Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 312 261 07 02
Tel - fax : +90 362 428 11 21
E-posta : mail@ihalebilgileri.com
 
Toplam bulunan: 7.560
Sektör kodu:
45000000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
66.353
Sektör kodu:
452100001-0
İhale sayısı:
28.402
Sektör kodu:
60170000-0
İhale sayısı:
27.999
Sektör kodu:
90910000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
25.705
Sektör kodu:
33000000-0
İhale sayısı:
23.859
Sektör kodu:
80000000-4
İhale sayısı:
20.826
Sektör kodu:
15000000-8
İhale sayısı:
19.122
Sektör kodu:
09132000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
13.947
Sektör kodu:
09000000-3
İhale sayısı:
13.267
Sektör kodu:
79710000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
13.050
Sektör kodu:
09111100-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
13.004
Sektör kodu:
60100000-9
İhale sayısı:
12.868
Sektör kodu:
09134000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
12.429
Sektör kodu:
33100000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
11.243
Sektör kodu:
79622000-0
İhale sayısı:
11.170
Sektör kodu:
50000000-5
İhale sayısı:
10.639
Sektör kodu:
09134000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
10.286
Sektör kodu:
80100000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
9.474
Sektör kodu:
55320000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
8.325
Sektör kodu:
98000000-3
İhale sayısı:
8.111
Sektör kodu:
09310000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.832
Sektör kodu:
60000000-8
İhale sayısı:
7.753
Sektör kodu:
553210001-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
7.738
Sektör kodu:
09132100-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
6.913
Sektör kodu:
60130000-8
İhale sayısı:
6.889
Sektör kodu:
71250000-5
İhale sayısı:
6.059
Sektör kodu:
45233120-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.796
Sektör kodu:
38000000-5
İhale sayısı:
5.754
Sektör kodu:
45310000-3
İhale sayısı:
5.675
Sektör kodu:
31000000-6
İhale sayısı:
5.654
Sektör kodu:
55322000-3
İhale sayısı:
5.475
Sektör kodu:
39830000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.357
Sektör kodu:
90000000-7
İhale sayısı:
5.267
Sektör kodu:
33140000-3
İhale sayısı:
5.226
Sektör kodu:
452331201-0
İhale sayısı:
5.175
Sektör kodu:
601700001-0
İhale sayısı:
5.057
Sektör kodu:
44111000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
5.003
Sektör kodu:
18000000-9
İhale sayısı:
4.941
Sektör kodu:
80200000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.934
Sektör kodu:
71000000-8
İhale sayısı:
4.841
Sektör kodu:
03221000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.735
Sektör kodu:
452331202-0
İhale sayısı:
4.704
Sektör kodu:
45350000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.698
Sektör kodu:
77200000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.667
Sektör kodu:
55321000-6
İhale sayısı:
4.489
Sektör kodu:
34913000-0
İhale sayısı:
4.286
Sektör kodu:
45112700-2
İhale sayısı:
4.074
Sektör kodu:
30192700-8
Sektör adı:
İhale sayısı:
4.001
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
1 45000000-7 İnşaat İşleri 66.353 Geçmiş ihaleler
2 452100001-0 Bı. ve Bıı. Grubu İşlerin Dışındaki Bina İşleri 28.402 Geçmiş ihaleler
3 60170000-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsü İle Kiralanması 27.999 Geçmiş ihaleler
4 90910000-9 Temizlik Hizmetleri 25.705 Geçmiş ihaleler
5 33000000-0 Tıbbi Cihazlar, İlaç ve Kişisel Bakım Ürünleri 23.859 Geçmiş ihaleler
6 80000000-4 Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri 20.826 Geçmiş ihaleler
7 15000000-8 Gıda, İçecekler, Tütün ve İlgili Ürünler 19.122 Geçmiş ihaleler
8 09132000-3 Benzin 13.947 Geçmiş ihaleler
9 09000000-3 Petrol Ürünleri, Yakıt, Elektrik ve Diğer Enerji Kaynakları 13.267 Geçmiş ihaleler
10 79710000-4 Güvenlik Hizmetleri 13.050 Geçmiş ihaleler
11 09111100-1 Kömür 13.004 Geçmiş ihaleler
12 60100000-9 Karayolu Taşıma Hizmetleri 12.868 Geçmiş ihaleler
13 09134000-7 Motorin 12.429 Geçmiş ihaleler
14 33100000-1 Tıbbi Cihazlar 11.243 Geçmiş ihaleler
15 79622000-0 Kurum İçi Yardımcı Personel Tedarik Hizmetleri 11.170 Geçmiş ihaleler
16 50000000-5 Onarım ve Bakım Hizmetleri 10.639 Geçmiş ihaleler
17 09134000-0 Motorin 10.286 Geçmiş ihaleler
18 80100000-5 İlköğretim Hizmetleri 9.474 Geçmiş ihaleler
19 33141000-0 Tek Kullanımlık Kimyasal Olmayan Tıbbi Sarf Malzemeleri ve Sarf Hematolojik Malzemeleri 8.426 Geçmiş ihaleler
20 44000000-0 İnşaat Yapı ve Malzemeleri; İnşaatlarda Kullanılan Yardımcı/Destek Ürünler (Elektrikli Araçlar Hariç) 8.327 Geçmiş ihaleler
21 55320000-9 Yemek Servisi Hizmetleri 8.325 Geçmiş ihaleler
22 98000000-3 Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 8.111 Geçmiş ihaleler
23 09310000-5 Elektrik 7.832 Geçmiş ihaleler
24 60000000-8 Nakliye Hizmetleri (Atık Taşımacılığı Hariç) 7.753 Geçmiş ihaleler
25 553210001-0 Malzemeli Yemek 7.738 Geçmiş ihaleler
26 09132100-4 Kurşunsuz Benzin 6.913 Geçmiş ihaleler
27 60130000-8 Özel Amaçlı Karayolu Yolcu Taşıma Hizmetleri 6.889 Geçmiş ihaleler
28 71250000-5 Mimarlık, Mühendislik ve Etüt Hazırlama Hizmetleri 6.059 Geçmiş ihaleler
29 45233120-6 Yol Yapım İşleri 5.796 Geçmiş ihaleler
30 38000000-5 Laboratuar, Optik ve Hassas Ekipmanları (Gözlük Hariç) 5.754 Geçmiş ihaleler
31 45310000-3 Elektrik Tesisatı İşleri 5.675 Geçmiş ihaleler
32 31000000-6 Elektrikli Makine, Cihaz, Ekipman ve Sarf Malzemeleri; Aydınlatma 5.654 Geçmiş ihaleler
33 55322000-3 Yemek Pişirme Hizmetleri 5.475 Geçmiş ihaleler
34 39830000-9 Temizlik Ürünleri 5.357 Geçmiş ihaleler
35 90000000-7 Kanalizasyon, Çöp Temizlik ve Çevre Hizmetleri 5.267 Geçmiş ihaleler
36 33140000-3 Tıbbi Tüketim Maddeleri 5.226 Geçmiş ihaleler
37 452331201-0 Devlet, İl ve Köy Yolları 5.175 Geçmiş ihaleler
38 601700001-0 Yolcu Taşıma Araçlarının Sürücüsüz Olarak Kiralanması 5.057 Geçmiş ihaleler
39 44111000-1 İnşaat Malzemeleri 5.003 Geçmiş ihaleler
40 18000000-9 Giyim, Ayakkabı, Bavul Eşyaları ve Aksesuarlar 4.941 Geçmiş ihaleler
41 80200000-6 Ortaöğretim Hizmetleri 4.934 Geçmiş ihaleler
42 71000000-8 Mimarlık, İnşaat, Mühendislik ve Teftiş Hizmetleri 4.841 Geçmiş ihaleler
43 03221000-6 Sebzeler 4.735 Geçmiş ihaleler
44 452331202-0 Cadde ve Sokak Yapım İşleri 4.704 Geçmiş ihaleler
45 45350000-5 Mekanik Tesisatlar 4.698 Geçmiş ihaleler
46 77200000-2 Ormancılık Hizmetleri 4.667 Geçmiş ihaleler
47 55321000-6 Yemek Hazırlama Hizmetleri 4.489 Geçmiş ihaleler
48 34913000-0 Çeşitli Yedek Parçalar 4.286 Geçmiş ihaleler
49 45112700-2 Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 4.074 Geçmiş ihaleler
50 30192700-8 Kırtasiye Malzemesi 4.001 Geçmiş ihaleler