Anasayfaya git Sayfayı yenile
İhale kayıt numarası :
2019/***
İhale başlığı :
KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Eklenme tarihi :
29 Nisan 2019 Pazartesi
Yayın tarihi :
2 Mayıs 2019 Perşembe
Teklif tarihi :
27 Mayıs 2019 Pazartesi (10:00)
Başlangıç tarihi :
11 Temmuz 2019 Perşembe
Bitiş tarihi :
31 Aralık 2020 Perşembe
İhale türü :
İhale usulü :
İhale kaynağı :
Teklif türü :
Kısmi teklif verilebilir
Birim fiyat usulü
İhale durumu :
Sonuç İlanı Yayımlanmış
İdare adı :
***
Tel - fax :
***
E-posta :
***
İdare adresi :
***
> Afyonkarahisar
İhalenin yapılacağı yer :
***
> Afyonkarahisar
İşin yapılacağı yer :
***
Teklifin verileceği yer :
***
> Afyonkarahisar
Dökümanın görüleceği yer :
***
> Afyonkarahisar
Döküman bedeli :
50.00 TRY
İtirazen şikayet bedeli :
11,442.00 TRY
Yüklenici Adı :
RAPİDA MEDİKAL SİSTEMLER LİMİTED ŞİRKETİ
Başlangıç tarihi :
11 Temmuz 2019 Perşembe
Bitiş tarihi :
31 Aralık 2020 Perşembe 1 Yıl, 4 Ay, 6 Gün
Sözleşme tarihi :
11 Temmuz 2019 Perşembe
En yüksek teklif :
***
En düşük teklif :
***
Yaklaşık maliyet :
***
Sözleşme bedeli :
***
Ürün/Hizmet Listesi :
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
5. KISIM SEDİMANTASYON SİSTEMİ
Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
  1. KISIM (1. KISIM İMMUN FLORESAN (İFA) TESTLERİ)      
1 ANA IFA test Çoklu antinükleer antikor (ANA) tarama IVD, kit, floresan immunoassay (Multiple antinuclear antibody (ANA) screening IVD, kit, fluorescent immunoassay) 10.000
2 ANTİ - DNA IFA test Anti-deoksiribonükleik asit antikor kontrolü (Double stranded DNA antibody (anti-dsDNA) IVD, control) 2.700
3 ANTİ-ENDOMİSYUM IFA test Endomisyum antikor (EMA) IVD, kit, floresan immunoassay (Endomysium antibody (EMA) IVD, kit, fluorescent immunoassay) 3.000
4 ANCA IFA test Çoklu anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) IVD, kit, floresan immunoassay (Multiple anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) IVD, kit, fluorescent immunoassay) 2.700
5 ASMA IFA test Düz kas antikor IVD, kit, floresan immunoassay (Smooth muscle antibody IVD, kit, fluorescent immunoassay) 500
6 ANTİ GMB IFA test Glomerüler bazal membran antikor (Goodpasture antikor) IVD, kit, floresan immunoassay (Glomerular basement membrane antibody (Goodpasture antibody) IVD, kit, fluorescent immunoassay) 300
7 EKINOKOK IFA test KIST HIDATIK (ECHINOCOCCUS ) IFAT 300
  2. KISIM (2. KISIM WESTERN BLOT TESTLERİ)      
1 ANA İMMUNBLOT PANEL test ANA PROFİL DOĞRULAMA (İMMÜNOBLOTTİNG) 4.000
2 AMA LKM WESTERN BLOT test KARACIĞER PROFILI (LKM1-LC-1,AMA M2, SLA/LP) 800
  3. KISIM (3. KISIM MİKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ)      
1 ANTI GLIADIN IGG test ANTI GLIADIN IGG 960
2 ANTİ GLİADİN IGA test ANTI GLIADIN IGA 4.032
3 TRANSGLUTAMİNAZ IGG test DOKU TRANSGLUTAMINAZ IG G 960
4 TRANSGLUTAMİNAZ IGA test DOKU TRANSGLUTAMINAZ IG A 4.032
5 ANTİ CCP IGG test ANTI CCP 5.088
6 ANTİ HSV 2 IGM test HERPES SIMPLEKS TIP 2 IGM 1.920
7 ANTİ HSV 2 IGG test HERPES SIMPLEKS TIP 2 IGG 1.920
8 ANTİ CARDİOLİPİN IG M test ANTI KARDIYOLIPIN IGM 3.072
9 ANTİ CARDİOLİPİN IGG test ANTI KARDIYOLIPIN IGG 3.072
10 EBV VCA IGM test EBV VCA IGM 1.920
11 EBV VCA IGG test EBV VCA IGG 1.920
12 EBV EBNA IGG test EBV EBNA IGG 960
13 ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGM test VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IG M 768
14 ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGG test VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IG G 768
15 ANTİ BRUCELLA IGM test BRUCELLA IG M (ELISA) 384
16 ANTİ BRUCELLA IGG test BRUCELLA IG G (ELISA) 384
17 RUBELLA AVİDİTE IGG test RUBELLA IGG AVIDITE 384
  4. KISIM (4. KISIM OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR SİSTEMİ TESTLERİ)      
1 OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR ŞİŞESİ. şişe MIKOBAKTERI KÜLTÜRÜ (ÜREME KONTROLLÜ OTOMATIK SISTEM) 1.200
  5. KISIM (5. KISIM SEDİMANTASYON SİSTEMİ )      
1 SEDİMANTASYON TÜPÜ adet VAKUMLU, SEDIMANTASYON TÜPÜ, SITRATLI, SIYAH KAPAKLI 120.000
  6. KISIM (6. KISIM ENZİM İMMUN ASSAY SİSTEMİ TESTLERİ)      
1 17-OH PROGESTERON test 17-Hidroksi-progesteron IVD, reaktif (17-Hydroxyprogesterone IVD, reagent) 2.496
2 S.ESTRİOL test Serbest estriol (Östriol) IVD, reaktif (Free estriol (oestriol) IVD, reagent) 1.344
3 S.TESTOSTERON test Serbest testosteron IVD, kit, enzim immunoassay (EIA) (Free testosterone IVD, kit, enzyme immunoassay (EIA) ) 2.496
  7. KISIM (7. KISIM JEL ELEKTROFOREZ SİSTEMİ)      
1 HEMOGLOBİN ELEKTROFEREZİ JELİ adet HEMOGLOBIN ELEKTROFOREZI AQAR JEL ILE 120
2 SERUM PROTEİN ELEKTROFEREZ JELİ adet Protein elektroforezi IVD, reaktif (Protein electrophoresis IVD, reagent) 100
3 İMMUN FİKSASYON ELEKTROFOREZ JELİ (SERUM) adet IMMÜNOFIKSASYON ELEKTROFOREZI 300
4 İMMUN FİKSASYON ELEKTROFOREZ JELİ (İDRAR) adet IMMÜNOFIKSASYON ELEKTROFOREZI 300

Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2019 Perşembe
İçerik
Bu bölüm sadece aktif üye kullanımına açıktır