Çağrı merkezi : +90 850 840 13 97
Telefon : +90 542 464 38 08
Telefon : +90 555 962 73 20
E-posta : mail@ihalebilgileri.com
 
Toplam bulunan: 1.078
Sektör kodu:
44162100-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44163240-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44331000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44400000-4
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44532400-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44113610-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44113800-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44115811-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44230000-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44318000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44333000-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44611410-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44619100-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44113600-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44113700-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44211110-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44411100-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44424100-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44531700-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44613200-2
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44614100-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44619300-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44910000-2
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44115000-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44442000-0
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44113310-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44141100-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44315200-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44115210-0
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44143000-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44167300-1
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44212321-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44313100-8
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44531510-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44618350-3
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44113330-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44161200-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44212000-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44310000-6
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44612100-4
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44612200-5
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44617100-9
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44800000-8
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44810000-1
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44163120-7
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44167100-9
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44211100-3
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44211500-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44522200-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
Sektör kodu:
44540000-7
Sektör adı:
İhale sayısı:
1
# Sektör kodu Sektör adı İhale sayısı
851 44162100-4 Boru Malzemeleri, Boru Tesisat Malzemeleri 1 Güncel ihaleler
852 44163240-4 Boru Ekleme Parçaları 1 Güncel ihaleler
853 44331000-9 Çubuklar 1 Güncel ihaleler
854 44400000-4 Çeşitli Fabrikasyon Ürünler ve İlgili Öğeleri 1 Güncel ihaleler
855 44532400-2 Çelik Bağlantı veya Takviye Parçaları 1 Güncel ihaleler
856 44113610-4 Zift (Bitüm) 1 Güncel ihaleler
857 44113800-3 Yol Yüzey Kaplama Malzemeleri 1 Güncel ihaleler
858 44115811-7 Perde Rayları 1 Güncel ihaleler
859 44230000-0 İnşaatçıların Marangozluk İşleri 1 Güncel ihaleler
860 44318000-2 İletkenler 1 Güncel ihaleler
861 44333000-3 Tel 1 Güncel ihaleler
862 44611410-3 Petrol Depolama Tankları 1 Güncel ihaleler
863 44619100-3 Kutular/Ambalajlar 1 Güncel ihaleler
864 44113600-1 Zift ve Asfalt 1 Güncel ihaleler
865 44113700-2 Yol Onarım Malzemeleri 1 Güncel ihaleler
866 44211110-6 Kulübeler 1 Güncel ihaleler
867 44411100-5 Musluklar 1 Güncel ihaleler
868 44424100-9 Sayaç Kutuları 1 Güncel ihaleler
869 44531700-8 Demir veya Çelikten Mamul Diş Açılmış Malzemeler 1 Güncel ihaleler
870 44613200-2 Soğutmalı Muhafaza Kapları 1 Güncel ihaleler
871 44614100-8 Kuru Madde Saklama Kutu ve Sandıkları 1 Güncel ihaleler
872 44619300-5 Sandıklar/Kafesler 1 Güncel ihaleler
873 44910000-2 İnşaat İçin Taşlar 1 Güncel ihaleler
874 44115000-9 Bina Tesisat Malzemeleri 1 Güncel ihaleler
875 44442000-0 Bilyalı Rulmanlar 1 Güncel ihaleler
876 44113310-1 Kaplanmış Yol Malzemeleri 1 Güncel ihaleler
877 44141100-1 Elektrik Borusu 1 Güncel ihaleler
878 44315200-3 Kaynak Malzemeleri 1 Güncel ihaleler
879 44115210-0 Sıhhi Tesisat Sistemi Malzemeleri 1 Güncel ihaleler
880 44143000-4 Paletler 1 Güncel ihaleler
881 44167300-1 Dä°rsekler, Tâ’ler ve Boru Baä�lantı 1 Güncel ihaleler
882 44212321-5 Otobüs Durakları 1 Güncel ihaleler
883 44313100-8 Tel Örgü Çitler 1 Güncel ihaleler
884 44531510-9 Vida ve Civatalar 1 Güncel ihaleler
885 44618350-3 Plastik Kapaklar 1 Güncel ihaleler
886 44113330-7 Kaplama Malzemeleri 1 Güncel ihaleler
887 44161200-8 İçme Suyu Dağıtım Şebekeleri 1 Güncel ihaleler
888 44212000-9 Prefabrik Yapılar Hariç Yapısal Ürünler ve Parçalar 1 Güncel ihaleler
889 44310000-6 Tel Mamulleri 1 Güncel ihaleler
890 44612100-4 Gaz Tüpleri 1 Güncel ihaleler
891 44612200-5 Gaz Tankları 1 Güncel ihaleler
892 44617100-9 Kartonlar/Mukavva Kutular 1 Güncel ihaleler
893 44800000-8 Boyalar, Vernikler ve Macunlar 1 Güncel ihaleler
894 44810000-1 Boyalar 1 Güncel ihaleler
895 44163120-7 Mesafe - Isıtma Boruları 1 Güncel ihaleler
896 44167100-9 Manşonlar 1 Güncel ihaleler
897 44211100-3 Modüler ve Taşınabilir Binalar 1 Güncel ihaleler
898 44211500-7 Seralar 1 Güncel ihaleler
899 44522200-7 Anahtarlar 1 Güncel ihaleler
900 44540000-7 Zincir 1 Güncel ihaleler