Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihalebilgileri.com
 
Toplam bulunan: 857
Sektör kodu:
79622000-0
İhale sayısı:
12
Sektör kodu:
98000000-3
İhale sayısı:
12
Sektör kodu:
45350000-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
12
Sektör kodu:
60000000-8
İhale sayısı:
12
Sektör kodu:
85000000-9
İhale sayısı:
11
Sektör kodu:
72260000-5
İhale sayısı:
11
Sektör kodu:
14212000-0
İhale sayısı:
11
Sektör kodu:
45232130-2
İhale sayısı:
10
Sektör kodu:
14210000-6
İhale sayısı:
10
Sektör kodu:
452360001-0
İhale sayısı:
10
Sektör kodu:
45233222-1
İhale sayısı:
10
Sektör kodu:
452470004-0
İhale sayısı:
10
Sektör kodu:
44114100-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
10
Sektör kodu:
22000000-0
İhale sayısı:
10
Sektör kodu:
45233120-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
10
Sektör kodu:
18100000-0
İhale sayısı:
9
Sektör kodu:
15884000-8
Sektör adı:
İhale sayısı:
9
Sektör kodu:
37400000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
9
Sektör kodu:
15893000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
9
Sektör kodu:
34928480-6
İhale sayısı:
9
Sektör kodu:
15800000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
9
Sektör kodu:
90924000-0
İhale sayısı:
8
Sektör kodu:
90910000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
8
Sektör kodu:
09000000-3
İhale sayısı:
8
Sektör kodu:
452322101-0
İhale sayısı:
8
Sektör kodu:
452470003-0
İhale sayısı:
8
Sektör kodu:
71240000-2
İhale sayısı:
8
Sektör kodu:
15811100-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
8
Sektör kodu:
39100000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
8
Sektör kodu:
15112130-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
7
Sektör kodu:
452322102-0
İhale sayısı:
7
Sektör kodu:
453330001-0
İhale sayısı:
7
Sektör kodu:
41110000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
7
Sektör kodu:
79970000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
7
Sektör kodu:
31711400-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
7
Sektör kodu:
71000000-8
İhale sayısı:
7
Sektör kodu:
452322002-0
İhale sayısı:
7
Sektör kodu:
79710000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
7
Sektör kodu:
24111500-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
7
Sektör kodu:
50800000-3
İhale sayısı:
6
Sektör kodu:
39296000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
6
Sektör kodu:
77231800-6
İhale sayısı:
6
Sektör kodu:
452460001-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
6
Sektör kodu:
50111110-0
İhale sayısı:
6
Sektör kodu:
18000000-9
İhale sayısı:
6
Sektör kodu:
336000002-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
6
Sektör kodu:
44162500-8
Sektör adı:
İhale sayısı:
6
Sektör kodu:
45236000-0
İhale sayısı:
6
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
51 79622000-0 Kurum İçi Yardımcı Personel Tedarik Hizmetleri 12 Güncel ihaleler
52 98000000-3 Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 12 Güncel ihaleler
53 45350000-5 Mekanik Tesisatlar 12 Güncel ihaleler
54 60000000-8 Nakliye Hizmetleri (Atık Taşımacılığı Hariç) 12 Güncel ihaleler
55 44000000-0 İnşaat Yapı ve Malzemeleri; İnşaatlarda Kullanılan Yardımcı/Destek Ürünler (Elektrikli Araçlar Hariç) 12 Güncel ihaleler
56 85000000-9 Sağlık ve Sosyal Çalışma Hizmetleri 11 Güncel ihaleler
57 72260000-5 Yazılım İle İlgili Hizmetler 11 Güncel ihaleler
58 14212000-0 Karışımlar, Kum Çakıl Karışımları ve Diğer Agregatlar 11 Güncel ihaleler
59 45232130-2 Yağmur Suyu Boru Hattı Yapım İşi 10 Güncel ihaleler
60 14210000-6 Kum ve Çakıl Taşı Ocağı Ürünleri 10 Güncel ihaleler
61 452360001-0 Spor ve Rekreasyon Alanları İçin Saha Tanzim İşleri 10 Güncel ihaleler
62 45233222-1 Yol Döşeme ve Asfaltlama İşleri 10 Güncel ihaleler
63 452470004-0 Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Yapım İşleri 10 Güncel ihaleler
64 44114100-3 Hazır Beton 10 Güncel ihaleler
65 22000000-0 Basılı Malzeme ve İlgili Ürünler 10 Güncel ihaleler
66 45233120-0 Yol Yapım İşleri 10 Güncel ihaleler
67 18100000-0 İş Kıyafetleri, Özel İş Giysisi ve Aksesuarları 9 Güncel ihaleler
68 15884000-8 Mamalar 9 Güncel ihaleler
69 37400000-2 Spor Alet ve Malzemeleri 9 Güncel ihaleler
70 15893000-4 Kuru Gıdalar 9 Güncel ihaleler
71 34928480-6 Atık ve Çöp Konteynırları ve Bidonları 9 Güncel ihaleler
72 15800000-6 Diğer Gıda Maddeleri 9 Güncel ihaleler
73 90924000-0 İlaçlama ve Dezenfekte Hizmetleri 8 Güncel ihaleler
74 90910000-9 Temizlik Hizmetleri 8 Güncel ihaleler
75 09000000-3 Petrol Ürünleri, Yakıt, Elektrik ve Diğer Enerji Kaynakları 8 Güncel ihaleler
76 452322101-0 Enerji İletim Havai Hatları 8 Güncel ihaleler
77 452470003-0 Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Yapım İşleri 8 Güncel ihaleler
78 71240000-2 Mimarlık, Mühendislik ve Planlama Hizmetleri 8 Güncel ihaleler
79 15811100-7 Ekmek 8 Güncel ihaleler
80 39100000-3 Mobilyalar 8 Güncel ihaleler
81 15112130-6 Piliçler 7 Güncel ihaleler
82 452322102-0 Enerji Dağıtım Havai Hatları 7 Güncel ihaleler
83 453330001-0 Iv. Grup: Gaz Tesisatı İşleri 7 Güncel ihaleler
84 77000000-0 Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Arıcılık Hizmetleri 7 Güncel ihaleler
85 41110000-3 İçme Suyu 7 Güncel ihaleler
86 79970000-4 Yayıncılık Hizmetleri 7 Güncel ihaleler
87 31711400-7 Vana ve Borular 7 Güncel ihaleler
88 71000000-8 Mimarlık, İnşaat, Mühendislik ve Teftiş Hizmetleri 7 Güncel ihaleler
89 452322002-0 Enerji Dağıtım Yeraltı Kablo İşleri 7 Güncel ihaleler
90 79710000-0 Güvenlik Hizmetleri 7 Güncel ihaleler
91 24111500-0 Tıbbi Gazlar 7 Güncel ihaleler
92 50800000-3 Diğer Çeşitli Bakım ve Onarım Hizmetleri 6 Güncel ihaleler
93 39296000-3 Cenaze Levazımatı 6 Güncel ihaleler
94 77231800-6 Orman Fidanlık Yönetimi Hizmetleri 6 Güncel ihaleler
95 452460001-0 Nehir Islahı İşleri 6 Güncel ihaleler
96 50111110-0 Araç Filosu Destek Hizmetleri 6 Güncel ihaleler
97 18000000-9 Giyim, Ayakkabı, Bavul Eşyaları ve Aksesuarlar 6 Güncel ihaleler
98 336000002-0 İlaçlar 6 Güncel ihaleler
99 44162500-8 İçme Suyu Boru Hattı 6 Güncel ihaleler
100 45236000-0 Yüzey ve Platformlarla İlgili İşler 6 Güncel ihaleler