borusu (hpde) tip2 Temini, Nakli ve Döşenmesimetre50
2. KISIM (2.KISIM- Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 105.Şube Şefliğine (Trabzon) Bağlı Devlet ve İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Sanat Yapıları Yapılması İşi )
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1SYKHer derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması ve depoya naklimetreküp8.000
2YHKYHer Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet ile Heyelan vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli
metreküp1.000
3TBDSHer türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)
metreküp210
4TDVROcak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır Beton harcı ile )(Nakliyeler ve herşey dahil)
metreküp7.700
5BDSHer türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C30/37 Hazır beton harcı ile). (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)
metreküp80
6BDLHer türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile). (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)
metreküp1.500
7BÇİBetonarme için Ø 8–32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nakli dâhil)
ton105
8KMBKutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her şey dahil)
metreküp45
9Menfezlerde her boyuttaki göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve taşıyıcı iskeleleri
metreküp125
10DLGHer türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması
(nakliye dahil)
metreküp6.000
11İTDOcak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil)
metreküp3.600
12TTDB200Ø 200 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
(Boru nakli dahil)
metre600
13EKÇDElenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil)
metreküp600
14KRG600Ø 600 mm spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon borusu (hpde) tip2 Temini, Nakli ve Döşenmesi
metre50
15KRG1000Ø 1000 mm spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon borusu (hpde) tip2 Temini, Nakli ve Döşenmesi
metre50
16KRG1200Ø 1200 mm spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon borusu (hpde) tip2 Temini, Nakli ve Döşenmesi
metre50
17BPPrefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi.(6 cm.kalınlıkta)
(Herşey dahil)
metrekare300
18BBPrefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi.
(Herşey dahil)
metre150
3. KISIM (3.KISIM- Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 105.Şube Şefliğine (Trabzon) Bağlı Devlet ve İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Sanat Yapıları Yapılması İşi)
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1SYKHer derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması ve depoya nakli
metreküp10.750
2YHKYHer Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet ile Heyelan vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli
metreküp1.000
3TBDSHer türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)metreküp230
4TDVROcak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır Beton harcı ile )(Nakliyeler ve herşey dahil)
metreküp12.850
5BDSHer türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C30/37 Hazır beton harcı ile). (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)
metreküp700
6BÇİBetonarme için Ø 8–32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nakli dâhil)
ton5
7KMBKutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her şey dahil)metreküp100
8Menfezlerde her boyuttaki göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve taşıyıcı iskeleleri
metreküp240
9DLGHer türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması
(nakliye dahil)
metreküp4.500
10İTDOcak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil)
metreküp3.900
11TTDB200Ø 200 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
(Boru nakli dahil)
metre900
12EKÇDElenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil)
metreküp900
4. KISIM (4.KISIM- Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollar ile 106.Şube Şefliğine (Bayburt) Bağlı Devlet ve İl Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Sanat Yapıları Yapılması İşi )
Sıra Noİş Kalemi NoAçıklamaBirimiMiktarı
1SYKHer derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması ve depoya nakli
metreküp6.150
2YHKYHer Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet ile Heyelan vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli
metreküp2.000
3TBDSHer türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)
metreküp205
4TDVROcak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır Beton harcı ile )(Nakliyeler ve herşey dahil)
metreküp4.700
5BDLHer türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile). (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)
metreküp2.100
6BÇİBetonarme için Ø 8–32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nakli dâhil)
ton147
7KMBKutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her şey dahil)
metreküp20
8Menfezlerde her boyuttaki göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve taşıyıcı iskeleleri
metreküp50
9DLGHer türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması
(nakliye dahil)"
metreküp6.400
10İTDOcak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil)
metreküp1.400
11TTDB200Ø 200 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
(Boru nakli dahil)
metre700
12EKÇDElenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil)
metreküp700
13KRG1000Ø 1000 mm spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon borusu (hpde) tip2 Temini, Nakli ve Döşenmesimetre100
14BP"Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi.(6 cm.kalınlıkta)
(Herşey dahil)"
metrekare2.400
15BBPrefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi.(Herşey dahil)
metre1.200
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır
Şifremi Unuttum