Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihalebilgileri.com
 
Toplam bulunan: 1.197
Sektör kodu:
45252110-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45252126-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48219500-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45259200-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45315400-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
453160005-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45453100-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50312000-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50433000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50530000-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45262522-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45410000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45421140-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
454541001-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50310000-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
51412000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45422100-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48814200-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48820000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45252123-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45261300-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
453162101-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45331000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45333000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50100000-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50421000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
51511300-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45252100-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45259900-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45332000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48451000-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48710000-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
452472102-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45311000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45315300-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45333100-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45442210-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
453140005-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
453140006-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
453160001-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
48822000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
50750000-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
51411000-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45261215-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45262420-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45316110-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45430000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
45440000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
1051 45252110-2 Mobil Tesisi Yapım İşi 1 Güncel ihaleler
1052 45252126-7 İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapım İşi 1 Güncel ihaleler
1053 48219500-1 Anahtar veya Yönlendirici Yazılım Paketi 1 Güncel ihaleler
1054 45259200-9 Arıtma Tesisi - Onarım ve Bakım İşleri 1 Güncel ihaleler
1055 45315400-2 Yüksek Gerilim Montaj İşi 1 Güncel ihaleler
1056 453160005-0 Stadyum ve Spor Sahaları Aydınlatma İşleri 1 Güncel ihaleler
1057 45453100-0 Yenileme İşleri 1 Güncel ihaleler
1058 50312000-5 Bilgisayar Donanımının Bakımı ve Onarımı 1 Güncel ihaleler
1059 50433000-9 Kalibrasyon Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1060 50530000-9 Makine ve Ekipmanların Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1061 45262522-6 Diğer Duvar Örme İşleri 1 Güncel ihaleler
1062 45410000-4 Sıva İşleri 1 Güncel ihaleler
1063 45421140-7 Kapı ve Pencereler Dışında Kalan Metal Doğrama Montaj ve Takma İşleri 1 Güncel ihaleler
1064 454541001-0 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Restorasyon İşleri 1 Güncel ihaleler
1065 50310000-1 Büro Makinelerinin Bakım ve Onarımı 1 Güncel ihaleler
1066 51412000-3 Diş ve Alt Uzmanlık Ekipmanları Montaj Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1067 45422100-2 Ahşap İşleri 1 Güncel ihaleler
1068 48814200-9 Hasta Yönetim Sistemi 1 Güncel ihaleler
1069 48820000-2 Sunucular 1 Güncel ihaleler
1070 45252123-6 Eleme Tesisleri 1 Güncel ihaleler
1071 45261300-7 Paratoner Tesisatı ve Derz ve Su Oluklarının Yapım İşleri 1 Güncel ihaleler
1072 453162101-0 Karayolu Sinyalizasyon İşleri 1 Güncel ihaleler
1073 45331000-0 Kalorifer, Havalandırma ve Klima Tesisatı İşleri 1 Güncel ihaleler
1074 45333000-0 Gaz Tesisat Donanımlarının Döşenmesi İşleri 1 Güncel ihaleler
1075 50100000-6 Araç ve İlgili Ekipmanların Onarımı, Bakımı ve İlgili Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1076 50421000-2 Tıbbi Ekipmanların Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1077 51511300-0 Askıya Erişim Donanımı Tesisatı Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1078 45252100-9 Kanalizasyon - Arıtma Tesisi Yapım İşi 1 Güncel ihaleler
1079 45259900-6 Tesis İyileştirme İşleri 1 Güncel ihaleler
1080 45332000-3 Sıhhi Tesisat ve Pis Su Boruları Döşeme İşleri 1 Güncel ihaleler
1081 48451000-4 Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Paketi 1 Güncel ihaleler
1082 48710000-8 Yedekleme veya Kurtarma Yazılım Paketi 1 Güncel ihaleler
1083 452472102-0 Beton Barajlar 1 Güncel ihaleler
1084 45311000-0 Elektrik Kablolarının Çekilmesi İle Duvar Montaj ve Bağlantı İşleri 1 Güncel ihaleler
1085 45315300-1 Elektrik Şebekesi Tesisatı İşleri 1 Güncel ihaleler
1086 45333100-1 Gaz Düzenleme Ekipmanı Tesisat İşleri 1 Güncel ihaleler
1087 45442210-2 Galvanizli Saç Kaplama İşleri 1 Güncel ihaleler
1088 453140005-0 Ethernet Teknolojisi İşleri 1 Güncel ihaleler
1089 453140006-0 Adsl, Vdsl, Gsdhl Teknolojisi İşleri 1 Güncel ihaleler
1090 453160001-0 Köprü Aydınlatma İşleri 1 Güncel ihaleler
1091 48822000-6 Bilgisayar Sunucuları 1 Güncel ihaleler
1092 50220000-3 Demiryolları ve Ekipmanlarına İlişkin Onarım, Bakım ve Diğer İlgili Hizmetler 1 Güncel ihaleler
1093 50532000-3 Elektrikli Makine, Tesis ve Düzenler İle Bunlarla İlgili Ekipmanlara Ait Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1094 50750000-7 Asansörlerin Bakım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1095 51411000-6 Görüntüleme Ekipmanları Montaj Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
1096 45261215-4 Güneş Paneli Çatı Kaplama İşi 1 Güncel ihaleler
1097 45262420-1 Yapılar İçin Yapısal Çelik Montaj İşleri 1 Güncel ihaleler
1098 45316110-0 Yol ve Sokak Aydınlatma Ekipmanı Kurulum İşleri 1 Güncel ihaleler
1099 45430000-0 Yer ve Duvar Kaplama İşleri 1 Güncel ihaleler
1100 45440000-3 Boya ve Cila İşleri 1 Güncel ihaleler