Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 312 261 07 02
Tel - fax : +90 362 428 11 21
E-posta : mail@ihalebilgileri.com
Javascript etkin değil !
 
Toplam bulunan: 7.541
Sektör kodu:
45000000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
67.044
Sektör kodu:
452100001-0
İhale sayısı:
28.992
Sektör kodu:
60170000-0
İhale sayısı:
28.501
Sektör kodu:
90910000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
25.903
Sektör kodu:
33000000-0
İhale sayısı:
23.774
Sektör kodu:
80000000-4
İhale sayısı:
21.363
Sektör kodu:
15000000-8
İhale sayısı:
19.290
Sektör kodu:
79710000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
14.243
Sektör kodu:
09111100-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
13.601
Sektör kodu:
09134000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
13.536
Sektör kodu:
09000000-3
İhale sayısı:
13.287
Sektör kodu:
60100000-9
İhale sayısı:
12.998
Sektör kodu:
09132000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
12.798
Sektör kodu:
79622000-0
İhale sayısı:
11.532
Sektör kodu:
33100000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
11.119
Sektör kodu:
50000000-5
İhale sayısı:
10.713
Sektör kodu:
80100000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
9.758
Sektör kodu:
55320000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.369
Sektör kodu:
09310000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.235
Sektör kodu:
98000000-3
İhale sayısı:
8.192
Sektör kodu:
553210001-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.106
Sektör kodu:
60000000-8
İhale sayısı:
7.971
Sektör kodu:
09132100-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.843
Sektör kodu:
60130000-8
İhale sayısı:
6.760
Sektör kodu:
71250000-5
İhale sayısı:
6.677
Sektör kodu:
45233120-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.487
Sektör kodu:
45310000-3
İhale sayısı:
6.113
Sektör kodu:
09134000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.797
Sektör kodu:
38000000-5
İhale sayısı:
5.763
Sektör kodu:
31000000-6
İhale sayısı:
5.736
Sektör kodu:
55322000-3
İhale sayısı:
5.472
Sektör kodu:
90000000-7
İhale sayısı:
5.304
Sektör kodu:
452331201-0
İhale sayısı:
5.253
Sektör kodu:
44111000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.211
Sektör kodu:
39830000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.206
Sektör kodu:
33140000-3
İhale sayısı:
5.149
Sektör kodu:
80200000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.090
Sektör kodu:
71000000-8
İhale sayısı:
5.008
Sektör kodu:
18000000-9
İhale sayısı:
4.983
Sektör kodu:
55321000-6
İhale sayısı:
4.744
Sektör kodu:
601700001-0
İhale sayısı:
4.742
Sektör kodu:
452331202-0
İhale sayısı:
4.723
Sektör kodu:
03221000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.666
Sektör kodu:
77200000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.627
Sektör kodu:
34913000-0
İhale sayısı:
4.531
Sektör kodu:
45350000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.249
Sektör kodu:
45112700-2
İhale sayısı:
4.155
Sektör kodu:
30192700-8
Sektör adı:
İhale sayısı:
3.972
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
1 45000000-7 İnşaat İşleri 67.044 Geçmiş ihaleler
2 452100001-0 Bı. ve Bıı. Grubu İşlerin Dışındaki Bina İşleri 28.992 Geçmiş ihaleler
3 60170000-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsü İle Kiralanması 28.501 Geçmiş ihaleler
4 90910000-9 Temizlik Hizmetleri 25.903 Geçmiş ihaleler
5 33000000-0 Tıbbi Cihazlar, İlaç ve Kişisel Bakım Ürünleri 23.774 Geçmiş ihaleler
6 80000000-4 Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri 21.363 Geçmiş ihaleler
7 15000000-8 Gıda, İçecekler, Tütün ve İlgili Ürünler 19.290 Geçmiş ihaleler
8 79710000-4 Güvenlik Hizmetleri 14.243 Geçmiş ihaleler
9 09111100-1 Kömür 13.601 Geçmiş ihaleler
10 09134000-7 Motorin 13.536 Geçmiş ihaleler
11 09000000-3 Petrol Ürünleri, Yakıt, Elektrik ve Diğer Enerji Kaynakları 13.287 Geçmiş ihaleler
12 60100000-9 Karayolu Taşıma Hizmetleri 12.998 Geçmiş ihaleler
13 09132000-3 Benzin 12.798 Geçmiş ihaleler
14 79622000-0 Kurum İçi Yardımcı Personel Tedarik Hizmetleri 11.532 Geçmiş ihaleler
15 33100000-1 Tıbbi Cihazlar 11.119 Geçmiş ihaleler
16 50000000-5 Onarım ve Bakım Hizmetleri 10.713 Geçmiş ihaleler
17 80100000-5 İlköğretim Hizmetleri 9.758 Geçmiş ihaleler
18 44000000-0 İnşaat Yapı ve Malzemeleri; İnşaatlarda Kullanılan Yardımcı/Destek Ürünler (Elektrikli Araçlar Hariç) 8.422 Geçmiş ihaleler
19 55320000-9 Yemek Servisi Hizmetleri 8.369 Geçmiş ihaleler
20 33141000-0 Tek Kullanımlık Kimyasal Olmayan Tıbbi Sarf Malzemeleri ve Sarf Hematolojik Malzemeleri 8.288 Geçmiş ihaleler
21 09310000-5 Elektrik 8.235 Geçmiş ihaleler
22 98000000-3 Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 8.192 Geçmiş ihaleler
23 553210001-0 Malzemeli Yemek 8.106 Geçmiş ihaleler
24 60000000-8 Nakliye Hizmetleri (Atık Taşımacılığı Hariç) 7.971 Geçmiş ihaleler
25 09132100-4 Kurşunsuz Benzin 6.843 Geçmiş ihaleler
26 60130000-8 Özel Amaçlı Karayolu Yolcu Taşıma Hizmetleri 6.760 Geçmiş ihaleler
27 71250000-5 Mimarlık, Mühendislik ve Etüt Hazırlama Hizmetleri 6.677 Geçmiş ihaleler
28 45233120-6 Yol Yapım İşleri 6.487 Geçmiş ihaleler
29 45310000-3 Elektrik Tesisatı İşleri 6.113 Geçmiş ihaleler
30 09134000-0 Motorin 5.797 Geçmiş ihaleler
31 38000000-5 Laboratuar, Optik ve Hassas Ekipmanları (Gözlük Hariç) 5.763 Geçmiş ihaleler
32 31000000-6 Elektrikli Makine, Cihaz, Ekipman ve Sarf Malzemeleri; Aydınlatma 5.736 Geçmiş ihaleler
33 55322000-3 Yemek Pişirme Hizmetleri 5.472 Geçmiş ihaleler
34 90000000-7 Kanalizasyon, Çöp Temizlik ve Çevre Hizmetleri 5.304 Geçmiş ihaleler
35 452331201-0 Devlet, İl ve Köy Yolları 5.253 Geçmiş ihaleler
36 44111000-1 İnşaat Malzemeleri 5.211 Geçmiş ihaleler
37 39830000-9 Temizlik Ürünleri 5.206 Geçmiş ihaleler
38 33140000-3 Tıbbi Tüketim Maddeleri 5.149 Geçmiş ihaleler
39 80200000-6 Ortaöğretim Hizmetleri 5.090 Geçmiş ihaleler
40 71000000-8 Mimarlık, İnşaat, Mühendislik ve Teftiş Hizmetleri 5.008 Geçmiş ihaleler
41 18000000-9 Giyim, Ayakkabı, Bavul Eşyaları ve Aksesuarlar 4.983 Geçmiş ihaleler
42 55321000-6 Yemek Hazırlama Hizmetleri 4.744 Geçmiş ihaleler
43 601700001-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsüz Olarak Kiralanması 4.742 Geçmiş ihaleler
44 452331202-0 Cadde ve Sokak Yapım İşleri 4.723 Geçmiş ihaleler
45 03221000-6 Sebzeler 4.666 Geçmiş ihaleler
46 77200000-2 Ormancılık Hizmetleri 4.627 Geçmiş ihaleler
47 34913000-0 Çeşitli Yedek Parçalar 4.531 Geçmiş ihaleler
48 45350000-5 Mekanik Tesisatlar 4.249 Geçmiş ihaleler
49 45112700-2 Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 4.155 Geçmiş ihaleler
50 30192700-8 Kırtasiye Malzemesi 3.972 Geçmiş ihaleler