Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihalebilgileri.com
 
Toplam bulunan: 816
Sektör kodu:
75251110-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79311300-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79416100-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79941000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79995100-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
80500000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71325000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72266000-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
80570000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71354000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71700000-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72212218-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72267000-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
75124000-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
65111000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71317000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72212451-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
80530000-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
64223000-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71322400-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72720000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
77312000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79820000-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
64212100-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71322300-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72212222-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72212333-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72411000-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
73220000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79211000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79342200-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
66516100-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71351600-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72250000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72261000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79415200-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79416200-5
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79824000-6
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71330000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
65100000-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72211000-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
72310000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79930000-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79952000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
79980000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
60424100-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
63000000-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
63110000-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
71400000-2
İhale sayısı:
1
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
751 75251110-4 Yangından Koruma Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
752 79311300-0 Anket Analiz Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
753 79416100-4 Halkla İlişkiler Yönetimi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
754 79941000-2 Ücret Toplama Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
755 79995100-6 Arşivleme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
756 80500000-9 Eğitim Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
757 71325000-2 Altyapı - Tasarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
758 72266000-7 Yazılım Konusunda Danışmanlık Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
759 80570000-0 Kişisel Gelişim Eğitim Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
760 71354000-4 Harita Yapım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
761 71700000-5 İzleme ve Kontrol Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
762 72212218-0 Lisans Yönetimi Yazılım Geliştirme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
763 72267000-4 Yazılım Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
764 75124000-1 Kültürel ve Dini Faaliyetlerin İdaresi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
765 65111000-4 İçme Suyu Dağıtımı 1 Güncel ihaleler
766 71317000-3 Tehlikeden Korunma ve Kontrol Konusunda Danışmanlık Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
767 72212451-5 Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Geliştirme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
768 80530000-8 Mesleki Eğitim Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
769 64223000-5 Anons ve Çağrı Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
770 71322400-5 Baraj Projelendirme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
771 72720000-3 Geniş Alan Ağı, Wan Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
772 77312000-0 Yabani Ot Temizlik Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
773 79820000-8 Matbaa İle İlgili Hizmetler 1 Güncel ihaleler
774 64212100-6 Kısa Mesaj Servisi (Sms) Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
775 71322300-4 Köprü Projelendirme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
776 72212222-1 Web Sunucu Yazılımı Geliştirme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
777 72212333-2 Yönetimi Yazılım Geliştirme Hizmetleri İletişim 1 Güncel ihaleler
778 72411000-4 İnternet Servis Sağlayıcılar Iss 1 Güncel ihaleler
779 73220000-0 Geliştirme Konusunda Danışmanlık Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
780 79211000-6 Muhasebe Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
781 79342200-5 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
782 66516100-1 Motorlu Araç Sorumluluk Sigortası Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
783 71351600-9 Hava - Tahmin Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
784 72250000-2 Sistem ve Destek Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
785 72261000-2 Yazılım Destek Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
786 79415200-8 Proje Müşavirlik Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
787 79416200-5 Halkla İlişkiler Konusunda Danışmanlık Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
788 79824000-6 Baskı ve Dağıtım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
789 71322000-1 İnşaat Yapı ve Tesislerinin Yapımına İlişkin Mühendislik Projesi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
790 71330000-0 Diğer Çeşitli Mühendislik Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
791 65100000-4 Su Dağıtım Hizmetleri ve İlgili Hizmetler 1 Güncel ihaleler
792 72211000-7 Sistem ve Kullanıcı Yazılımları Hazırlama Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
793 72310000-1 Veri İşleme Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
794 79930000-2 Özel Tasarım Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
795 79952000-2 Etkinlik Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
796 79980000-7 Abonelik Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
797 60424100-7 Uçakların Mürettebatı İle Kiralanması 1 Güncel ihaleler
798 63000000-9 Destek ve Yardımcı Ulaştırmacılık Hizmetleri; Seyahat Acentası Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
799 63110000-3 Kargo Taşıma Hizmetleri 1 Güncel ihaleler
800 71400000-2 Şehir Planlama ve Peyzaj Mimarisi Hizmetleri 1 Güncel ihaleler